Jag blev biten av en hund för en månad sedan och uppsökte vård på vårdcentral. Kan jag få försäkringsersättning för ett ärr som uppstått efter bettet?

2021-06-29 i EKONOMI
FRÅGA |Jag blev biten av en hund för någon månad sen och uppsökte vård på vårdcentralen. De satt det inte var någon större fara. Har nu fått ett litet ärr på ovansidan utav handleden, är detta något jag kan få försäkringsersättning för?
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringar och försäkringars omfattningFörsäkringen är ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget som innebär att försäkringsbolaget förbinder sig att ersätta dig i vissa situationer. Vilka situationer som innebär att försäkringsbolaget ska ersätta dig framgår av försäkringsvillkoren och bestäms inte genom lag. Om just den försäkring som du har ger ersättning för ärr orsakade av djur kan jag därför inte svara på. Sannolikt behöver du dock ha en olycksfallsförsäkring eftersom hemförsäkringar sällan täcker just ärrskador. Försäkringen behöver också ha varit giltig vid skadedatumet eftersom försäkringsbolagets ansvar inträder först dagen efter att försäkringen tecknats (11 kap. 2 § försäkringsavtalslagen).Skadeståndsanspråk gentemot hundägarenOm du vet vem som är ägare till hunden som bet dig kan du vända dig till ägaren och kräva skadestånd. En hundägare har ett så kallat strikt skadeståndsrättsligt ansvar för sin hund, vilket innebär att ägaren är skyldig att ersätta skador som hunden orsakat (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Ägarens blir dock inte skadeståndsskyldig om du själv har fått hunden att bita dig, till exempel genom att slå eller skrämma hunden. Detta rekommenderar jag att du gör: * I första hand, kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om din försäkring täcker ärrskador* Om möjligt, kontakta hundägaren och kräv ersättning för dina skador.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

Vad händer om skatteverket gör en utbetalning till ett avslutat konto?

2021-06-17 i EKONOMI
FRÅGA |Vad händer om skatteverket gör en utbetalning till ett avslutat konto
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På Skatteverkets hemsida finns en liknande fråga besvarad som den du beskriver i din frågeställning. Skatteverket meddelar att om uppgifterna till ett konto inte har hunnit avregistreras när Skatteverket gör sin utbetalning kommer pengarna att hamna i balans hos den tidigare banken (om du bytt bank). För att lösa problemet råder Skatteverket en att meddela den tidigare banken om var de ska överföra pengarna vidare. Om du vill kan du se Skatteverkets svar i sin helhet här. Vad ska jag göra?Om Skatteverket gjort en utbetalning till ett avslutat konto bör du alltså kontakta din bank och beskriva situationen och meddela dem om var pengarna istället ska föras över. Om det skulle behövas kan du även kontakta Skatteverket, antingen via e-post, telefon eller chatt. Du hittar information till samtliga kontaktvägar här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bör man köpa en lägenhet om föreningen saknar årsredovisning?

2021-05-31 i EKONOMI
FRÅGA |Har hittat en lgh som jag är intresserad utav, men den har bara årsredovisning från 2017.Detta tycker jag är väldigt märkligt.om 2020 inte vart klart ok pga corona, men så pass långt tillbaka.har försökt att googla runt då det borde skett vid andra tillfällen men verkar inte hitta något som påpekar detta.vet att dem är skyldiga att ha varje år, men som sagt senaste var 2017 alltså 4 år sedan.Vet inte riktigt vart jag ska vända mig, ska prata med mäklaren, alternativt försöka få tag på styrelsen.Men dem hade bra betyg, vilket gör detta ännu konstigare.// Rickard
Ebba Planting |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. De är därför skyldiga att följa bokföringslagen och årsredovisningslagen. Det är lätt att förvirras av oäkta och äkta bostadsrättsföreningar, men så länge de upplåter bostäder för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse är de en ekonomisk förening. Det innebär att om medlemmarna betalar in pengar till föreningen i utbyte mot att få bo där och pengarna medlemmarna betalar in används för att förvalta fastigheten är de en ekonomisk förening (SFS 2018:672 1 kap. 4 §)Alla ekonomiska föreningar är skyldiga att senast 6 månader efter årets slut presentera en årsredovisning på årsstämman (6 kap. 9 §). Årsredovisningen är ett av de viktigaste verktygen som medlemmar och myndigheter har för att kontrollera att en förening bedrivs rätt. Min rekommendationJag tycker att du borde kontakta mäklaren eller styrelsen och begära ut årsredovisningen. Är det så att de inte har upprättat någon årsredovisning kan det leda till en del otrevligheter senare. Personligen hade jag inte köpt lägenheten om det saknas årsredovisning. Vill du ändå köpa den rekommenderar jag att du sätter dig in i vilka konsekvenser det kan få. Jag hoppas att detta var till hjälp!

