Vad händer med egendom som en gång getts mellan syskon om gåvomottagaren avlider?

2020-09-20 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Hoppas på någon form av svar på följande: Tre syskon ärver föräldrahemmet efter föräldrars död. Efter flera år ger två av syskonen sin del vardera till det tredje som gåva. gåvobrev är upprättat till det tredje syskonet som sedan tagit lån på fastigheten. Vad händer om gåvotagaren avlider före de andra två som gett bort sina delar till denne? Ingenting utom att de två kvarvarande ärver som "vanligt" ? Problem pga att de kvarvarande en gång ägt fastigheten? Ingen av syskonen är gifta, endast ett har ett barn. Tar banken fastigheten och säljer den p g a lånet eller? Med vänlig hälsning,
Jessica Sarhede |Jag kommer basera svaret nedan på att den eventuella gåvomottagaren inte är den som du nämner har ett barn och att denne inte har någon sambo. Avlider gåvomottagaren utan att ha egna barn och inte heller testamenterat sin egendomsmassa, så kommer de två kvarvarande syskonen som en gång gav föräldrahemmet i gåva, att ärva huset och resterande del av den avlidnes tillgångar.I första arvsklassen kommer bröstarvingarna dvs den avlidnes barn. Om den avlidne inte har barn är nästa att ärva den avlidnes föräldrar, men som du beskrivit det har era föräldrar avlidit, och då är det den avlidnes syskon som träder i de avlidna föräldrarnas ställe och ärver sitt syskon, 2:2 2 st ärvdabalken.Ärver ni syskon kommer det inte ha betydelse att ni en gång ägt huset. Är det ingen av er som vill behålla fastigheten kommer den att säljas och skillnaden som uppstår mellan lånet och husets värde kommer ni att få behålla och dela. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,