Kan banken vägra att ge ut mina pengar?

2021-05-16 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, vill ta ut 100000kr i kontanter ifrån mitt bankkonto.För att ge med varm hand till barn och barnbarn nu i examenstider,Kan min bank bromsa detta ?Med vänlig hälsning
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som direkt anger hur mycket man har rätt att ta ut från sitt bankkonto. Som utgångspunkt råder det avtalsfrihet vilket innebär att banken kan avtala om i princip vad de vill så länge det inte strider mot lagen. De allra flesta banker brukar ha en uttagsgräns på några tusen kronor när det gäller att ta ut pengar från exempelvis en bankomat. Eftersom du vill ta ut mer pengar än så är min rekommendation att du hör med banken i förväg hur du ska gå tillväga.Notera dock att banken kan vägra att du gör ett större uttag av pengar i deras bank på grund av risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism (3 kap. 3 § lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).Som svar på din fråga kan din bank bromsa det stora uttaget av pengar både med hänsyn till eventuella avtal och lagen.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen. Vänligen,

Måste jag betala tillbaka en felaktig löneutbetalning?

2021-05-09 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag skulle fått en lön på 5000kr men fick 50.000kr istället. Jag undrar om jag kan få problem om jag väljer att inte betala tillbaka det och om isåfall vilket straff kan det bli ? Tack mvh
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du har fått en utbetalning som är högre än vad du egentligen skulle ha fått, är huvudregeln att du ska betala tillbaka mellanskillnaden. Det finns en princip som reglerar denna situation som kallas condictio indebiti och som innebär att den som har gjort en felaktig betalning ska få tillbaka beloppet från den som mottagit det. Det finns ett undantag från denna princip, dvs. när mottagaren inte behöver betala tillbaka, vilket är när man har mottagit pengarna i god tro och inrättat sig efter betalningen. Att vara i god tro innebär kort sagt att man inte har förstått, eller borde ha förstått, att betalningen var felaktig. Mottagaren ska alltså inte ha misstänkt att betalningen skulle kunna vara fel. Att man har inrättat sig efter betalningen innebär t.ex. att man har spenderat pengarna. Eftersom du är medveten om att du har fått för mycket i lön så ska du återbetala pengarna. Om du behåller pengarna kan du möjligen göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § Brottsbalken). Brottet innebär att man utan lov använder någon annans egendom. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vad räknas som stadigvarande inkomst?

2021-05-06 i EKONOMI
FRÅGA |Hejsan,Jag skulle ansöka om ett bolån på banken och har läst att med stadigvarande inkomst menas inkomst av tjänst, exempelvis anställning.Det är så att jag har en enskild firma där jag hyr ut ett rum till ett hotell. Hotellet betalar varje månad ut en fast summa till mitt konto oavsett om rummet jag äger är uthyrt eller ej. Jag har nämligen köpt ett rum i en bostadsrättsförening men föreningen använder mitt rum för uthyrning i form av en bostadsrättshotell. Detta har jag avtalat om skriftligen med hotellet.Min fråga är alltså, kan jag räkna den här typen av inkomst som stadigvarande? Om inte, blir det då stadigvarande om jag registrerar ett AB och hyr ut mitt rum till hotellet via mitt AB sedan tar ut lön från AB-et?
Sabrina Curan |Hej, Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Stadigvarande inkomst, när det kommer till bolån, är inte något som regleras i lag. Det innebär således att det är helt upp till banken att fritt bedöma vad som anses vara en stadigvarande inkomst. Min rekommendation är därför att du vänder dig till din bank för vidare vägledning i frågan. Varma lyckönskningar,

Kan man starta enskild firma trots skulder hos Kronofogden?

2021-04-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Kan jag öppna en enskild firma trots skatteskulder som är hos Kronofogden?
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln är att alla som är skrivna i Sverige och har ett svenskt personnummer kan starta en enskild firma. Det finns dock undantag till det här. Om du är ägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag får du inte starta en enskild firma. Du får inte heller starta en enskild firma om du har betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden. Anledningen till detta är att du som skuldsatt hos kronofogden inte kommer beviljas den nödvändiga skattsedeln från skatteverket för att starta firman. Du måste du vara fri från betalningsanmärkningar och skulder för att beviljas en F-skattsedel. Det här betyder alltså att du inte kan öppna en enskild firma just nu med hänvisning till dina skulder hos Kronofogden. Har du några ytterligare frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Har jag som diabetiker rätt till ersättning?

