Uppsägningstid när det inte är reglerat i avtalet

2015-03-31 i Avtal
FRÅGA
Hej, jag har en fråga vad gäller uppsägning av avtal. Om uppsägning och uppsägningstid inte är reglerat i själva avtalet, vad gäller då? Skiljer det sig mellan tidsbestämda och tidsobestämda avtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det kan till en början påpekas att det finns vissa specialregler som särskilda avtal, exempelvis hyresavtal, där uppsägningstiden är särskilt reglerad i lag. I annat fall gäller avtalsfrihet. Frågan om uppsägningstid är beroende av vad det rör sig om för typ av avtal. Ifall ingen avtalstid avtalats så anses avtalet gälla tillsvidare. Ett tillsvidareavtal kan sägas upp utan vidare skäl för själva uppsägningen. När det däremot gäller själva uppsägningstiden så gäller skälig uppsägningstid. Vad som avses med skälig uppsägningstid går inte att säga eftersom det varierar mellan olika typer av avtal. Jag vet inte vad det är för typ av avtal du åsyftar men jag kan generellt säga att det som påverkar vad som kan anses som skälig uppsägningstid är sedvänja i branschen, investeringar som gjorts i och med avtalet och hur länge avtalsförhållandet funnits. Ifall avtalet är tidsbestämt, och det inte är ett sådant avtal som är reglerad i särskild lag där det finns särskilda bestämmelser, gäller principen att avtal ska hållas. Frågan om möjlighet till uppsägning utan anledning och där tillkommande uppsägningstid följer i sådant fall av avtalet. Jag hoppas att svaret varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Måns Gottfries
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll