Täcker hemförsäkring advokatkostnader?

2021-04-27 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Hemförsäkring, hur och vart ansöker man om det? Jag är gift men vi har dålig relation, min fru vill inte ha det. Behöver jag hennes samtycke också eller kan jag fixa hemförsäkring på egen hand? Vi har barn också som bor hemma, men båda är redan myndiga har det någon betydelse här? Kan hemförsäkringen täcka advokatkostnader också, för jag vill skiljas från henne.
Angelica Ruuth |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hemförsäkring kan du teckna genom ett försäkringsbolag. För att göra detta rekommenderar jag att du kontaktar ett försäkringsbolag som kan hjälpa dig med detta, de har ofta telefonnummer på sina hemsidor där du kan ringa och teckna ett sådant avtal och få villkoren förklarade till dig. Det finns möjlighet att få sina advokatkostnader täckta genom något som kallas för rättsskydd vilket också kan tecknas då du tecknar din hemförsäkring via ett försäkringsbolag. Min rekommendation till dig är att ta kontakt med ett försäkringsbolag som kan förklara villkoren till dig för just deras försäkringar, då de specifika villkoren varierar från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Genom en hemförsäkring kan det dock vara möjligt att få ersättning för advokatkostnaderna men detta är bra att dubbelkolla med försäkringsbolaget.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Varför ställer banken frågor om en transaktion jag vill göra?

2021-04-16 i EKONOMI
FRÅGA |Min mann och jag har solgt våran gård som vi eger båda två. Pengene gikk Inn på min manns konto. Vi har betalat skatt för salget båda två, nestan 2 millioner. När min mann ville överföra hälften til meg reagerade banken. Har man inte lov å överföra til sin fru ,utan en masse fråger, när dom vet hvor pengene kommer i från. Vi eger lika mycket. Takk for svar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Banker är skyldiga att följa lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innebär att banker måste ha god kännedom om sina kunder och kundernas bankaffärer. Banken måste till exempel förstå syftet med de transaktioner som kunder vill göra.Om du som kund vill göra en transaktion som uppfattas som ovanlig, till exempel att du vill flytta 1 miljon kronor från ett konto till ett annat, måste banken ställa frågor om transaktionen för att förstå var pengarna kommer ifrån och vad syftet med transaktionen är. Banken kan då behöva se till exempel avtal, kvitton eller liknande, och du kan också behöva visa upp en giltig ID-handling.Det är alltså ingen konstigt att banken ställde frågor till dig, och det betyder inte att banken misstänker dig för att ha gjort något fel. Det är endast eftersom banken enligt lag är skyldig att ställa dessa frågor. Om du kunde visa att pengarna kommit från en husförsäljning som gått korrekt till borde det inte vara några problem för dig att flytta pengarna.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan min kreditgivare kräva information om mig och mina transaktioner?