Fällhorn äganderätt

2021-05-24 i EKONOMI
FRÅGA |HejJag undrar vad som gäller när man hittar ett fällhorn. Vem tillhör hornet? Upphittaren eller markägaren/jakträttsinnehavaren? Ett fällhorn är ju ett horn som inte längre sitter kvar på djuret.Tack
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan om fällhorn är oreglerad inom svensk rätt (jfr Jaktlagen [1987:259]). Hornen hör inte längre till djurets kropp och anses inte utgöra vilt. Fällhorn kan troligen likställas med spillning, men saken är hitintills oprövad. Skulle hornen emellertid vara av högre värde så skulle eventuellt Lagen (1938:121) om hittegods kunna aktualiseras, vilken stipulerar att den som upphittar något ska anmäla fyndet till polisen (1 § Lagen [1938:121] om hittegods). Såvitt jag vet har saken inte prövats av domstol, varför ett exakt svar på frågan är svårt att ge. Enligt min uppfattning ska det emellertid vara okej att behålla upphittade fällhorn. Med vänliga hälsningar

Hemlös rätt till betalkort?

2021-06-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hej.Jag skall göra mig mycket kortfattad.Jag har levt som hemlös i Frankrike under många årjag har tröttnat och vill återvända hem.Jag behöver öppna ett vanligt bankkonto eftersom jag har några korvören.Jag känner ingen i Sverige och jag kommer att vara hemlös också på hemmaplan.Finns det möjligheter att som hemlös att öppna ett vanligt bankkonto ?, jag har ett giltigt pass.
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör betalkontodirektivet (direktiv 2014/92/EU). Genom detta direktiv har alla som är lagligen bosatta inom EU, i sitt hemland eller något annat EU-land, rätt att öppna ett betalkonto.Med lagligen bosatta inom EU omfattas fysiska personer som har rätt att vistas i en medlemsstat i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt, inbegripet personer utan fast adress, artikel 2.2 betalkontodirektivet.Du har rätt att öppna ett sk. betalkonto, ett vanligt konto där du kan sätta in och ta ut pengar, överföra och även få insatt pengar på. Du har även rätt till att få ett betalkort.Du kan nekas att öppna ett bankkonto om du bryter mot EU:s regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan min kompis behålla mina pengar?

