Postväxel förfallotidpunkt

2021-08-09 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Min mor och far skilde sig 2004. Min far löste ut min mor från bostadsrätten och hon fick då en bankväxel på 275,000:- av min far. För ett tag sen visade det sig att hon bara haft den liggande i en låda i alla år. Det finns ingen utgångsdatum på växeln. Finns det nån tid på en växel då den löper ut?Banken har ju pengarna som det är just nu vad jag förstår. MvhMax
Elias Kröger |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Postväxlar eller bankväxlar, som du benämner det, regleras i växellag (1932:130).Enligt huvudregeln i 1 kap 1 § 4 p växellagen ska förfallotidpunkten anges på postväxeln. Denna regel kompletteras dock av 1 kap 2 § 2 st enligt vilket gäller att om någon förfallotid inte är utsatt, så skall postväxeln anses vara betalbar vid uppvisandet. Finns det ingen förfallotid på postväxeln kan den alltså genom ovan nämnda undantag användas.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Medlåntagare som avlidit

2021-07-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Då dottern studerar och sambon har en låg grundlön (prov.fsg) fick hon inte stå på lånet för lägenheten och sambon behövde medlåntagare = hans far. Nu har fadern avlidit i olycka och de är oroliga att de inte får bo kvar. Lånet är på blygsamma 360'. Vad gäller juridiskt? Måste de finna ny medlåntagare. Rent praktiskt klarar de sina kostnader utan problem. Sparar till hus. Tidigare hyreslägenhet var mer än dubbelt så dyr. Tacksam för svar.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta hur det blir med medlåntagandet. När jag besvarar din fråga finns det ingen lag som är direkt tillämplig. Det beror på att det är banken som kan kräva en medlåntagare, vilket de tydligt har gjort tidigare, och alltså inte lagen som kräver medlåntagare.Juridiskt sett kan man se om sambon fått arv efter att fadern har avlidit, vilket skulle kunna användas för att behålla bostaden. Huruvida det accepteras av banken och att medlåntagare inte behövs är en fråga mellan sambon och banken. Det finns inget i någon lag som blir direkt tillämpligt på situationen.Banken har troligen krävt medlåntagare för att känna sig säkra när de gav lånet och har sambon fått ett betydande arv i förhållande till lånet, skulle man kunna argumentera med banken att det borde räcka. Det är däremot möjligt att de kommer ställa samma krav igen eller ställa andra krav för att känna sig säkra. Det är tyvärr inget jag kan svara på då svaret beror helt på vilken bank det rör sig om och hur sambon ser på arvet etc. Mitt råd är att ta ett möte med banken och försöka lösa det med dem. Man kan däremot inte tvinga din dotters sambo att använda sitt arv till lägenheten, men det är nog möjligt att använda det om sambon vill.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan bank neka transaktioner från utlandet?

2021-07-28 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar har ett bolån hos en bank som de vill lösa i förtid. De vill lösa hela bolånet i förtid eftersom de snart ska gå i pension och de kommer få hjälp av mig som lånar ut pengar privat till dem. Därtill har de även fått ett privat lån av en vän utomlands, vännens bank har skrivit och stämplat underlag som tydliggör att pengarna kommer från en bank i utlandet.Banken i Sverige godkänner dock inte de här pengarna och nekar mina föräldrar till att lösa hela sitt lån. Har de rätt att göra det här? Vi har inget annat sätt att lösa lånet.Tack på förhand!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall en bank har rätt att neka en eller flera transaktioner från utlandet och i sådana fall varför.Frågan om en bank kan neka insättning från utlandet regleras huvudsakligen av penningtvättslagen.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Bankerna har idag krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Således är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Det innebär att banken inte har någon juridisk skyldighet att möjliggöra för dig att motta eller skicka pengar från och till utlandet. Det är också viktigt att notera att banken inte är skyldig att släppa fram utlandsbetalningen, även om du kan bevisa att pengarna inte härrör från brott eller kommer att användas till brott.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bitcoinbedrägeri

