Vad innebär ändrad anställning?

2021-08-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Vad menas med ändrad anställning på mitt anställningsbeslut? Jag jobbar inom kommunens äldreomsorg.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag hade vänt mig direkt till din arbetsgivare för att få reda på vad som syftas med ändrad i anställning i just din situation. Det skulle kunna ha att göra med om du t.ex. varit provanställd i 6 månader så övergår den provanställning automatiskt till en tillsvidareanställning och det därav är ändrad anställning. Skulle ju även kunna vara att de ändrat antal timmar om du har en tillsvidareanställning men är anställd för ett visst par timmar som din arbetsgivare önskar minska eller öka. Jag hade gett dig rådet att se vad som står i det anställningsavtal och om det inte framgår mer än att det blivit ändrad anställning får du kontakta arbetsgivaren.Arbetsgivaren har visst utrymme inom sin arbetsledningsrätt att t.ex. ändra i antalet timmar, detta är dock i fall som gäller att det annars kommer uppstå en arbetsbrist. Men för att få mer klarhet och för att vi på lawline ska kunna utreda din situation mer behövs mer information för avgöra om arbetsgivaren gjort rätt för sig eller inte. Så du får gärna skicka in en till fråga med mer information då jag inte kan svara på vad arbetsgivaren syftat på när det enda som framkommer är att anställningen på något sätt ska ha ändrats och inte vet vad du har för villkor i det avtal i nuläget.Hoppas detta var svar på din fråga

Kan arbetsgivare kräva att arbetstagare bär munskydd?

2021-05-26 i Övrigt
FRÅGA |Hej, kan min arbetsgivare kräva munskydd på alla anställda inom arbetskedjan? Det är numera obligatorisk för alla oss i butiken.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För tillfället finns det ingen uttrycklig lag som reglerar användning av munskydd detta gör dock inte att vägran att använda munskydd från din sida, gör att arbetsgivaren inte kan vidta åtgärder. Din arbetsgivare har en grundläggande skyldighet att kontinuerligt utvärdera arbetsmiljön och riskerna på arbetsplatsen I och med Covid-19 kommer många arbetsgivarens riskbedömning ligga just på smittorisken och hur åtgärder ska vidtas för att förebygga risken i så stor utsträckning som möjligt. Att upprätthålla en god arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen. Du som arbetstagare har dock ett ansvar att samverka med din arbetsgivare för att uppnå god arbetsmiljö, så även du har en skyldighet även om ansvaret i grunden ligger på din arbetsgivare. Om din arbetsgivare infört att munskydd ska användas i butiken behöver detta tydligt framgå t.ex. genom en policy, upprepad information vid personalmöte eller liknande. Att inte följa föreskrifter på arbetsplatsen är arbetsrättsligt att ses som arbetsvägran av arbetstagaren. Dock krävs det i huvudregel att din arbetsgivare ger dig en skriftlig varning iså fall och att du får möjlighet att åtgärda det som du fått en varning för, alternativt att du erbjuds omplacering. Finns det ingen tjänst att omplaceras till så blir den slutliga åtgärden från arbetsgivarens sida, uppsägning. Därav hade jag gett dig rådet att använda munskydd om det är något arbetsgivaren sätter krav på alternativt att försöka föra en dialog med din arbetsgivare för att se om det finns andra lösningar som ni kan komma överens om. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Får man endast vara sjuk 3 gånger under provanställning?

2021-03-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, vid en provanställning har jag fått höra att man endast får vara sjuk endast 3 sjuktillfällen och efter den tredje får man inte sin fasta anställning. Stämmer detta?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej detta stämmer inte, det finns ingenting som säger att om du är sjuk vid mer än tre tillfällen under en provanställning så får du inte fast anställning. Provanställningen finns till för att arbetsgivaren att avgöra om arbetstagarens lämplighet och är en chans för arbetstagaren att visa framfötterna. En provanställning kan avslutas när som och arbetsgivaren behöver inte uppge något skäl till varför anställningen avslutades. Om provanställningsperioden löper ut behöver dock arbetsgivaren meddela arbetstagaren att arbetsgivaren inte vill fortsätta anställningen, 2 veckor innan avslut. Görs inte detta övergår provanställningen i en tillsvidareanställning automatiskt, 6 § lag om anställningsskydd. Det är inte så att om man är sjuk vid 3 tillfällen så övergår provanställningen automatiskt inte till en tillsvidare. Utan det kan vid t.ex. längre sjukdomstid vara tillåtet att förlänga provanställningen för att gynna båda parter, vilket skedde i AD 2020 nr 53. Det finns med andra ord ingen förutbestämd slutsats att om du är sjuk mer än 3 tillfällen så får du garanterat ingen tillsvidareanställning, med sedan behöver arbetsgivaren som nämnt inte ange varför anställningen inte förlängs. För att kunna visa så mycket som möjligt vad du går för och att du ställer upp så kan ju en av faktorerna arbetsgivaren väljer att lägga vikt vid vara om det är mycket sjukskrivningar och det inte visas läkarintyg t.ex.Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Vilken uppsägningstid gäller om det inte tydligt framgår vad som avtalats?