2021-05-15 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag undrar om jag har rätt till ersättning för diabetes som jag nyligen fått
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om en diabetiker kan få ekonomisk ersättning. Det är dock oklart vilken typ av ersättning du syftar på och vilken typ av diabetes du har. Jag ska försöka att redogöra för flera olika typer av ersättningar och hoppas att du hittar den information nyttig.FörsörjningsstödIfall diabetes försämrar din möjlighet att försörja sig själv har du rätt till bistånd. Försörjningsstöd kan omfatta kostnader för bl.a livsmedel, kläder och skor, hälsa och hygien, boende, arbetsresor. (4 kap. 3 § socialtjänstlagen) Det är socialnämnden i din kommun som bestämmer om du kan få försörjningsstöd och i vilken omfattning.FörsäkringsersättningDu kan dessutom få en ersättning från din försäkringskassa. Försäkringsersättning varierar och beror på vilken försäkringsbolag du har samt sjukdomens svårighetsgrad. För mer information kontakta ditt försäkringsbolag.StiftelsebidragDet finns också olika stiftelser som delar ut bidrag till människor med diabetes som är i behov av ekonomiskt stöd såsom Diabetesförbund.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,Gabriella

Vad menas med hållits avskilt för förmånstagaren egna medel?

2021-05-08 i EKONOMI
FRÅGA |Vad menas med hållits avskilt för förmånstagaren egna medel?
Gabriella Zako |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Det innebär att de inte får finnas på samma konto som förmånstagarens egna medel. Det gäller även om en advokat eller annat ombud kontrollerar medlen.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsningGabriella Abdulahad

Har banken rätt att spärra konto vid misstanke om penningtvätt?

2021-05-03 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har gjort överföringar till ett riskkapitalbolag i ett annat EU-land. Nu har Handelsbanken ifrågasatt mina överföringar och stoppat mig från ytterligare överföringar. Banken har också krävt dokumentation av var pengarna kommer ifrån och vart de går och i vilket syfte. Jag har skickat in underlaget men inte fått svar från Handelsbanken. Jag har inte gjort något kriminellt men jag upplever att banken försöker hindra mig från att investera mina pengar som jag vill. Har banken rätt att göra så? Det är ju mina egna, skattade pengar. Hur kan jag gå vidare med detta? Jag upplever inte att banken försöker ge mig svar ens utan hänvisar till nån luddig process som den följer.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida din bank har rätt att begränsa din möjlighet att nyttja dina medel på det vis du önskar. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om denna transaktion?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Du behöver på begäran redovisa varifrån pengarna kommer från och vad de ska användas till. Banken har därmed inte bara rätt till att kräva bevis för pengarnas ursprung, utan även en juridisk skyldighet att kräva det. Om du upplever att bankens hantering av ärendet inte är adekvat är min rekommendation att du skickar in ett formellt klagomål. Mer information om hur man lämnar in ett formellt klagomål kan du hitta på bankens sida. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Nekad att öppna konto hos bank

2021-04-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga gällande att öppna ett bankkonto. Min sambo har haft lite problem i livet med skulder osv o har blivit nekad att ens öppna ett bankkonto, han har förtilfället ingen inkomst men jobbar hårt på att ändra på det o söker jobb i stor utsträckning. Han säger att han har försökt att öppna ett konto men blivit nekad av alla banker, är detta rimligt? Stämmer det att man inte får öppna ett konto ens pga av saker som hände i hans ungdomsår? (Typ åkte fast för snatteri, klottring). Han är svensk medborgare.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Betalkontodirektivet Enligt artikel 16 i betalkontodirektivet (EU-direktivet 2014/92/EU) ska medlemsstaterna säkerställa att konsumenten kan öppna konton med grundläggande funktioner hos en bank. Vad som definieras som "grundläggande funktioner" klargörs i artikel 17 i samma direktiv. Enligt artikeln ska man kunna öppna, inneha och avsluta ett betalkonto, insätta medel på detta samt kunna ta ut medel från kontot. Det är med andra ord en rättighet att få öppna ett konto med basala funktioner hos en bank. Undantag Det finns vissa grunder på vilka banken kan neka en kund att öppna ett konto, exempelvis misstanke om penningtvätt. Däremot ska en kund inte nekas att öppna konto på grund av betalningsanmärkningar eller att kunden inte kommer sätta in lön på kontot. Slutsats Det ska föreligga misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller andra särskilda skäl för att neka en kund att öppna ett konto. Däremot räcker inte betalningsanmärkningar. Brottslighet i ungdomen som inte är av ekonomisk art bör inte heller vägas in. Med andra ord har din sambo sannolikt rätt att få öppna ett konto med grundläggande funktioner hos en bank. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar. Vänligen,