2021-07-21 i EKONOMI
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga om ett företag.I februari/ mars i år (2021) läste jag om Zlatan, och att han i ett tv-program, angående bitcoin. Jag läste artikeln om det i Aftonbladet. Och klickade på köp/ gå med bitcoin. Jag blev uppringd av ett företag som heter Elcomercio24. Vilket jag då trodde var det företaget som Zlatan / bitcoin. Jag satte in 250 euro. Sedan hörde jag inget, men dom hade sökt mig från ett krypterat nummer vad jag förstod. Jag trodde pengarna var borta. Jag mailade flera gånger men fick sedan långt efter svar. I juni återupptogs kontakten, Nu har jag satt in 30.000 som det tredjas med. Vilket var en svår process med verifiering som inte lyckades, jag hade aldrig riktigt förstått att jag skulle in med mer pengar. Skulle upp till guldkonto på nåt vis. Jag har en personlig, han kallar sig broker, som ringer nästan varje dag. Men nu igår, han har pratat om ett projekt där Flera stora banker i världen är med, bitcoin-projekt, Barkleys bland annat, I Sverige nordea Swedbank Carnegie, stämmer det? Han vill att jag ska in med 80.000 som på 20 dagar kommer bli 750.000. Han garanterar dom pengarna, säger att dom är försäkrade på något vis. Summan kom som en överraskning igår. Jag sa nej idag. Är detta lureri?Han menar på att jag redan sagt ja till projektet. Han ska ringa mig imorgon igen, och vill/I stort sett kräver,Att jag ska gå medVet ni något om företaget? Blir jag lurad? Anonym
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du har råkat ut för är ett klassiskt bitcoinbedrägeri. Det har de senaste åren kommit en våg av fejkade artiklar som utnyttjar kända namn. I artiklarna står det ofta om hur kändisarna har ett "hemligt investeringsknep". Därefter renomesnyltar de på bitcoin som gått upp otroligt mycket i värde de senaste deceniet. Då jag även är insatt i kryptovalutabranchen har jag tyvärr stött på otaliga personer som hamnat i samma situation som dig.Det är mycket riktigt att stora företag och banker börjat prata om Bitcoin, detta är något som bedragarna utnyttjar. Notera alltså att bitcoin i sig är helt legitimt, men när någon erbjuder sig köpa det åt dig så är det i praktiken uteslutande bedrägeri.Du bör absolut inte sätta in mer pengar, utan bör avbryta kontakten med aktörerna och polisanmäla händelsen. Tyvärr är chansen minimal att du får tillbaka några pengar då dessa oftast flyttas utomlands och försvinner. Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Kan jag få försäkringsersättning om jag har diabetes?

2021-08-02 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har diabetis, har jag ret för försäkringen
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla försäkringsbolag har sina egna villkor och olika försäkringar ger rätt till olika sorters ersättningar. För att veta vad som gäller för just dig råder jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera vad just din försäkring täcker. Försäkringsbolagens villkor går också ofta att läsa på nätet och i ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan dig och försäkringsbolaget. Jag hoppas att du fick lite vägledning i din fråga. Om det uppkommer fler frågor eller om du efter hand behöver vidare hjälp i ditt ärende går det bra att kontakta Lawline igen.Med vänliga hälsningar

Vad händer med de skulder man har på en svensk bank om man flyttar utomlands?

2021-07-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej . har skulder från ett privat bank i Sverige. Skulden är ungefär kvar 250 000 tusen kronor tills nu betalar jag varja månader men nu har svarat och betala tror jag kommer o inte betala om några månader . Vad ska jag göra om jag ska bo utomlands . Vad kommer och händer med mig om jag ska inte betala tillbaka .tack
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om vad som händer med de skulder man har på en svensk bank om man flyttar utomlands och vad som händer om man inte betalar av på dessa skulder.Till att börja med kan det konstateras att skulderna inte försvinner eller skrivs av bara för att man flyttar utomlands. Skulle du sluta betala av på dina skulder kan banken vända sig till Kronofogdemyndigheten för utmätning av dina tillgångar som finns i Sverige. Banken har även möjlighet att anlita internationella inkassobolag för att försöka driva in skulden även om du bosätter dig utomlands utan att ha kvar några tillgångar i Sverige. Att flytta utomlands från skulder som man är skyldig någon annan är ett brott kallat oredlighet mot borgenär enligt svensk lagstiftning (11 kap. 1 § brottsbalken). Skulle du sluta betala av din skuld till banken efter att du flyttat utomlands är detta ett brott som du skulle kunna göra dig skyldig till. Vad du bör göra om du flyttar utomlandsEtt fordringsförhållande som detta (det vill säga att du har skuld hos din bank) är inte beroende av var du bor. Du har enbart en skyldighet att fullgöra det som du åtagit dig i det avtal som reglerar skuldförhållandet, det vill säga att betala rätt summor inom rätt tid. Om du skulle flytta utomlands fortsätter du bara betala in pengar till banken på det sätt du gjort tidigare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bli revisor trots tidigare brottslighet?