2021-05-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag och min kompis köpte en lägenhet tillsammas på min kompis namn. Jag förde över en kontantinsats till min kompis på 300 000:- ifrån min bank. Nu har min kompis inte betalat tillbax något alls till mig och han har sålt lägenheten och gjort en vinst på lägenheten. Det finns inget avtal mellan oss och när jag ringer och frågar min föredetta kompis så säger han att han har fått dessa 300 000:- av mig som en gåva.Vi har tidigare haft business ihop och han har skickat pengar till mig via paypal som min betalning. Han hotar med att om jag tar detta till en rättegång så kommer han säga att han fått dessa pengar av mig ifrån andra jobb vi har gjort och han har ju faktiskt skickat över pengar till mitt paypal konto, det kan han bevisa. Om jag nu inleder en tvist emot honom, finns det stor chans att jag vinner mot han i en rättegång? Eller blir det ord mot ord? Vad tror ni?
Ebba Planting |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag skulle ha behövt mer information om ditt fall men ska svara så gott det går utifrån det jag vet, jag är också student och det finns en risk att jag missbedömer situationen. Generellt sett ska den som hävdar något kunna styrka det (visa att det är så). Hävdar din kompis att det är en gåva bör han på något sätt kunna visa att det faktiskt är det eller visa att det han fått pengarna p.g.a. ett jobb ni utfört. Ni hamnar i en argumentation, du hävdar att det är styrkt att pengarna var till lägenheten eftersom de skickades i samband med att han köpte lägenheten, han hävdar att de var knutna till ett jobb etc. Vad slutresultatet blir vågar jag inte uttala mig om. Döpte du t.ex. överföringen till "kontantinsats" eller om du kan visa att transaktionerna via paypal är kopplade till något annat ökar dina chanser att vinna. Det bästa är om du har någon annan bevisning, t.ex. ett samtal där han säger att han kommer ljuga om att pengarna kommer från ett jobb eller ett sms (man får spela in samtal om man själv deltar i dem, 4 kap. 9 § brottsbalken). Om du väljer att ta det till domstol bör du också vara medveten om att det finns en risk för att du får stå för rättegångskostnaderna om du förlorar. Jag skulle rekommendera att du tar hjälp av en jurist, du kan kontakta Lawlines jurister här. Hoppas detta var till hjälp och att din situation löser sig!

Vilken rätt har banker att ställa frågor om min ekonomiska aktivitet?

2021-05-30 i EKONOMI
FRÅGA |Har en bank i sin frågeställning rätt att få svar på vad jag har i andra banker, eller om jag har värdepapper i andra banker tex
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken rätt har banker att ställa frågor om min ekonomiska aktivitet?Banken har enligt penningtvättslagen krav på att få fram information om hur bankens produkter kan utnyttjas, för att utesluta att pengar på banken och konton där inte ska användas till finansiering av terorrorism och penningtvätt (2 kap 1 § 1 stycket penningtvättslagen). Banken har därmed en ganska så långtgående rätt att fråga om din ekonomiska situation så att de kan få tillräckligt med information för att klargöra vad dina pengar används till. Samtliga banker omfattas av penningtvättslagen. SammafattningsvisBanker har en omfattande rätt att fråga om var dina pengar kommer ifrån och hur du avser att använda dem. Det finns därför stora möjligheter för dem att även fråga om aktivitet på sparkonton, värdepapper och aktivitet i andra banker. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

När kan man ansöka om bolån tidigast om man går igenom en skuldsanering?

2021-05-23 i EKONOMI
FRÅGA |Min skuldsanering är klart april 2022 .Jag vill ansöka om bolån. När får jag ansöka tidigast.
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När kan man ansöka om lån vid skuldsanering?Det finns ingen tidsfrist eller tidsgräns som säger när man får ansöka om lån, såsom bolån, vid skuldsanering. Det finns inte heller någon tidsgräns för banker när de får avslå ansökningar om lån när någon har eller har avslutat en skuldsanering.När någon ansöker om lån, exempelvis ett bolån, så kommer banken göra en bedömning över personens förmåga att betala tillbaka lånet. I denna bedömning kan en pågående eller precis avslutad skuldsanering ligga personen till last. Skuldsanering kan då vara en grund för att en ansökan om bolån avslås. Jag har förståelse för att detta kan upplevas och kännas orättvist, men det är så att banker och långivare själva får bedöma och avgöra om de vill låna ut pengar.Sammanfattning och rekommendationDet finns som sagt ingen tidsgräns som talar om när man får ansöka om ett lån om man genomgår en skuldsanering. Min rekommendation är dock att vänta till skuldsaneringen är klar och tills du känner att din ekonomi är i ordning igen, för att öka möjligheterna att bli beviljad ett lån. Det du också kan göra är att kontakta en ekonomisk rådgivare, exempelvis en som finns i din kommun. Du kan även höra av dig till en bank i din närhet för att höra med dem vad det kan finnas för möjligheter till bolån i och med din skuldsanering.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga. Om du har fler funderingar, är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!Vänligen,