Diskriminerande jobbannons?

2021-02-26 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Jag stötte på en arbetsgivare som hade denna mening i sin jobbannons "Din ekonomexamen tog du vid ett välrenommerat universitet". Min fråga är om det verkligen är okej att sätta som krav att en person ska ha gått på ett "bättre, finare" universitet? Jag anser att det upplevs diskriminerande då det inte finns någon tydlig motivering till varför det är viktigt för arbetsuppgifterna att ha gått på ett "välrenommerat universitet". Dessutom, vad skulle anledningen vara? Personer som är äldre kan ha gått på ett universitet som var "välrenommerat" på den tiden men som inte är det längre. Personer med funktionsvariation kan ha haft svårare att kunna nå de toppresultat som krävs på dessa ställen. Mvh
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det kan vara diskriminering att i en jobbannons kräva att någon ska ha gått på ett visst universitet.Regler om diskriminering finns i diskrimineringslagen (DiskL). DiskL har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (DiskL 1 kap 1 §). Det är alltså kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder som utgör de så kallade diskrimineringsgrunderna (DiskL 1 kap 5 §). För att DiskL överhuvudtaget ska vara tillämplig krävs det med andra ord att det diskriminerande tar sikte på någon av diskrimineringsgrunderna (DiskL 1 kap 4 §). Visserligen kan en jobbannons innehållande den mening du beskriver komma att påverka vissa personer på så sätt att de inte uppfyller de kraven som arbetsgivaren ställer. Dock uppfyller ett sådant kriterium i en jobbannons inte kraven på diskriminering i lagens mening. Det krävs nämligen att diskrimineringen har ett visst samband med diskrimineringsgrunden. I det fallet du beskriver handlar det ju inte om att företaget i fråga inte vill anställa någon på grund av dess ålder eller funktionsvariation, utan snarare om att företaget vill rekrytera duktiga medarbetare.Jag förstår att det kan kännas orättvist, men en sådan jobbannons är inte olaglig. Snarare är det upp till varje företag att rekrytera den som de anser är mest lämpad för posten i fråga, så länge det håller sig inom ramarna för vad som är lagligt enligt DiskL.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,