Avtalstolkning för hyreskontrakt

2015-04-13 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag bor på en hyreslägenhet och skrev ordet "Kontrakt" på en A4 papper fast jag menade inneboendeskontrakt. I kontraktet står hyran..... som egentligen är en forskottshyran för tre månader, men det framgår inte på kontraktet dvs A4 papper, utan det som framgår mitt namn och adressen till lägenhet och hyresgästen namn och datum och att det gäller tillsvidare men en månads uppsägning samt deposition och mitt konto nr. min fråga kan A4 papper som står kontrakt på uppfattas som kontrakt? fast jag menar inneboende kontakt, kan hyresgästen hävda sig? Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

När man ska tolka ett avtal så finns det inga klara lagregler att gå efter. Därför utgår man bland annat från vad Du och hyresgästen faktiskt menade när ni skrev kontraktet. Detta kallas gemensam partsvilja. Om båda var införstådda med att ni skrev på ett inneboendekontrakt och att hyran avsåg just förskottshyran så spelar det ingen roll vad som faktiskt står i avtalet. Kontraktets rubrik är alltså inte avgörande.

Vad som skulle kunna hända är precis som du själv skriver att hyresgästen drar nytta av situationen och hävdar att kontraktet inte utgör inneboendekontrakt utan ett kontrakt rörande hela lägenheten. För det första skulle en sådan överlåtelse inte vara laglig då man inte får hyra ut utan tillstånd från hyresvärden (se jordabalken 12 kap). Men om hyresgästen trots det hävdar att ni har avtalat om annat än innerboendekontrakt så står ord mot ord. Kan ni inte lösa situationen sinsemellan återstår som sista utväg att ta upp målet till domstol.

Kanske kan ni tillsammans skriva ett nytt avtal där ni förtydligar det som behövs förtydligas?

Hoppas det löser sig för dig!

Linn Kanter Pergament
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1331)
2020-08-05 Måste fullmäktige inneha en framtidsfullmakt i originalform? Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?
2020-08-03 hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?
2020-08-03 Kan man avtala om en framtida anställning?
2020-07-31 Svarsblankett juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (82613)