Avliden fullmaktsgivare

2016-02-10 i Avtal
FRÅGA |Om man har fullmakt som ska gälla även efter döden. Personen är inte arvtagare. Gäller den?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fullmakt regleras i den så kallade avtalslagen (AvtL) (se här). Enligt 21 § AvtL ska en fullmakt gälla även efter fullmaktsgivarens död, om man inte avtalat om att den ska bli ogiltig vid ett dödsfall. Fullmakten kommer från och med nu att användas till förmån för dödsboet. Dock kan det vara så att fullmakten blir ogiltig om den reglerar ett intresse som bara är aktuellt om fullmaktsgivaren är i livet, till exempel att köpa en bostad till fullmaktsgivaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avtal vid kommunikation på internet samt förenklade tvistemål

2016-01-31 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min kille håller på att leta efter ett delat boende, vi alla vet hur svårt det är i Stockholm. Han hittade en tjej som ville hyra ut ett rum i Kungsholmen. Han skrev till henne och sa att han var väldigt intresserad. Han befann sig inte i Stockholm då, och bad henne att få komma och se rummet typ en vecka senare. Hon sa att hon kanske skulle hitta någon annan och han upprepade att han var väldigt intresserad och att han ville ta rummet OM allt var bra när han väl såg det. Nu vill han inte flytta dit av olika anledningar och han skrev det till henne innan han gick och kollade rummet då han ville inte få henne att vänta i onödan. Hon har då sagt att de hade ett avtal, och att hon är jurist och ska ta det här vidare till en rättslig instans om han inte betalar hyran för hela månaden. Jag har sagt till min kille att de inte hade ett avtal då det hela skedde på FB och han var väldigt tydligt med att han först ville se rummet. Men han vet inte vad han ska göra då hon är jurist och kan ta det till sin fördel. Får hon egentligen göra så? Tack på förhand
|Hej och tack för din fråga!En sådan här fråga är tyvärr svår att svara på utan att ha sett den aktuella konversationen. Det som tjejen i fråga har tänkt göra är fullt tillåtet; det finns inget som hindrar att en person stämmer en annan person på grund av ett hävdat avtalsbrott. Frågan är dock hur bevisningen ser ut. Om din kille, som du säger, tydligt har markerat att något avtal ej skulle slutas innan han tittat på lägenheten talar bevisningen till hans fördel. Är det å andra sidan inte tydligt är det möjligt att rätten kan anse att ett avtal kommit till stånd. Som sagt är det inte möjligt att avgöra detta utan att ha sett konversationen, och det är i slutänden domstolen som avgör detta.Bra att veta är att om någon stämmer en på en mindre summa - under 20 000 kr - föranleder det ingen ersättningsskyldighet för motpartens ombudskostnader vid en förlust. Alltså är det inte förknippat med någon ekonomisk risk att bestrida en sådan stämning, utan det enda man behöver stå för är de egna eventuella ombudskostnaderna. Det betyder alltså att man vid förlust inte behöver betala motpartens kostnader, men samtidigt inte kan förvänta sig någon ersättning vid vinst. Väljer man att processa utan juridiskt ombud (exempelvis en advokat) slipper man även den kostnaden, men då kan chanserna att vinna å andra sidan bli mindre.Sammanfattningsvis kan tjejen alltså välja att stämma din kille, och i värsta fall får han betala den aktuella hyran om rätten kommer fram till att ett avtal slutits som sedan brutits av din kille. Rätten kan å andra sidan komma fram till motsatsen och inte utdöma någon betalningsskyldighet. I vilket fall som helst är den potentiella ekonomiska förlusten det yrkade beloppet och eventuella egna ombudskostnader.Vänligen,

Avtalsvillkor

2016-01-30 i Avtal
FRÅGA |Har man rätt att höja priset av en tjänst vid automatisk förlängning och fakturera hela det nya året (12månader) utan att ge någon ny information?
|Hej och tack för din fråga!För att kunna besvara dina frågor behöver jag ta del av det aktuella tjänsteavtalet. Förmodligen reglerar detta avtal ev. prishöjningar, fordringsbelopp, förfallodatum etc. Du får gärna kommentera med ytterligare uppgifter under svaret här så återkommer jag!Vänligen

Säljaren vill inte längre sälja bilen pga bättre bud

2016-01-22 i Avtal
FRÅGA |Säljaren bryter de muntliga avtalet på grund av han fått ett bättre bud på bilenPåpekar att vi ingått avtal han svarar att han inte vill sälja nu ??
|Hej och tack för din fråga!Det framgår inte hur avtalet ser ut eller vad som har sagts men det kan till exempel nämnas att om säljaren går med på att sälja bilen "under förutsättning att ingen annan bjuder mer" så är naturligtvis inget avtalsbrott begånget. Med utgångspunkten att ett avtal har ingåtts gäller principen pacta sunt servanda som innebär att avtal ska hållas. Avtalet är således bindande för såväl säljaren som köparen. Att dra sig ur är enligt huvudregeln inte okej, och det finns inte heller något undantag som aktualiseras på grund av ett bättre bud. Av Köplagen följer att du till exempel kan kräva fullgörelse men förmodligen är det skadestånd som i slutändan torde aktualiseras, rätten till skadestånd följer såväl av allmänna avtalsrättsliga principer som av Köplagen.

