Avtal skall hållas

2015-04-10 i Avtal
FRÅGA
Hej på er. En fråga vid försäljning av vår fastighet så koms det överens med nye ägaren att han skulle slänga krukor, samt trädgårds sten. Detta för att han skulle vinna tid för inflytt. Nu visar det sig att han använder dessa samt att han använder stenen. Vad kan jag påvisa i detta läget. Vi har skriftlug överenskommelse på art detta skall slängas.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Att avtal skall hållas (“pacta sunt servanda”) är en rättsprincip inom avtalsrätten som inte går att utläsa direkt ur lagtexten men som likväl gäller. Undantag från denna huvudregel finns bland annat i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen/AvtL) 3 kap.

Då frågan inte innehåller någon information som indikerar på att avtalet inte skulle gälla så förutsätter jag att inga ogiltighetsgrunder eller andra undantag är för handen. Därför kan du kräva att den nye ägaren ska slänga sakerna som ni kommit överens om (gärna genom att visa upp avtalet), och om så inte sker kan du utfärda en stämning mot den nye ägaren enligt reglerna i Rättegångsbalken (RB) 42 kap. Vid en eventuell rättegång kan det skriftliga avtalet användas som bevisning enligt RB 35 kap. 1§ (fri bevisföring) samt RB 38 kap. 1§ (om skriftligt bevis).

Viktor Wihlstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll