FrågaEKONOMIÖvrigt16/05/2022

Får banken fråga varifrån pengar kommer?

Har en kompis som swishar mig olika summor varje månad, allt från 1000 kr till 5000 kr och gjort i ca 1 år och 6 månader, kan banken fråga var pengarna kommer ifrån eller hur funkar det? De har inte frågat något hittills. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! 

Du undrar alltså om banken får fråga dig varifrån pengarna som din kompis swishat till dig kommer. Det korta svaret på din fråga är att banken får fråga dig varifrån pengar som sätts in på ditt bankkonto kommer. Nedan kommer jag redogöra för anledningarna därför. 

Penningtvätt

Svenska banker måste i sin verksamhet förhålla sig till penningtvättslagen (1 kap 2 § p. 1). Bankerna har enligt lagen skyldighet att arbeta för att motverka att deras system används för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

I praktiken innebär detta att banker måste ha kännedom om vem kunden är, varifrån kundens pengar kommer samt varför kunden vill genomföra transaktioner. Detta brukar kallas KYC (Know Your Customer) och ingår som en del i bankers rutiner för att motverka penningtvätt. 

Bankerna gör en bedömning av kundens riskprofil baserat på ett antal olika faktorer. I 2 kap 4 § penningtvättslagen listas lågriskfaktorer och i 2 kap 5 § högriskfaktorer. Förteckningarna är dock inte uttömmande. En samlad bedömning med hänsyn tagen till samtliga föreliggande omständigheter måste alltid göras. 

Sammanfattning 

I bankers rutiner för att motverka penningtvätt är kundkännedom centralt. Det innebär att banker måste ha kännedom om vem kunden är, varifrån kundens pengar kommer samt varför kunden vill genomföra transaktioner. Banker kan således fråga en kund varifrån pengar som sätts in på kundens konto kommer. Sannolikt är detta nog vanligare vid större transaktioner. 

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! 

Vänligen, 

Viktoria Silfverplatz Rådgivare