2021-04-11 i EKONOMI
FRÅGA |Läste ert inlägg som svar på fråga om bankers ökade krav på information om sina kunder för att förhindra penningtvätt. Jag är helt införstådd med att detta kan behövas men invänder mot att nu vill plötsligt varenda kreditgivare ha samma information, oavsett storleken på belopp/krediter, synnerhet om de är kopplade till en bank.Mitt bensinkort har nyligen spärrats av kreditgivaren för att de inte har tillräcklig information om mig. Frågan blir ju absurd eftersom kreditbeloppet på kortet är 10.000 kr och dessutom har använts mycket, mycket sparsamt det senaste året.Jag tycker det är ytterligt integritetskränkande att varenda kredit, hur liten den än är skall användas som skäl för att hämta in ekonomisk information om mig. Dessutom, de hade ju kunnat ta en kreditupplysning på mig för att få information om min ekonomiska status.Att inte kunna tanka bilen utan att svara på frågor om penningtvätt är löjeväckande och jag har svårt att tro att Finansinspektionen och nyare (?) (EU-)regler mot penningtvätt tvingar kreditgivare att inhämta detaljerad ekonomisk information om sina kunder.Dessutom, jag har haft kortet i säkert 10 år men nu plötsligt dyker frågan upp, kan det ha att göra med att jag är 67 år och således passerat pensionsåldersgränsen? Misstänkt åldersdiskriminering!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det har du redan viss kunskap om varför banker, kreditgivare m.fl. har en skyldighet att känna sina kunder, för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Ditt bensinkort har för tillfället spärrats av din kreditgivare för att den anser att den inte har tillräcklig information om dig. Du har svårt att tro att Finansinspektionen och nyare EU-regler mot penningtvätt tvingar kreditgivare att inhämta detaljerad ekonomisk information om sina kunder. Du misstänker även att det kan utgöra sig om åldersdiskriminering då frågan dök upp i samband med att du fyllt 67 år.PenningtvättsregleringenEnligt svensk rätt finns reglering om penningtvätt m.m. i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen har sitt ursprung i direktiv från EU. När ett direktiv införs i nationell rätt kan det ske genom total harmonisering, frivillig harmonisering och minimiharmonisering. Total harmonisering innebär att samma regel antas inom hela unionen, frivillig harmonisering innebär att det är upp till medlemsländerna att harmonisera och minimiharmonisering innebär att minimistandarder måste antas, men även högre standarder kan införas. Det senaste penningtvättsdirektivet som genomfördes är det fjärde i raden och är ett minimiharmoniseringsdirektiv. Det innebär därmed att det är möjligt för Sverige att införa högre krav än vad direktivet ställer. I utredningen SOU 2016:8 fick utredaren i uppdrag att överväga om det i något fall finns skäl att gå längre än vad de internationella åtagandena kräver. Utgångspunkten var att undersöka om den svenska regleringen varit anpassad för systemets samtliga aktörer. Utredningen hade i uppdrag att se över vilka åtgärder som behövde vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Utredaren konstaterade att grundprinciperna i det nya direktivet var desamma som i de tidigare, men att den stora skillnaden var att de nya reglerna är mer detaljerade. Utredaren identifierade även tre större ändringar i det senaste direktivet jämfört med de tidigare; en riskbaserad ansats används i högre utsträckning, direktivet utvidgar kretsen av verksamhetsutövare som omfattas av regleringen samt förenklade och skärpta krav på kundkännedom.Penningtvättslagen ställer, som det förefaller att du är bekant med, krav om kundkännedom. Kravet om kundkännedom framkommer av 3 kap. i penningtvättslagen. En verksamhetsutövare får inte etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion, om verksamhetsutövaren inte har tillräcklig kännedom om kunden för att kunna hantera risken för bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism (3 kap. 1 § penningtvättslagen). Det finns krav om att skaffa kundkännedom dels vid inledandet av relationen, däremot ska det även ske uppföljning. En verksamhetsutövare (t.ex. en bank) ska löpande och vid behov följa upp pågående affärsförbindelser i syfte att säkerställa att kännedomen om kunden är aktuell och tillräcklig för att hantera den bedömda risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det är tyvärr inte möjligt för mig att ge något besked om varför din kreditgivare valt att spärra ditt konto utan att istället göra en kreditupplysning. Tänkbart kan vara att du t.ex. inte svarat på frågor kreditgivaren ställt till dig. Min rekommendation är att du kontaktar kreditgivaren i ärendet. Av penningtvättslagen framkommer inte exakt vilka uppgifter som ska inhämtas, däremot krav om identifiering, syfte och att det vid hög risk ska det göras särskilt omfattande kontroller.Kan det utgöra diskriminering?Bestämmelser om diskriminering finns i diskrimineringslagen. Diskriminering kan bara ske enligt någon av lagens diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § diskrimineringslagen). Det kan utgöra diskriminering om kreditgivaren regelmässigt spärrar kontona för den som fyllt exempelvis 67 år. Då kan det argumenteras för att det utgör direkt diskriminering. Om du tror, eller anser att, du blivit diskriminerad kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Enligt diskrimineringslagen gäller att om den som anser sig ha blivit diskriminerad visar omständigheter som ger anledning att anta att hen blivit diskriminerad är det svaranden (kreditgivaren i ditt fall) som ska visa att diskriminering inte skett. Det finns således en bevisbörderegel. Tyvärr kan jag inte göra någon djupare bedömning hur det är i ditt fall. Kan kreditgivaren vid en anmälan däremot visa att spärren av ditt kort beror på tveksamma transaktioner eller att du inte lämnat den information om dig som begärts, då är det sannolikt inte diskriminering. Du kan läsa mer om diskriminering på DO:s hemsida.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får banken ta betalt när de gör en överföring åt mig?