2021-06-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Tjena.Har sagt upp mig idag och min chef säger att jag har 2 månaders uppsägningstid. vilket jag har ett problem med för jag ska börja plugga om 1,5 månad och har räknat med att det är 1 månad uppsägningstid. men han säger att det är 2 månader, jag frågade för flera år sedan och då sa han 2 (vilket kom fram idag).Det är då muntligt vilket är bindande av det jag läst.Dock så jobbar jag på h fast med fast anställning då jag jobbat där i 7år.dock så har jag personligen inget papper / skrivit under någonting av det här utan det är då muntligt / på sms.Är det något jag kan göra åt det här?Vänligen svara på detta vid mail. sa upp mig den 28/6 muntligt och på mail då det är bekräftat och han skrev att sista arbetsdag är 28/8.Mvh Pontus
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du själv nämner är muntliga avtal lika bindande som skriftliga, dock är muntliga svårt att bevisa. Lagen om anställningsskydd (LAS) är den huvudsakliga lagen på området och är en skyddslagstiftning till fördel för arbetstagare, då arbetsgivaren ses som den starkare parten med mer resurser. Det finns krav på arbetsgivaren att denne skriftligt ska lämna alla villkor som är av väsentlig betydelse till arbetstagaren senast en månad efter att du som arbetstagare har börjat, däribland nämns uppsägningstider 6c 2st p.3c LAS. Detta betyder att din arbetsgivare har haft en skyldighet att skriftligt lämna uppgifter om uppsägningstiden till dig och detta är just för att förebygga liknande situationer som ni just nu står i. LAS är en tvingande lag, dvs som utgångspunkt går det inte att avtala annorlunda än det som står i lagen, enda undantaget för detta är genom kollektivavtal. Därav hade gett dig rådet att först och främst se till om vilket kollektivavtal som gäller för din bransch och om din arbetsgivare är kollektivansluten, 2 § 1-3 st LAS. I LAS anges det att arbetsgivare och arbetstagare oavsett på vems initiativ det är, alltid har rätt till 1 månads uppsägningstid, detta är för det ska till bådas fördel finnas visst utrymme för parterna ska hinna anpassa sig till förändringen, 11 § LAS. I samma paragraf nämns även att arbetstagaren har rätt till fler månaders uppsägningstid beroende på sin sammanlagda anställningstid, detta framgår dock på formuleringen "har rätt till" främst är när arbetsgivaren säger upp arbetstagaren, och inte som i ditt fall tvärtom. Men du behöver som sagt kolla upp vilket kollektivavtal som gäller för branschen och om arbetsplatsen är kollektivansluten för då kan de vara reglerad uppsägningstid därigenom som också blir bindande för dig som arbetstagare.Finns det inget kollektivavtal och arbetsgivaren inte följt den plikt som denne har att ge dig skriftlig information om uppsägningstiden som nu avviker från vad som är huvudregeln och du vill ha 1 månads uppsägningstid som är minimum så ger jag dig rådet att kontakta ett fackförbund som är verksam i branschen. Fackförbunden kan dock ofta ha krav på hur länge du ska ha varit medlem för att de ska representera dig men ibland gör de undantag om de tycker det är en viktig principfråga eller annars överlag kan tänka sig hjälpa dig att ta tillvara på dina rättigheter. Ta kontakt med fackförbund så kan de säkerligen hjälpa dig ytterligare. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Finns det lag på munskydd på arbetsplatsen?

2021-05-25 i Övrigt
FRÅGA |Om jobbet kräver munnskydd pågrund av covid 19, måste man ha munskydd fast man inte vill de enligt lag?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För tillfället finns det ingen uttrycklig lag som reglerar användning av munskydd, jag förutsätter att din fråga är ställd i och med den pågående pandemin. Detta gör dock inte att vägran att använda munskydd från din sida, gör att arbetsgivaren inte kan vidta åtgärder. Din arbetsgivare har en grundläggande skyldighet att kontinuerligt utvärdera arbetsmiljön och riskerna på arbetsplatsen I och med Covid-19 kommer många arbetsgivarens riskbedömning ligga just på smittorisken och hur åtgärder ska vidtas för att förebygga risken i så stor utsträckning som möjligt. Att upprätthålla en god arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen. Du som arbetstagare har dock ett ansvar att samverka med din arbetsgivare för att uppnå god arbetsmiljö, så även du har en skyldighet även om ansvaret i grunden ligger på din arbetsgivare. Om din arbetsgivare infört att munskydd ska användas på arbetsplatsen behöver detta tydligt framgå t.ex. genom en policy, upprepad information vid personalmöte eller liknande. Att inte följa föreskrifter på arbetsplatsen är arbetsrättsligt att ses som arbetsvägran av arbetstagaren. Dock krävs det i huvudregel att din arbetsgivare ger dig en skriftlig varning iså fall och att du får möjlighet att åtgärda det som du fått en varning för, alternativt att du erbjuds omplacering. Finns det ingen tjänst att omplaceras till så blir den slutliga åtgärden från arbetsgivarens sida, uppsägning. Därav hade jag gett dig rådet att använda munskydd om det är något arbetsgivaren sätter krav på. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning