Sälja saker på Universitet

2021-03-10 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag ska trycka en del tröjor och sälja till personer i mitt program på universitetet och undrar om det finns några lagar som säger att jag inte får det?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Något sådant lagregel som förbjuder försäljning vid skolan återfinns inte i direkt mening. Ta gärna kontakt med skolan för att utreda om de råder något lokal föreskrift som kan stå i vägen för detta. Detta omfattas inte av Högskoleförordning 1 kap 10 § anger att högskola och universitet ska vara avgiftsfri (då detta inte är inom utbildning). Om dessa kläder skulle anses komma från universitetet (inte troligt men teoretiskt resonemang), så är det bekräftat att elever vid högre lärosäten själv ska stå för kläder m.m. Det bör därför inte finnas något problem för er att genomföra detta, men som sagt, hör av er till skolan för diskussion vart och hur detta ska ske. Hoppas att de var svar på din fråga!

Framtidsfullmakt till fru trots att man har barn?

2021-02-13 i EKONOMI
FRÅGA |Kan jag skriva en framtidsfullmakt med min fru som fullmaktshavare, gällande allt som bankärenden, fastighetsförsäljning mm, trots att jag har barn i tidigare äktenskap (särkullbarn)?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i lagen om framtidsfullmakter (fullmaktslagen). Det korta svaret är ja, din fru kan utses som fullmaktshavare. Det finns nämligen inget krav på vem som får utses. Du måste dock se till att det faktiskt är en framtidsfullmakt och att formkraven uppfylls. Såsom du beskriver det verkar själva innehållet inte vara ett problem (fullmaktslagen 1-2 §§). Fullmakten måste vara skriftlig och den ska bevittnas & undertecknas av två personer som du inte är släkt med (fullmaktslagen 4§). Själva fullmakten ska tydligt visa att det rör sig om en framtidsfullmakt, att din fru är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten gäller samt eventuella övriga villkor (fullmaktslagen 5§). Vill du senare ändra fullmakten, t.ex byta fullmäktig eller lägga utvidga vilka angelägenheter som omfattas, så går det till på samma sätt som den skapades (fullmaktslagen 7§). Om du vill begränsa fullmakten behöver dock de formkraven inte följas utan du kan helt enkelt ta bort dem.Jag kan tillägga att din fru automatiskt får en sorts fullmakt att rättshandla åt dig ifall du hamnar i en sådan situation som framtidsfullmakter omfattar. Denna automatiska fullmakt är dock väldigt begränsad då en endast omfattar sådant som rör "daglig livsföring", t.ex inköp av mat och betalning av räkningar (FB 17:1-2) Jag hoppas detta svarar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Kan man få bostadslån trots att man förekommer i belastningsregistret?

2021-02-02 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Kan man få ta en bostadslån med en prick i belastningsregistret (försök våld mot tjänsteman)?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är inte av ren juridisk natur men jag kan försöka bidra med lite information ändå. Det korta svaret är att dina chanser att få lån inte påverkas.I belastningsregistret registreras bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts påföljd för ett brott (3 § lagen om belastningsregister). I lagen regleras det vem som har rätt att begära ut uppgifter från registret. Som huvudregel är det bara du som har rätt att begära ut uppgifter om dig själv (9 § lagen om belastningsregister). Det finns vissa undantag, bland annat kan särskilda myndigheter och i vissa fall arbetsgivare ha rätt att begära ut uppgifter om en person (6 § och 10 § lagen om belastningsregister).Även om banken inte själv har rätt att begära utdrag från belastningsregistret för att kontrollera tidigare brottslighet skulle de emellertid kunna be dig om en kopia på ditt utdrag. Banker är fria att själva besluta vilka de vill bevilja lån till och under vilka villkor. Teoretiskt sett skulle ett sådant villkor kunna vara att de inte beviljar lån om det finns tidigare brottslighet.Hur som helst finns det ingen lag som säger att man inte får ta lån för att man förekommer i belastningsregistret. Hur en enskild bank ställer sig till att bevilja dig ett lån kan jag inte svara på men som regel borde det inte vara något problem. Det hör nog inte till vanligheterna att banker begär utdrag från belastningsregister, utan när banker beviljar lån kontrollerar de framförallt om den sökande har god betalningsförmåga och om den har några betalningsanmärkningar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Finns obetalda skulder samlade på något ställe?