2021-07-27 i EKONOMI
FRÅGA |Kan man bli revisor om man har begått ringa misshandel och stöld?
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundläggande krav för auktorisation av revisorerKraven som gäller för auktorisation av revisorer framgår av 4 § revisorslagen. Enligt bestämmelsen ska en auktoriserad revisor:1) yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,2) vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES,3) varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat,4) ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,5) hos Revisorsinspektionen ha avlagt revisorsexamen, och6) vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.Vid särskilda skäl får Revisionsinspektionen i ett enskilt fall bevilja undantag från kraven.Hur påverkar tidigare brottslighet möjligheten att bli revisor?Vad som bör riktas särskilt uppmärksamhet mot i samband med din fråga är punkt 3 och punkt 5 från stycket ovan. Enligt 3 § lagen om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall får nämligen förbud att lämna juridisk och ekonomiskt biträde meddelas den som när sådant biträde lämnats har gjort sig skyldig till brott som inte är ringa. Med andra ord innebär detta att om du har begått brott som inte är ringa när du tidigare lämnat juridisk eller ekonomisk rådgivning så finns hinder för att bli auktoriserad revisor.Vad gäller redbarhets- och lämplighetskravet i punkt 5 så framgår av förarbeten att det är avsett att ta sikte på den sökandens allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet. I kravet på redbarhet ligger också ett krav på redbarhet i ekonomiska angelägenheter. Förutom ekonomiska brott kan underlåten betalning eller annan misskötsel av ekonomiska åtaganden ge anledning till tvekan om en persons lämplighet som revisor. Det är dock endast vid upprepade betalningsförsummelser och allvarlig misskötsel som revisorns lämplighet kan ifrågasättas.Sammanfattat svar på din frågaEftersom det inte framstår som att brotten som du nämner begåtts i samband med ekonomisk eller juridisk rådgivning så föreligger inget hinder mot att bli auktoriseras revisor enligt punkt 3. Brotten och framför allt stölden (som är ett ekonomiskt brott) kan dock ge anledning att ifrågasätta en persons lämplighet som revisor enligt punkt 5. Det finns alltså en risk att man nekas titeln som auktoriserad revisor på grund av att man till exempel gjort sig skyldig till stöld tidigare.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Måste min bank genomföra en transaktion till ett konto i en annan bank inom EU?

2021-07-18 i EKONOMI
FRÅGA |Jag behöver genomföra en utlandstransaktion till bankonto i annan bank inom EU. Bankens internetbank kan inte ta emot denna, kl 14:00, då man har kö och ber mig ringa nästa dag. Vad har banken för krav om öppettider på vanliga bankdagar. Har man laglig rätt att inte hantera mitt ärende på en bankdag pga för liten bemanning. Nästa dag sitter jag i kö i flera timmar!Tacksam för en kort beskrivning om lagar och bankens öppettider.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDin ärendebeskrivning är ganska kortfattad varför den här skrivelsen inte heller kommer att bli särskilt lång. Det ska inledningsvis sägas att det mig veterligen inte finns någon specifik lagreglering avseende bankers öppettider.Men när det gäller din utlandstransaktion kan följande anföras. Enligt EU-direktivet 2014/92/EU om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (nedan endast kallat direktivet) har varje konsument rätt att öppna och inneha bankkonto i valfri bank och till kontot ska grundläggande funktioner kopplas. Med konsument avses för övrigt en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (art. 2.1 direktivet).Egenskaper hos ett betalkonto med grundläggande funktioner innefattar bl.a. utförande av betalningstransaktioner inom union såsom autogirering, betalningstransaktioner med debetkort inbegripet betalningar online samt betalningar inbegripet stående överföringar vid terminaler och över disk och via kreditinstitutets onlinetjänster i den mån dessa är tillgängliga (art. 17.1 direktivet). Med betalningstransaktion avses en åtgärd som initieras av betalaren eller betalningsmottagaren vid överföring av medel mellan konton i unionen oberoende av eventuella underliggande förpliktelser mellan betalaren och betalningsmottagaren (art. 2.5 direktivet).Enligt min mening innebär ovanstående att banken är skyldig att ombesörja din utlandstransaktion när pengarna är destinerade till ett konto i en annan bank inom unionen. Såvitt jag förstår har dock banken formellt sett inte nekat dig rätten att överföra pengarna till det aktuella mottagarkontot Däremot har man dröjt med hanteringen av ditt ärende. Huvudregeln brukar vara att en betalning får ta högst en dag att genomföra, men det förutsätter att överföringen är gjord på en bankdag och senast vid den tidpunkt som banken tar emot ordrar. Men när det gäller utlandsbetalningar är det alltid avtalet mellan dig och banken, typiskt sett bankens standardvillkor, som ensamt får bäring på den rättsliga bedömningen, dvs. avtalet (bankens villkor) styr vad det kan kosta och hur lång tid det får ta, vilket i sin tur inte sällan beror på mottagarlandet, vilken valuta överföringen är gjord i och annat dylikt.Min uppfattning är att du kan göra följande. Klaga hos din bank, vilket i första hand bör sker hos den som utförda uppdraget. Detta blir av uppenbara skäl inte aktuellt för dig varför du istället ska vända dig direkt till bankens klagomålsansvarig. Det är också möjligt rådfråga Konsumenternas Bank- och finansbyrå som är ett oberoende rådgivningsorgan i bankärenden. Härutöver kan du låta Allmänna reklamationsnämnden pröva ditt ärende. Den sistnämnda instansen tar dock endast upp regelrätta konsumenttvister till prövning varför detta inte är ett alternativt i skrivande stund. Om du på något sätt har kommit att lida skada av bankens senfärdighet kan det möjligen också gå att på civilrättslig (avtalsrättslig) grund yrka ett skadestånd. Men det förutsätter ett uppsåtligt (avsiktligt) eller vårdslöst (oaktsamt) agerande från bankens sida. Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,