Hur ska övertid och mertid räknas?

2020-08-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!När ska övertid börja räknas om man har en anställning på 4 timmar per vecka? Är det fr o m timme 5 eller när man överskridit en normal heltid på 168 timmar, d v s fr o m timme 169?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Övertid & MertidÖvertid regleras som utgångspunkt i 7 – 9 §§ arbetstidslagen (1982:673), ATL. Jag skriver "som utgångspunkt" eftersom avvikelser kan göras genom kollektivavtal (3 § 1 st. ATL). Skulle du vara ansluten till ett kollektivavtal så behöver du titta i avtalet för att se om och i vilken mån avvikelser gjorts från ATL. Jag misstänker att detta är fallet eftersom normal heltid på din arbetsplats är 168 timmar per månad.Den ordinarie arbetstiden får enligt 5 § ATL högst uppgå till 40 timmar i veckan. Med övertid menas enligt 7 § ATL den arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid, utan kollektivavtal skulle det betyda den arbetstid som överstiger 160 timmar i månaden. Tillämpat på det exempel du skrivit i din fråga är det alltså den arbetstid som överstiger 168 timmar.Om anställningen är på 4 timmar per vecka (deltidsanställd)?För den tid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid finns ett annat begrepp som kallas för mertid och regleras i 10 – 10 a §§ ATL. Mertid räknas från de timmar som överstiger deltidsanställningens omfattning och upp till ordinarie arbetstid för heltid. Timmar som arbetas utöver ordinarie arbetstid för heltid räknas som övertid även för deltidsanställda.För att tydliggöra detta så hade det i din situation räknats såhär (per vecka):Ordinarie arbetstid: Timme 1-4Mertid: Timme 5-42Övertid: Timme 42<Sammanfattningsvis börjar alltså inte övertiden räknas från och med timme 5, det är mertiden som börjar räknas då. När mertiden har nått ordinarie arbetstid för heltid (168 timmar per månad eller, i snitt, 42 timmar per vecka) räknas överskottet som övertid.Avvikelser från de bestämmelser jag hänvisat till ovan får dock som sagt göras, varför det är viktigt att du dubbelkollar ditt kollektivavtal om någon avvikelse gjorts.Med vänliga hälsningar,

Rätten till rast enligt arbetstidslagen

2020-06-30 i Rast
FRÅGA |Hej !Jag jobbar säsong på camping mellan 9-15, har dock inga raster eller pauser under dagen är det okej med det eller gör arbetet fel?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I mitt svar kommer jag att utgå från det som anges i arbetstidslagen (1982:673), ATL. Finns det ett kollektivavtal på din arbetsplats som reglerar raster och hur ofta du ska få ha rast eller paus är det istället kollektivavtalet som gäller. Det första steget som är alltså att se om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats.Rätt till rast Av 15 § ATL framgår det att en arbetstagare inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan att ha en rast. Dessutom ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Enligt de uttalanden som finns från Arbetsmiljöverket bör rasten vara 30–45 min men får inte vara mindre än 10 min.Rätt till pausUtöver raster ska arbetstagare kunna ta paus i den utsträckning det behövs, enligt 17 § ATL. En paus i lagens mening är en kortare vila som räknas in i arbetstiden. Någon exakt längd på pauserna finns dock inte reglerat i lagen.SlutsatsUnder ditt 6 timmars arbetspass har du rätt till en rast på ca 30 minuter. Enligt de uttalanden som finns från Arbetsmiljöverket bör rasten vara 30–45 min men får inte vara mindre än 10 min. Du kan därför tala om för din arbetsgivare att du har rätt till en rast när du jobbar 6 timmar. Skulle ni vara flera anställda som har samma problem kan det underlätta om ni gemensamt pratar med arbetsgivaren. Vidare kan du vända dig till fackförbundet om du är medlem.Med vänliga hälsningar,