Finns det något i lagen som säger att en hemtjänstgrupp i sin lokal ska ha tillgång till dusch?

2020-04-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Finns det något i lagen som säger att en hemtjänstgrupp i sin lokal ska ha tillgång till dusch?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det i lagen står något om att hemtjänstpersonal ska ha tillgång till dusch. I svensk lag finns det inget uttryckligt stöd för det utan det är något som möjligtvis kan stå med i kollektivavtal eller andra avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Har min före detta arbetsgivare rätt att ställa frågor om mig till min nya arbetsgivare utan min vetskap?

2020-03-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har en fördetta arbetsgivare rätt att ringa till min nuvarande arbetsgivare och begära ett möte och ställa frågor om mig utan min vetskap?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ur ett juridiskt perspektiv finns det inget hinder för din gamla arbetsgivare att ringa din nuvarande arbetsgivare för att ställa frågor om dig. Dock kan det vara problematiskt om din nuvarande arbetsgivare ger ut information om sina arbetstagare till utomstående som finns dokumenterade eller underskrivna av arbetstagare som lämnat dessa i förtroende. Har du exempelvis fyllt i formulär med information om dig själv och skrivit under dokument där det står hur företaget behandlar personliga uppgifter (där det tydliggörs att de är sekretessbelagda) så har nuvarande arbetsgivaren inte tillåtelse att dela dessa med din gamla arbetsgivare. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

17 § LOA - Hinder mot disciplinärt förfarande

2019-11-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! I LOA paragraf 17 beskrivs Hinder mot disciplinärt förfarande. Hur skall de två åren tolkas? Är det från själva händelsen eller från dess att arbetsgivaren blivit delgiven om händelsen?Mvh
Hellin Gültekin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!17 § LOA innebär att en arbetstagare måste få en skriftlig underrättelse om eventuell bestraffning inom två år från att händelsen (tjänsteförseelsen) inträffade för att en disciplinpåföljd ska kunna ske. De två åren räknas alltså från tidpunkten för händelsen då arbetstagaren varit misskötsam.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Antal timmar för fast anställning?

2020-04-01 i Anställningsformer
FRÅGA |Antal timmar för fastanställd?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Med fast anställning förutsätter jag att du menar tillsvidareanställning. En sådan anställning som är heltid får inte vara mer än 40 timmar i veckan under en fyra veckors period enligt 5 § arbetstidslagen. Arbetstiden för en fast anställning på heltid får inte överstiga detta men kan variera beroende på anställningsavtalet så länge det är under 40 timmar.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

LAS varning

2019-12-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om man får en varning från arbetsgivaren, i vilken form ska denna varning ske för att det ska vara användbar inför eventuell uppsägning? Ska den var skriftligt eller kan den ske muntligt?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom arbetsrätten finns det olika sorters varningar. Enligt 62 § medbestämmandelagen (1976:580) måste varningar från arbetsgivaren med disciplinära följder ha stöd i lag eller kollektivavtal. Den varning som du beskriver verkar vara en typ av erinran som innebär att en arbetstagare ska sluta med beteendet som innebär att hen inte uppfyller sina arbetsskyldigheter gentemot arbetsgivaren. En sådan varning kallas för en LAS varning och kan ske både skriftligt och muntligt. Om inte arbetstagaren efter en sådan varning bättrar sig kan saklig grund för uppsägning föreligga. Vid en prövning för om det finns saklig grund för uppsägning måste arbetsgivaren kunna bevisa att arbetstagaren blivit varnad. För att med säkerhet kunna bevisa detta ska varningarna ha skett i skriftlig form. Vänligen,