FrågaEKONOMIÖvrigt10/05/2022

Får man behålla pengar som felaktigt utbetalats?

Hej, Jag kör bana på min motorcykel och hade bokat en bandag som jag behövde avboka förra året. Jag fick då två utbetalningar till mitt konto från företaget. Dessa pengar har jag spenderat och några veckor (eller kanske en eller två månader) senare ringer företaget och ber mig betala tillbaka pengarna, dvs. det beloppet jag fått extra utöver det jag skulle få tillbaka. Är jag skyldig att betala detta?

Lawline svarar

 

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga så att du undrar om företaget har rätt att kräva tillbaka de pengar som de felaktigt betalat ut till ditt konto. Detta är inte helt lätt att svara på då det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vad som gäller. Nedan förklarar jag rådande rättsläge:

Condictio indebiti

Enligt principen condictio indebiti ska en felaktig utbetalning som huvudregel betalas tillbaka. 

Undantag

Det finns dock undantagssituationer när mottagaren kan ha rätt att få behålla pengarna. Det kan vara fallet om:

  • pengarna har mottagits i befogad god tro och
  • mottagaren, i fortsatt befogad god tro, på något sätt har inrättat sig efter betalningen (t.ex. förbrukat pengarna) och
  • det är motiverat att låta mottagaren behålla pengarna.

Jag tolkar det som att du insåg att de betalade tillbaka det dubbla beloppet när du mottog pengarna. Dessutom så även om du inte hade insett detta, så borde du nog ha insett att du fått tillbaka för mycket pengar eftersom det vara du själv som bokat banan och därmed borde vara införstådd i vad det kostade att hyra den.

Även andra faktorer spelar in för bedömningen av ovan rekvisit:

  • om den som betalat ut pengarna varit oaktsam 
  • om utbetalaren inte så snart som möjligt efter att felet upptäckts underrättat mottagaren och därigenom försatt denne i så kallad ond tro

Här spelar alltså tiden det tog för företaget att kontakta dig stor roll. Det beror alltså på när företaget själva upptäckte den felaktiga utbetalningen. Om företaget var passivt en längre tid efter detta kan det innebära att återkrav inte kan krävas.

Om du vägrar att betala tillbaka pengarna kan företaget stämma dig och ta det till domstol. Det är sedan domstolen som gör ovan bedömning och omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vad utslaget blir. 

Sammanfattningsvis

Om du kan visa att du mottagit pengarna i befogad god tro, att du spenderat pengarna och att det är motiverat att du ska få behålla pengarna så får du behålla pengarna. Annars ska dessa återbetalas i enlighet med principen om condictio indebiti. 

Hoppas du fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar får du gärna kontakta Lawline på nytt!

Vänligen,

Elin HolzhausenRådgivare