Tillåtet att ändra i avtal föreskriven uppsägningstid efter uppsägning av avtalet?

2016-02-01 i Avtal
FRÅGA |Hej.Jag har ett avtal med ett bredbandbolag med 1 månads uppsägnings tid.Om jag säger upp mitt avtal den 29/1 och dem skickar ett bekräftelse på att min tjänst då uppsägs den 30/4.och fortsätter debitera mig till detta datum.Här är då min fråga är detta tillåtet, får dem göra så? Om inte vad kan jag göra åt det?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En viktig princip inom svensk rätt är att "avtal skall hållas"; de avtalsvillkor som har avtalats mellan två parter är alltså bindande och ska efterlevas av båda parter. Om du har ingått ett avtal med din bredbandsleverantör, där en månads uppsägningstid är föreskrivet, så ska detta alltså gälla. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med din bredbandsleverantör snarast för att påpeka detta, så att de förhoppningsvis kan justera uppsägningstiden.Jag kan också nämna att jag faktiskt personligen råkat ut för precis samma sak. I mitt fall kontaktade jag min bredbandsleverantör och de justerade då uppsägningstiden utan krångel. Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor, eller uppstår några nya efter att du kontaktat din bredbandsleverantör, så är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Tolkning av avtal

2016-01-30 i Avtal
FRÅGA |HejJag ficke en offert på 82000 sek50000 material 32000 arbetskostnad fastpris INK rot Offerten skrevs i december ,men arbetet skulle inte göras förrän i januariNu få jag en faktura på 93000 eftersom de inte räknat med att roten bara var 30%Jag hävdade att det hela tiden var självklart att arbetet skulle utföras 2016 då roten bara är 30%- Det står bara fastpris ink ROTMåste jag betala det högre priset även om det finns ett avtal på 82000?
|Hej och tack för din fråga!Det krävs en tolkning av avtalet för att avgöra vilket belopp du är förpliktad att betala gentemot byggföretaget du ingick avtalet med. Utgångspunkten vid tolkning av avtal är att den gemensamma partsavsikten ska fastställas, dvs. vad båda parter kommit överens om vid avtalets ingående.Min bedömning är att avtalet ska tolkas så att du är förpliktad att betala 82000 och inte 93000. Jag baserar framförallt min bedömning på det faktum att offerten anger arbetskostnaden 32 000 kronor inklusive rot. Hade beloppet angivits exklusive rot hade situationen varit annorlunda. Min slutsats är alltså att du har rätten på din sida i detta fall och inte är skyldig att erlägga mer än 82 000 kronor för entreprenaden.Vänligen

Avtalsslut

2016-01-25 i Avtal
FRÅGA |HejJag har bokat, betalt för två nätter på en herrgård. Jag har fått en bokningsbekräftelse på detta.Får nu ett mail att min bokning bara gäller för EN natt. De bifogar ny bekräftelse på en natt.Kan jag hävda att första bekräftelsen gäller?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett avtal om två nätters vistelse är ingånget direkt genom din bokning (alternativt som senast vid den första bekräftelsen). Företaget är bundet vid det avtalet och kan inte senare ensidigt ändra avtalet till att endast omfatta en natt.Vänligen,

Försäkringsavtal

2016-01-17 i Avtal
FRÅGA |Min dotter skadade sig under en fotbollsträning 18 år gammal, så illa att hon behövde genomgå en stor operation 1995, och fick ersättning av försäkringsbolaget, och nu var hon tvungen att återigen operera sig som följd av den skadan och kommer att behöva ytterligare en operation, kan hon fortfarande få ersättning efter dessa år då det är relaterat till hennes första skada? Hennes dåvarande försäkringsbolag är numera uppköpt av ett annat och när jag ringde till det nya sa de att det går inte att få någon ersättning. Jag tycker att det är konstigt, operationen och även nästa , är ju klart relaterat till första skadan.
Lawline |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline. För att kunna besvara din fråga behöver jag veta vad som står i försäkringen. Det kan vara så att försäkringen har uppdaterats så att sådant som hör ihop med tidigare skadan inte längre täcks av försäkringen. När försäkringsbolaget köpted upp kanske du fick förändrade villkor? Du behöver se vad som står i avtalet så kan vi avgöra om försäkringsbolaget hävdar rätt eller inte.Vänligen återkom till mig med informationen på: emilia.larson@lawline.se