FrågaEKONOMIÖvrigt20/11/2022

Kan man häva en konsumentkredit och kan den hävas mot köparens vilja?

Hur häva köpet? En man med intellektuella funktionsnedsättningnar, lindrig utvecklingsstörning och 100% sjukersättning som har varken besparingar eller pengar. Han har stort habegär och har köpt en elcyckel på avbetalning - utan att diskutera med sin fru som han är skyldig över 4 000 kr. Han har även ca 2 000 i andra skulder som han inte kan betala tillbaka. Han har inte har råd till cykeln Hur kan man få ägaren av cykel affären att häva köpet och ta tillbaka cykeln - även mot köparens vilja?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att det inte finns någon god man eller förvaltare och att personen i fråga har full rättshandlingsförmåga. Jag utgår också från att det är en näringsidkare som lämnat kredit till personen i fråga (som har egenskap av konsument). Som jag har uppfattat frågan handlar det om ett återtagande av krediten.

Eftersom att det i sådana fall rör sig om en konsumentkredit är Konsumentkreditlagen (2010:184) (KkrL) tillämplig.

Näringsidkarens ansvar

Enligt 12 § KkrL ska näringsidkaren pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande enligt kreditavtalet. Vidare får krediten endast beviljas om konsumenten har de ekonomiska förutsättningarna för att fullgöra sitt åtagande. Vidare har näringsidkaren ett ansvar att iaktta god kreditgivningssed i förhållande till konsumenten enligt 6 §. Det innebär att näringsidkaren ska tillvarata konsumentens intressen och ge förklaringar om förhållandet i den mån konsumenten behöver.

Ångerrätt

Konsumentkreditlagen är en konsumentlag vilket innebär att konsumenter ges vissa lättnader i förhållande till näringsidkaren. Konsumenten har rätt att ångra sitt avtal och frånträda detta inom 14 dagar enligt 21 § KkrL. Detta kallas för ångerfrist och börjar löpa från och med den dag då kreditavtalet ingås (22 §).

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis så finns det vissa skyldigheter för näringsidkare när det gäller att godkänna en konsumentkredit. Man skulle möjligtvis kunna påstå att säljaren i fråga inte har fullgjort denna skyldighet med tanke på att personen i fråga inte har en tillräckligt god ekonomisk förmåga att kunna betala av krediten - mer än så vill jag inte sia om i det enskilda fallet då jag inte har tillräckligt med information för att uttala mig om det. 

Har det gått mindre än 14 dagar sedan avtalet ingicks så har konsumenten ångerrätt och kan frånträda avtalet.

Om det har gått längre tid än 14 dagar så skulle jag råda er att prata med den som sålde cykeln och förklara situationen (förutsatt att köparen samtycker till det). Kanske finns det någon möjlighet för näringsidkaren att häva avtalet. Eftersom jag har utgått från att det inte föreligger något godmanskap eller förvaltarskap i mitt svar (då hade situationen blivit annorlunda eftersom rättshandlingsförmågan då är begränsad) så finns det ingenting man kan göra rent juridiskt för att få personen i fråga att frånträda avtalet mot sin vilja. Detta får alltså bli en lösning utanför juridiken.

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Lycka till!

Med vänlig hälsning, Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000