Belåna hus för att renovera - hur gör man?

2020-04-29 i EKONOMI
FRÅGA |Jag äger en villa själv. Lån 1100000kr. Värderat 2000000.Min sambo vill renovera huset men banken säger nej pga mina blanco lån jag har på 950000kr. Ganska mycket tyvärr! Har ni tips?Ska hon ta ett nytt lån för att renovera och sen baka in i huset samtidigt som vi skriver över henne eller blir det bara mer nej från banken med mer lån.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du har vänt dig till Lawline. Din fråga har dessvärre en ekonomisk karaktär, snarare än en juridisk karaktär. Min rekommendation är att du vänder dig till banken för att på bästa sätt lösa situationen. Om ni därefter vill har hjälp med att upprätta skuldebrev, samboavtal eller dylikt är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss igen. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Har bank rätt att neka stiftelse att öppna konto?

2020-04-04 i EKONOMI
FRÅGA |Vi har bildat en stiftelse men varje bank vi ansöker om att öppna ett konto avslå vår ansökan. Vi får ingen förklaring bara att inte villiga att öppna konto hos dem. Vad kan man göra åt det?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som gäller som svensk lag, berör rätten att öppna konton inom EU. Rätten innebär att konsumet har rätt att öppna bankkonto i valfri bank med tillgång till basala funktioner kopplade till bankontot. Däremot omfattar direktivet enbart konsumenter som enligt direktivet definieras som en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (se art. 2.1 direktiv 2014/92/EU).Följaktligen innebär detta att stiftelser inte omfattas av direktivet vilket således innebär att banken inte har någon skyldighet att öppna ett bankkonto till er stiftelse. Jag rekommenderar er att försöka ta kontakt med bankerna igen angående varför ni inte har fått öppna ett konto samt vad ni kan göra för att förbättra era chanser. Notera att banken inte har någon juridisk skyldighet att besvara era frågor. Hoppas att ni har får svar på er fråga, annars är ni varmt välkomna att vända er till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Pengar i annans namn?

2020-03-30 i EKONOMI
FRÅGA |Kan jag sätta in pengar o min systers namn
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. För att vi ska kunna hjälpa dig måste du ställa en konkret fråga. Återkom gärna med en mer utvecklad bakgrund och en frågeställning så hjälper vi dig!Med vänliga hälsningar,Michaela Iosifidou

Fråga om Lawlines priser

2020-03-25 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag är inte med i facket, skulle behöva juridisk rådgivning/hjälp att förhandla avgångsvederlag. Hur debiterar ni och vad kostar det? Mvh
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline för juridisk rådgivning!Vi debiterar 2 000 kr ink. moms. per timme (2019). För vissa typer av uppdrag, till exempel upprättande av avtal eller kravbrev, kan vi ofta erbjuda fast pris. Fråga gärna om fast pris vid din första kontakt så får du mer information. För att komma i kontakt med oss klickar du här Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Vänligen,

Vad är en räntefot?

2020-04-21 i EKONOMI
FRÅGA |hej! vad är en räntefot?
Isabelle Sewelén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En räntefot är detsamma som räntesats. Det vill säga räntefoten/räntesatsen är storleken på räntan; där räntesatsen kommer till uttryck i procent. Denna procentsats brukar avse en viss betalningsperiod eller tidsperiod: vanligen ett år. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen åter!Vänligen,

Kan banken lämna ut uppgifter om en kund?

2020-04-04 i EKONOMI
FRÅGA |HejHur lång tid tar det för en jurist att få uppgifter från banken vad en person har i tillgångar?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först och främst är det viktigt att notera att banker arbetar under banksekretess (se 10 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse). Det innebär att det som huvudregel inte är tillåtet för banken att ge ut information om en kunds tillgångar i den aktuella banken. Undantag föreligger om om det finns fullmakt eller om informationen är del av ett juridiskt ärende. Hur lång tid det tar tills banken lämnar ut informationen är däremot inte en juridisk fråga. Det är helt beroende av hur mycket arbete banken har och hur ärendet prioriteras. Om ärendet har legat hos banken under en längre tid kan det vara en god idé att ta kontakt med den aktuella banken. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Kapitalförsäkring med insatt förmånstagare

