FrågaEKONOMIÖvrigt28/08/2022

Kan vem som helst begära kreditupplysning och på vilka grunder?

Kredit upplysningar Kan vem som helst och hur ofta som helst be UC om kreditupplysningar om mig Det känns rätt så obehagligt Särskilt när den av UC angivna uppdragsgivare som vill ha upplysningar om mig svarar inte på mina frågor typ: vad är anledning till att Ni ville ha upplysningar om mig ? Tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vem kan begära kreditupplysning?

Kreditupplysningar regleras i kreditupplysningslagen (KuL). Det finns inte närmare reglerat i lagen om det krävs att den som inhämtar kreditupplysningen är en näringsidkare, men för att en kreditupplysning ska kunna lämnas krävs det att det finns finns ett legitimt behov (9 § KuL).  

Under vilka förutsättningar kan en kreditupplysning lämnas? 

Av 9 § KuL framgår det att ett legitimt behov kan vara ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller att den som efterfrågar kreditupplysningen av någon annan anledning har behov av upplysningen. Det innebär att en kreditupplysning inte kan lämnas utan att det finns ett verkligt behov av den. Det är inte tillräckligt att ett avtal har ingåtts utan kreditupplysningen ska vara nödvändig för att den som efterfrågat upplysningen ska kunna göra en ekonomisk riskbedömning. 

Om det saknas ett legitimt skäl för att en kreditupplysning har lämnats om dig råder jag dig att kontakta kreditupplysningsföretaget (i ditt fall UC). De har en skyldighet att utreda varför en kreditupplysning har lämnats och vilken inställning de har till det inträffade. 

Det är straffsanktionerat att inhämta kreditupplysning om legitima behov för det saknas. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter (19 § KuL).

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Vänliga hälsningar,

Marika HåkanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”