2021-01-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, finns det ett samlat ställe där man kan kolla upp om man har obetalda skulder så man slipper ringa runt till mängder av olika inkasso-och kronofogds-företag?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Dina skulder finns inte samlade någonstans per automatik, utan du måste själv ta reda på vart du har skulder någonstans. Alla dina skulder behöver inte nödvändigtvis finnas registrerade hos Kronofogden. Sedan 2006 sammanslogs de olika kronofogdemyndigheterna till en rikstäckande myndighet. De som du är skyldig pengar behöver däremot skicka brev till dig med jämna mellanrum för att en skuld inte ska preskriberas. I 2 § preskriptionslag (1981:130) framgår det att en skuld preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. För konsumentfordringar är preskriptionstiden. Om ett preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa. Det innebär att den som vill ha betalt förlänger den tid hen har på sig att begära betalning. Ett sätt att avbryta preskriptionen är att få ett skriftligt krav eller påminnelse om skulden från den du har en skuld till. Med vänliga hälsningar,

Måste man uppge att man har studielån i en ansökan om bolån?

2021-02-14 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man vid en ansökan om bolån måste medge att man har studielån från CSN? Det påverkar ju vad man får låna väldigt mycket och då banken ändå inte kan se om man har ett studielån så undrar jag om man helt enkelt kan svara nej på den frågan även om man har ett studielån.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningDin fråga är om man är tvungen att uppge att man har studielån via CSN i en ansökan om bostadslån.Måste man uppge att man har studielån i en ansökan om bolån?När en bank gör en kreditupplysning vid låneärenden så ingår normalt inte studielån från CSN i kreditupplysningen.Däremot kommer lånerådgivaren med största sannolikhet fråga om du har studielån hos CSN när du ansöker om lån. Om du uppger att du inte har ett studielån trots att du har det och därmed beviljas ett lån har du begått ett avtalsbrott mot banken.Vad kan hända om man inte uppger korrekta uppgifter vid en ansökan om bolån?Det är inte ett straffrättsligt brott att uppge oriktiga uppgifter vid en låneansökan. Däremot kan det betraktas som ett avtalsbrott gentemot banken. Vad ett avtalsbrott kan resultera i för konsekvenser i praktiken är svårt att svara på, det beror på vad som står i låneavtalet. Viktigt att komma ihåg är att oriktiga uppgifter kan leda till att banken väljer att säga upp avtalet.Sammanfattning och rekommendationTrots att studielån normalt inte ingår i en kreditupplysning vill jag upplysa dig om att vissa kreditupplysningsföretag numera inkluderar studielån från CSN i sina kreditupplysningar. Jag rekommenderar dig därför att alltid lämna riktiga uppgifter vid en låneansökan. Det beror på att oriktiga uppgifter kan betraktas som ett avtalsbrott som i värsta fall kan leda till att banken säger upp ett eventuellt låneavtal.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Lån till min son och hans flickvän

