Bygglov

2010-04-27 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej, Bor i ett brf parhus med tillhörade tomt. Ville ställa upp en ovanjord pool på tillhörande tomt men fick avslag. Orsak till avslag var enl. styrelse att poolen behövde bygglov, styrelsen var ansvarig om någon olycka skulle hända, och styrelsen visste inte hur försäkringar skulle gälla vid ett olycksfall. Enligt poolförsäljare så behöver inte poolen bygglov då den inte är fastmonterad utan kan flyttas närsom. Jag menar dessutom att det är jag som ska uppfylla kraven som finns på pool och dessutom vara ansvarig då detta ej är något som tillhör fastigheten. Gör styrelsen rätt som nekar mig till att ställa upp en vanlig rund pool ? MvH Tony Hammarström
Jennie Svensson |Hej Tony, Vad jag förstår din fråga som så undrar du om det krävs bygglov för att du ska få ställa upp en mindre pool på din tomt (det vill säga ej i egentlig mening bygga någonting). I första hand när det handlar om bygglov ska man kontrollera kommunens detaljplan och se om någonting är föreskrivet däri, om inget särskilt är angivet stadgas det i Plan- och bygglagens (1987:10) 8 kap när det krävs bygglov, relevanta bestämmelser i ditt fall är 8:1-7, se https://lagen.nu/1987:10#K8. Ingen av dessa paragrafer stadgar att du behöver bygglov för att uppföra din pool (så som jag förstått att din plan är att uppföra den). Mitt svar är att bygglov med all sannolikhet ej krävs. Hoppas svaret är till hjälp. Lycka till! Hälsningar, Jennie

Ansvar enligt EKMR

2010-04-27 i ÖVRIGT
FRÅGA |två frågor: 1) om en kommun bryter mot europakonventionen är det då kommunen eller staten som ansvarar för det?? skadestånd o sånt alltså 2) är frågor om organisationsnummer till ideella föreningar omfattade av 6 art i europakonventionen? tacksam för svar
Dennis Carlsson |Hej! Europakonventionen om mänskliga rättigheter, EKMR är inkorporerad i svensk lag och därmed kan både fysiska, såväl som juridiska bli ansvariga för brott mot någon av dess artiklar. Därmed är det Kommunen som är ansvarig för brott mot EKMR och inte staten även om kommunen är en del av den statliga verksamheten. Gällande fråga nummer två förstår jag inte riktigt hur du menar. Art 6 EKMR rör rätten till en rättvis rättegång, hur menar du att en sådan blir orättvis vid en fråga om organisationsnummer till ideella föreningar? Du får gärna utveckla frågan och återkomma. Mvh

Icke gällande lagar

2010-04-23 i ÖVRIGT
FRÅGA |JAg förstår inte det här med att lagar som står i lagboken inte skulle gälla, det verkar jätte konstigt menar jag. det sägs att vissa lagar är "obsoleta" eller "obsolescens". nä blir en lag egentligen "obsolet"? varför finns de med i lagboken, om de inte gäller längre?
Jennie Svensson |Hej! Det stämmer det du säger, vissa lagar och regler i lagboken är obsoleta. Detta betyder att en lag, eller regel, ej längre anses tillämpbar. Detta är fallet när en lag/regel anses förlegad och därmed ej giltig, trots att den ej är formellt upphävd. Byggningabalken är ett exempel på en balk som innehåller många förlegade bestämmelser. Det kan också finnas delar av regler som är förlegade, exempelvis där det stadgas "böte 10 daler". Som svar på varför de finns med är en gissning från min sida att det är av tradition och hävd, dvs nostalgiska skäl, samt att det är en process att upphäva lagar. Att de finns kvar torde ej utgöra några praktiska svårigheter då de som är obsoleta är uppenbart förlegade. Hoppas svaret har hjälpt dig något! Hälsningar, Jennie

P-böter, skyltar uppsatta efter parkering

2010-04-21 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag parkerade min bil längs en väg där det inte fanns några skyltar om parkregler i söndags förra veckan. Jag har stått där många ggr förut och andra bilar brukar också stå där. När jag kom idag hade jag 2 böter pga att parkerat på förbjuden plats. Dvs de har satt upp en skylt i veckan , förbjudet att parkera. Jag stod ju redan när de satte upp skylten och eftersom jag inte varit där så visste jag inte om den nya skylten . Kan jag bestrida böterna pga dessa omständigheter?
|Hej! Tack för din fråga, Det här går att utläsa från Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering: 3 § Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken. 10 § Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut. Böter är motiverat med stöd av 3 §. Ditt fall är dock lite speciellt och det går inte att direkt utläsa ur lagen vad som gäller i en sådan situation. Mitt råd är att du åberopar 10§ om du väljer att pröva denna fråga vid tingsrätten, och att du då noggrant redogör för omständigheterna så du kan styrka att du ställde dig där innan skyltarna sattes upp. Jag är dessvärre inte säker på hur tingsrätten skulle göra sin bedömning, men det är den grunden du bör hänvisa till vid en eventuell prövning. Det ska även påpekas att det är förlorande part som står för rättegångskostnaderna. Något annat som kan påpekas är att många kommuner har en regel att där det står p-skylt (utan vidare detaljer) får man stå parkerad i 24 timmar, vilket kan innebära att du borde ha flyttat bilen innan du fick böter. Jag rekommenderar att du tar reda på exakt vad som gäller för parkering på den platsen i den kommunen innan du bestrider din bot. Om det är tidsobegränsad fri parkering som gäller så kan du ev. hänvisa till 10§ enligt det ovan sagda. Lycka till!

God man till sommarstuga

2010-04-27 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hur skaffar man en godman till en sommarstuga som ägs av tre olika parter?
Lina Radovic | Samäganderättslagen är tillämplig på en situation när flera personer äger en fastighet tillsammans. Se https://lagen.nu/1904:48_s.1 Av 2§ följer att för förfogande över den samägda fastigheten i dess helhet, eller för vidtagande av åtgärd i fastighetens förvaltning erfordras samtliga delägares samtycke. Om delägarna ej kan enas rörande fastighetens förvaltning eller nyttjande, kan en delägare ansöka om en god man. Enligt 3§ skall denna ansökan inlämnas till tingsrätten och rätten kan då förordna, att godset under viss tid skall omhänderhavas av god man, som av rätten utses. Till god man kan delägare förordnas.

Desktop issue

2010-04-23 i ÖVRIGT
FRÅGA |How for you the desktop is issued? http://1trans.net/board/index.php?topic=824.0
Anna Fahlman |Dear Kistochka, Thank you for your question. For better service, I would like to ask you to specify what type of legal issue you are aiming at? Best regards, Anna Fahlman ????????? ????????, ??????? ?? ??? ??????. ??? ????, ????? ?? ?????? ???? ??? ????????????? ?????, ? ?? ?????? ????????? ??? ???????? ??? ?????? ??? ?????????? ? ??????????? ????? ??????? ? ?????????, ???? ???????

Vräkare

2010-04-23 i ÖVRIGT
FRÅGA |Vad katten har svaret på http://lawline.se/answers/9800 med frågan att göra? Kronofogdens avhysning har väl ingenting med stadens vräkare (HB 1:10) att göra?
Tobias Andersson |Hej! Jag får ursäkta för tidigare svar, trodde att vräkare i frågan syftade på någon som kan vräka folk från bostäder. Det förefaller tveksamt om det numera finns en titel kallad vräkare, HB 1:10 är oförändrad sen 1736 och förmodligen obsolet. Vräkare var ett slags statliga besiktningsmän som kontrollerade varor, jag finner det tveksamt att Örebro skulle anställa tjänstemän under denna titel. MVH Tobias Andersson

Erkännande i Sverige av upplöst äktenskap i främmande stat

2010-04-18 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Min pojkvän från Filippinerna har flyttat till Sverige med sin dotter, han var tidigare gift där, men fick äktenskapet annullerat på Filippinerna p g a att hon försvann för många år sen. Nu säger Skatteverket att det inte räcker för att folkbokföra honom i Sverige som ogift, utan de tänker lägga in honom som gift och sen får han ansöka om skilsmässa här. Är det verkligen rätt?
Bo Olsson |Hej, Enligt 3:8 IÄL (https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P8S1) så ska Svea hovrätt på ansökan pröva om en upplösning av ett äktenskap i en annan stat ska gälla även i Sverige. En utländsk återgångsdom, vilket annulleringen är i detta fallet, är ett beslut om upplösning av äktenskap. Denna ska prövas av Svea hovrätt i enlighet med 3:8 IÄL. En sådan prövning behövs för att återgångsdomen ska gälla, för exempelvis omgifte i Sverige. Skatteverket gör alltså rätt. För att få återgången av äktenskapet erkänt i Sverige måste alltså din pojkvän ansöka om detta hos Svea hovrätt. Vänligen,