Gäller uppsägningstid vid provanställning?

2019-09-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Vad gäller angående uppsägning på ett ställe utan kollektivavtal? Jag har en provanställning på 6 månader, kontrakt skrivet men där står det att de är 1 månads uppsägningstid.Vill nu sluta då jag inte trivs, gäller 1 månad som dem säger och står i anställningsavtalet eller kan jag gå?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En provanställning saknar uppsägningstid. En provanställning upphör alltså samma dag som anställningen avbryts. I ditt anställningsavtal framgår det att du har en månads uppsägningstid. Ett sådant anställningsavtal anses inskränka på dina rättigheter som arbetstagare och är därmed ogiltigt (2 § andra stycket LAS).Avvikelser från reglerna får endast göras i kollektivavtal (2 § tredje stycket LAS). Eftersom din arbetsgivare saknar kollektivavtal gäller därför inte uppsägningstiden och du har rätt att avbryta din anställning utan beaktande av uppsägningstid. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur lång är uppsägningstiden vid en provanställning?

2019-05-06 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hur lång uppsägningstid har man rätt till vid provanställning? Om besked lämnats om att provanställningen kommer avslutas 14 dagar innan provanställningen skulle övergå i en visstidsanställning, har man bara rätt till lön i 14 dagar?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avsluta en provanställningProvanställningar varar i högst sex månader. Vill arbetsgivaren inte att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Provanställningen får även avbrytas före prövotidens utgång (6 § LAS).Uppsägningstid vid provanställningDet har genom praxis framgått att provanställningar saknar uppsägningstid. Det framgår nämligen i AD 2003 nr. 115 att uppsägningstiden ingår i själva provanställningen. Arbetsgivaren måste emellertid lämna besked till arbetstagaren två veckor i förväg om att provanställningen kommer att avslutas (31 § LAS).Din arbetsgivare har lämnat dig sådant besked. För att besvara din fråga så har du har alltså rätt att arbeta kvar på arbetsplatsen i 14 dagar och därmed har du rätt till lön under den tiden, men då det saknas uppsägningstid vid provanställningar så har du inte rätt till lön efter att de 14 dagarna passerat. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har jag rätt till längre uppsägningstid än som föreskrivs i LAS?

2019-05-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!På mitt anställningsavtal så står det att jag har 3 månaders uppsägningstid MEN jag har arbetat mindre än 2 år som tillsvidareanställd OCH dem har INTE kollektivavtal, vad gäller? Tack på förhand
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).LAS är tvingande till arbetstagarens förmånInskränks en arbetstagares rättighet enligt LAS så är avtalet i det avseendet ogiltigt. Genom kollektivavtal får emellertid avvikelser göras (2 § LAS). Det framgår av din fråga att din arbetsgivare inte har något kollektivavtal. Det innebär att du har rätt till alla de rättigheter som LAS föreskriver.Dessutom är LAS som huvudregel endast tvingande till arbetstagarens förmån. Det innebär att om någon rättighet inskränks så blir dessa utan verkan för dig, men om din arbetsgivare givit dig mer generösa rättigheter så gäller dessa. Arbetsgivaren får nämligen ge en arbetstagare förmånligare villkor i anställningsavtalet.Den sammanlagda arbetstiden vid uppsägningenDet framgår inte hur lång tid du faktiskt arbetat hos samma arbetsgivare, utan endast hur lång tid du varit tillsvidareanställd. Det är den sammanlagda anställningstiden som är relevant vid bedömning av uppsägningstid. Har arbetstagaren sammanlagt arbetat hos arbetsgivaren (11 § LAS):- Mindre än två år = 1 månads uppsägningstid- Minst två år, men kortare än fyra = 2 månaders uppsägningstid- Minst fyra år, men kortare än sex år = 3 månaders uppsägningstid- Minst sex år, men kortare än åtta år = 4 månaders uppsägningstid- Minst åtta år, men kortare än tio år = 5 månaders uppsägningstid- Minst 10 år = 6 månaders uppsägningstidMitt svar till digI ditt anställningsavtal framgår det att du har tre månaders uppsägningstid. Har du sammanlagt varit anställd hos arbetsgivaren i mindre än två år har du alltså enligt LAS rätt till en uppsägningstid på en månad. Eftersom LAS endast är tvingande till arbetstagarens förmån gäller den utvidgade rättigheten framför uppsägningstiden på en månad som anges i LAS. Du har alltså rätt till tre månaders uppsägningstidJag vill dock påpeka att om du har arbetat hos samma arbetsgivare under en längre tid och din sammanlagda arbetstid skulle ge dig en längre uppsägningstid än som anges i ditt anställningsavtal, så gäller den längre uppsägningstiden. De villkor som strider mot LAS blir nämligen ogiltiga. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,