2021-02-07 i EKONOMI
FRÅGA |Hej Geske Lovmand HvidTack för ditt svar. Jag förtydligar min fråga om lån till sin son och flickvän:Jag ska låna pengar till min son och till hans flickvän som ska köpa en lägenhet tillsammans och bo tillsammans i. Vilka saker bör jag tänka på. Ska vi skriva två reverser eller en gemensam? De blir sambor. Behövs några extra papper pga av det. Sambolagen gäller ju. Kan jag skänka en del av pengarna till min son av hans lånedel? Annat att tänka på?mvh
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta vad som gäller när du lånar pengar till sin son och hans flickvän. Frågan regleras främst i skuldebrevslagen och sambolagen.Två reverser eller en gemensam? Ni kan själva välja om ni vill att det ska vara en eller två reverser. Om du vill ge dem ett gemensamt lån kan ni ju utforma en gemensam revers. Det viktigaste är att ni är tydliga när ni skriver lånevillkoren och att du ser till att villkoren dokumenteras skriftligt. Även muntliga avtal är bindande (1 kap., 1 §, skuldebrevslagen) men jag rekommenderar att du ser till att dokumentera avtalet skriftligt och får samtliga parters signatur på skuldebrevet/låneavtalet.Om lånet är gemensamt, kommer sin son och hans flickvän båda att få skuldavräkning innan en eventuell likadelning enligt sambolagen, ifall de separerar (13 § och 14 §, sambolagen).Du kan ge din son pengar till lägenhetenDu kan förstås välja att ge din son en del av summan eller hela summan. Om inget annat framgår, antas det i så fall vara förskott på arv (6 kap., 1 §, ärvdabalken). Därför bör du vara explicit med att det inte är ett förskott på arv, om det är så du vill ha det. Detta kan du klargöra muntligt eller skriftligt, men en skriftlig viljeförklaring är enklast att bevisa i efterhand.Likadelning enligt sambolagenIfall du vill ge din son pengar till lägenheten är det bra att tänka på att parterna ändå kommer att dela på värdet av den gemensamma lägenheten vid en eventuell separation, eftersom den anskaffas för gemensamt bruk (3 § och 5 §, sambolagen). Därför kan ni diskutera om lägenheten ska bli hans enskilda egendom, vid en eventuell separation, men det är kanske främst en fråga som din son och hans flickvän bör tänka på. Om du ger din son lägenheten som en gåva med föreskrift om att den ska vara hans enskilda egendom ingår den inte i en eventuell separation (4 §, sambolagen).Din son och hans flickvän kan skriva ett föravtal, om de kommer överens om att värdet av lägenheten inte ska delas vid en eventuell separation. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna (9 §, sambolagen).Ett lånebrev eller skuldebrev är förstås bindande oavsett om parterna separerar i framtiden.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

När preskriberas en skuld?

2021-01-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag undrar om skulder hos kronofogden preskriberas. Om vi säger att någon haft obetalda skulder i X antal år, kan de preskriberas så personen slipper skulderna och slipper att skulderna växer samt att betalningsanmärkningarna försvinner?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De möjligheter som finns för att en skuld ska "avskrivas" är följande:- Skulden preskriberas- Du kommer överens med borgenären- SkuldsaneringEn skuld preskriberas efter tio år om det inte skett preskriptionsavbrottReglerna om preskription finns i preskriptionslagen. Preskription innebär att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid om borgenären inte krävt dig på skulden eller inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott).En skuld preskriberas tio år efter dess tillkomst om det inte skett något preskriptionsavbrott. För fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk preskriberas är preskriptionstiden tre år (2 § Preskriptionslagen).Preskriptionen avbryts genom att:- Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,- Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Varje gång du får ett krav på skulden, antingen från borgenären eller kronofogden, sker det ett preskriptionsavbrott och ny preskriptionstid börjar löpa.Med vänliga hälsningar,

Får mina föräldrar ta del av mina bankuppgifter när jag är vuxen?

2021-01-14 i EKONOMI
FRÅGA |Hej ! jag har en fråga om mina föräldrar har nån som helst rättighet att snoka i mina bankuppgifter ? jag är nu 42 år gammal ska tillläggas
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om bank- och finansieringsrörelse.Dina föräldrar har ingen större rätt än någon annan att ta del av dina bankuppgifter. Att de är dina föräldrar spelar ingen roll, med tanke på din ålder som innebär att du är myndig. Därav gäller den tystnadsplikt banken har i förhållande till dina bankuppgifter även i förhållande till dina föräldrar. Tystnadsplikten innebär att dina förhållanden till banken (bl.a. bankuppgifter) får inte obehörigen röjas (1 kap. 10 § lag om bank- och finansieringsrörelse). Bestämmelsen hindrar på så sätt en rätt för dina föräldrar att "snoka" i dina bankuppgifter, eller m.a.o. tillåter inte dem att göra det.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,