Stämmer min uppsägningstid?

2020-03-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har precis blivit uppsagd, jag jobbar på hotell. Jag har varit anställd på ett icke tidsbestämt vikariat och nu säger de att jag bara har 2 veckors uppsägningstid, stämmer detta?Tack på förhand
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppsägning finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Vikariat är en tidsbegränsad anställning (4 § LAS) men kan övergå till en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd i mer än två år under en femårsperiod i vikariat (5a § LAS). Detta är vad jag kommer utgå från har hänt med din anställning i mitt svar.Uppsägningstiden för en tillsvidareanställning beror på hur länge du arbetat för arbetsgivaren. Uppsägningstiden ska vara minst en månad, men arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid om två månader för det fall att den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år, men kortare än fyra år (11 § LAS).Jag vill även uppmärksamma om det fall arbetsgivaren har ett tillämpligt kollektivavtal, så kan uppsägningstiden och anställningsformen variera beroende på vad som anges där.Hoppas du fick svar på din fråga!

Finns lagstadgad skyldighet att höja lönen?

2019-05-04 i Fackförening
FRÅGA |Finns det nån laglig grund för löneförhöjning för arbetstagarna? Hur ofta och hur mycket ska man kräva löneförhöjning?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte reglerat i lagen om att löneförhöjning måste ske, däremot finns ofta bestämmelser om det i kollektivavtal, där fackförbunden kommer överens med arbetsgivaren om vilken löneökning arbetstagarna kan få. Löneförhöjning sker vanligen en gång per, oavsett om kollektivavtal föreligger eller ej. Finns inget kollektivavtal, är det upp till dig som arbetstagare att själv komma överens med din arbetsgivare om när lönen ska omförhandlas. Ofta framgår det av anställningsavtalet när detta ska ske. Är du medlem i ett fackförbund kan du vända dig till det för att få mer hjälp.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man få ersättning under uppsägningstid trots sjukskriven?

2019-06-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan man bli uppsagd pga arbetsbrist när man är sjukskriven ? För tydlighetens skull ska sägas att uppsägningen inte på något sätt är kopplad till sjukfrånvaron utan saklig grund finns.Hur räknas uppsägningstiden ? Man kan ju inte ha både sjukpenning och uppsägningslön ? Kan uppsägningstiden börja löpa under sjukperioden ?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppsägning finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Vid en uppsägning krävs saklig grund, detta kan antingen utgöras av personliga skäl eller arbetsbrist (7 § LAS). Som du anger finns alltså saklig grund för uppsägning. Däremot får en arbetsgivare inte säga upp en arbetstagare enbart för att denne är sjukskriven. Gällande uppsägningstiden har de som arbetat längre rätt till en längre uppsägningstid, detta gäller oavsett om de är sjukskrivna vid uppsägningen eller inte (11 § LAS).Under uppsägningstiden har arbetsgivaren en skyldighet att betala lön till arbetstagaren förutsatt att arbetstagaren kan utföra arbete åt arbetsgivaren (12 § LAS). Det finns ett fall från Arbetsdomstolen (1988 nr 78) där det fastslogs att den som får sjukersättning och blir uppsagd inte har rätt till ersättning under uppsägningstiden. Det finns däremot en möjlighet att detta finns reglerat i kollektivavtal och som ger en rätt till ersättning under uppsägningstiden. Därför skulle jag råda dig att kolla upp kollektivavtal för arbetsplatsen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag vara sjukskriven under min uppsägningstid?

2019-04-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har sagt upp mej och efter 3 veckor fick jag ryggskott har även fibromyalgi min fråga nu är samma som fler frågat : Får man va sjukskriven under uppsägningstiden(vilken är 2 månader) min läkare ville sjukskriva mej resten av tiden men jag vågade inte. Ifall jag inte fick va sjukskriven under uppsägning. Vill ju inte bli återbetalningsskyldig el tvingad att förlänga min uppsägning. Mvh
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under uppsägningstiden har en arbetstagare rätt till lön och andra anställningsförmåner. Det finns alltså inget som hindrar dig från att sjukskriva dig under uppsägningstiden. Du kommer varken att bli återbetalningsskyldig eller tvingad att arbeta efter uppsägningen. Din arbetsgivare är dock inte skyldig att betala vanlig lön under sjukskrivningen (AD 1988 nr 78), utan du kommer att få sjuklön istället. Hoppas du fick svar på din fråga!