2020-03-29 i EKONOMI
FRÅGA |Om jag sparar i en kapitalförsäkring med mina barn som förmånstagare och jag dör vad händer då ? Jag är gift och har två gemensamma barn med min man . Han har en son i ett tidigare äktenskap .
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Närmare rättsregler om försäkringar regleras i försäkringsavtalslagen (FAL). Du undrar vad som kommer att ske med ett förmånstagarförordnande när du avlider. Vid dödsfall ingår en kapitalförsäkring inte i försäkringstagarens kvarlåtenskap om ett förmånstagarförordnande är insatt (14 kap. 7 § första stycket FAL). Det här innebär att en kapitalförsäkring med insatt förmånstagare inte kommer att ingå i dödsboet. Om du har angett dina barn som förmånstagare på kapitalförsäkringen, kommer kapitalet således att tillfalla dina barn när du avlider. Förmånstagarförordnandet kommer inte att ingå i arvskiftet och blir således inte föremål för arv (jfr 20 kap. 5 § andra stycket ÄB). I vissa fall kan emellertid ett förmånstagarförordnande som gäller för försäkringstagarens död komma att jämkas helt eller delvis. Denna jämkning aktualiseras när resultatet av förordnandet är oskäligt mot en make eller bröstarvinge. I denna bedömning ska skälet till förordnandet samt de ekonomiska förhållandena i fallet beaktas (14 kap. 7 § andra stycket FAL). Det här innebär således att om resultatet av ett förmånstagarförordnande är oskäligt, kan försäkringen helt eller delvis tillfalla en make eller bröstarvinge. Sammanfattningsvis, kommer kapitalet i försäkringen att betalas ut till dina barn när du avlider, under förutsättning att de är insatta som förmånstagare. Det är enbart i fall där förordnandet är oskäligt mot en make eller bröstarvinge som försäkringen kan jämkas. Utgångspunkten är emellertid att försäkringsbeloppet inte ska ingå i arvskiftet.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Varför ställer banken frågor om en transaktion?

2020-03-19 i EKONOMI
FRÅGA |Har banken rätt att fråga vad jag ska använda mina pengar till när jag tar ut dem från kontot?Jag skulle köpa en motorcykel på firma och tog från mitt sparkapital vilket var ett arv jag fått efter min far. När jag ville öka gränsen för swish för att kunna köpa motorcykeln frågade banken dels vad jag skulle köpa och också varifrån jag fått pengarna samt begära kvitto på det jag skulle köpa?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Varför ställer banken frågor av denna typ?Banken har en skyldighet att inhämta uppgifter från sina kunder i syfte för att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism (2 kap. 1 § första stycket penningtvättslagen). För dig som kund innebär detta att din bank ska utföra en viss identitetskontroll samt ställa frågor om affärens syfte och art. Uppnår inte banken en tillfredsställande nivå av kundkännedom kan de dessvärre inte utföra den transaktion som du önskar (3 kap. 1 § första stycket penningtvättslagen). Vid en första tanke verkar det vara konstigt att banken ställer frågor till dig som privatperson utifrån en lag som har syftet att motverka grova brott, alltså penningtvätt och finansiering av terrorbrott, som i de flesta fall härrör sig till större bolag eller föreningar. Banken anpassar sina frågor och kontrollåtgärder beroende på den risk som en kund kan antas utgöra. I vart fall kan det ändå ses som en rätt så ingripande åtgärd att man som kund på banken behöver dela med sig av sina ekonomiska förhållanden och om sitt planerade inköp. Detta är som tidigare nämnts inget som bankerna själv har bestämt om, utan samtliga banker har denna skyldighet enligt penningtvättslagen (1 kap. 1 § samt 1 kap. 2 § första stycket första punkten penningtvättslagen). Du är alltså skyldig till att uppge de uppgifter som banken har efterfrågat, annars har banken en rätt att avveckla dig som kund och avsluta dina konton, kort, krediter o.d. som du har hos dem. Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.Med vänliga hälsningar,