2021-04-01 i EKONOMI
FRÅGA |Hej ,Jag har sålt min lägenhet och köpt en lägenhet utan att låna ,Tillträdesdagen är samma på båda lägenheheterna. Jag bokade in tid klockan 09:15 för att slutföra min lägenhet och har tid samma dag klockan 11:00 att slutföra den nya lägenheten. Jag har frågat min bank (Swedbank) att överföra bengarna på samma dag jag får de. Swedbank kräver mig att göra Fullmakt och bankarvodet är 750 kronor och deras förklaring är att kontantinsatsen ska finnas tillgänglig på kontot senast två dagar innan tillträdesdagen. Min fråga är om banken får ta 750 kronor för att de ska låta mig betala mina egna pengar via de till andra kontot.
Sabrina Curan |Hej, Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår det som att du har bett Swedbank att utföra en tjänst åt dig som består i att en banktjänsteman gör en överföring å dina vägnar. Eftersom en banktjänsteman utför en tjänst åt dig har banken full rätt att ta betalt för detta arbete. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Problem med att överföra pengar från Irak till Sverige?

2021-04-26 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag har ett hus i Irak vill sälja och överföra pengar till mitt konto i Sverige. Jag orolig för banken godkänner inte pengarna även om jag har alla underlag som behövs såsom försjälningskontrakten . Jag hörde Sverige erkänner inte på dokumentär och kontraktet som kommer från Irak min fråga är det sant och vad ska jag göra!
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du skriver i din fråga stämmer. Det kan uppstå problem med att föra in pengarna i Sverige då bankerna är mycket hårda när det gäller överföringar från utlandet. Varför det förhåller sig på detta vis förklarar jag nedan. Frågan regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om utländska transaktioner?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig? Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Kunden, i detta fall du, måste kunna visa var pengarna kommer i från. Det är dock viktigt att notera att banken inte är skyldig att släppa fram utlandsbetalningen, även om kunden kan bevisa att pengarna inte härrör från brott eller kommer att användas till brott. Därmed kan det bli svårt att föra in pengarna till Sverige. Därav är min bästa rekommendation att du vänder dig till din bank för mer information.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan Lawline hjälpa mig att lösa mina skulder?

2021-04-14 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag behöver juridisk hjälp för att lösa mina skulder.Många av skulderna är äldre än 10 år, vill kunna lösa av mina skulder utan så mkt ränta. många av skulderna har mer än dubblats med ränta.Kan ni hjälpa mig?
Joanna Guardado |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulle dina skulder vara så höga att du har svårt att betala dem nu samt under en överskådlig tid framöver så finns möjligheten att ansöka om skuldsanering enligt Skuldsaneringslagen. Du kan läsa mer om skuldsanering och vad det innebär här. Om du behöver ytterligare råd och hjälp så rekommenderar jag dig att kontakta en budget och skuldrådgivare i din kommun. Du kan hitta en rådgivare i din kommun här. Om du ändå vill kontakta en jurist rekommenderar jag dig att höra av dig till någon på vår juristbyrå. Du kontaktar dem här. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan svensk medborgare, som är bosatt i utlandet, öppna bankkonto i Sverige?

2021-04-05 i EKONOMI
FRÅGA |Kan min son, som är svensk medborgare och därmed har svenskt personnummer, men fn är bosatt i Storbrittannien, öppna bankkonto i Sverige? Han behöver ett svenskt bank id för att anmäla sig till försvarsmaktens antagningsprov och hans plan är att bosätta sig i Sverige och genomgå militär grundutbildning. Jag, hans mor, äger ett hus i Sverige, så en svensk adress finns att skriva sig på om han blir antagen.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med er fråga.EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som gäller som svensk lag, berör rätten att öppna konton inom EU. Rätten innebär att konsumet har rätt att öppna bankkonto i valfri bank med tillgång till basala funktioner kopplade till bankontot. En konsument definieras som en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (se art. 2.1 direktiv 2014/92/EU).Följaktligen kan din son öppna ett konto i valfri svensk bank. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Can the bank freeze/terminate my bank account even though I've explained my transactions?

2021-03-20 i EKONOMI
FRÅGA |Hi. I have a couple of questions regarding the law 2017:630. I work as IT engineer for different countries (Sweden, UK and Spain), I'm owner also of a company in UK from a lot of years ago. That means I have transactions between those countries. I also have an account to buy Bitcoin as savings. My bank asked me for some transactions based on the law 2017:630. I answered every transaction (even I had to explain transactions to Skatteverket to pay taxes), with tyckets, invoices, the taxes documents for the company in England. 1 month later, the Bank sent me a letter to close the service as they can not be sure the purpouse of how I use the bank. Apart to be extremly offensive, as I'm doing nothing wrong I have 3 questions.1.- Can they do that without demostrating nothing or without ask me for more clarifications?2.- Finally I will have to find another bank. Can they say to other banks the reason they finished the service and I have problems with the other banks?3.- Why, if they think this, they don't accusse me to the police?Thanks a lot.
Natasha Fathifard |Hello and thank you for asking your question to Lawline!As I understand it you've bank accounts in different countries, because you're an IT-engineer and an owner of a business. You also have an account for Bitcoin. You've spoken to your bank and showed them different kinds of documents as a support to how you're using the bank, but the bank is still not satisfied. Why does the bank need to know about your bank involvement? The law you are referring to is called penningtvättslagen, which places high demands on the bank to obtain information from its customers. The purpose of the legislation is to prevent money laundering and financing terrorism. According to penningtvättlagen banks are required to obtain information on how the products and services that the bank provides can be used for money laundering or financing of terrorist and how extensive the risk is for the aforementioned, according to (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Geographical risk factors must also be taken into account (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Therefore international transactions, income from abroad and income that stays abroad are of particular interest to the bank. The bank has an obligation to have good knowledge of how their customers use the bank's services and products to prevent criminal activity. The information collected by the customer is treated confidentially and is of course covered by bank secrecy. From the above, it can be stated that the banks today have high demands in the work against money laundering and terrorism. You are obliged to answer the questions that the bank sends out. If you do not do so, the bank has the right to, for example, freeze your accounts and, in the long run, terminate your services at the bank.Can they freeze/terminate accounts without demonstrating nothing or without asking for more clarifications?In case of suspicion of money laundering, the banks have the right to freeze your account and services. Then they will send you a letter with a reason for the freezing and if you can explain and prove that for example the transactions are work related, the bank will unfreeze your accounts and services again. Usually the banks also report to the police about the suspicion. In that way, other banks might find out about the suspicion and not let you be a customer in their bank. It sounds like your current bank hasn't reported to the police yet. A question could be why they would be suspicious, but yet not report to the police.I want to emphasize that all banks ask their customers and people that want to be their customers questions that are related to money laundering. Therefore it's not easy to open a new account at a new bank, especially not when international transactions are involved. Of course there shouldn't be any problems if you can support your transactions with documents or other evidence.RecommendationMy recommendation to you is to book a meeting with the office manager at your current bank and ask why they feel unsure about your motives as a customer in their bank. If they want more documents- what more documents do they need? Maybe they also want to see an employment contract, so bring them as well if possible. Bring with you the evidence about your existing business in the UK and that you have accounts in the UK and Spain ( tickets, invoices, the taxes documents for the company in England as you mentioned). If the bank is uncooperative the alternative is to change your bank. Although it really shouldn't be necessary if you have these mentioned documents to support that you're not doing anything illegal with the money.You've ordered the service with telephone follow-up and I'll thus call you on Monday (22/03 - 2021) at 15:00 from an unidentified number. If that time doesn't work for you, you're welcome to contact me at natasha.fathifard@lawline.se and we'll decide on a new time.I wish you a good day!Kind regards,