Vilka ekonomiska rättigheter har jag i ett äktenskap?

2019-05-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hejsan!Min man har ett tydligt sätt om hur ekonomin ska fördelas.Han har en månadslön på 30000 efter skatt och jag får ca 17000. Han säger att en skälig summa för mig varje månad är 3500.Resten ska sättas in på hans konto.Mina 3500 kr ska räcka till sparande, kläder, kläder till 3 barn, små inköp på affären, nöjen osv.Var våra övriga pengar hamnar har jag ingen aning om...Vad är mina rättigheter egentligen?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni är gifta blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Vad gäller för makar?Även om man är gifta så råder man över sin egen egendom och svarar för sina egna skulder, se 1 kap. 3 § ÄktB. Makarna ska var och en efter förmåga bidra med pengar till hushållet. Det finns en viss underhållsskyldighet för varandra som innebär att båda makarna ska få sina behov tillgodosedda, se 6 kap. 1-2 §§ ÄktB. I vissa fall kan alltså den ena maken bli underhållsskyldig för den andre. Vilka rättigheter har du?Den summan du själv tjänar är dina egna pengar. Din man har ingen rätt att ta ifrån dig dessa eftersom det är dina egna pengar som du själv tjänat. Likaså har din man ingen skyldighet att ge dig hans pengar. Alltså, din man har ingen rätt att ta ifrån dig dina pengar. De 17 000 kr är dina egna som du får spendera som du vill. Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har övriga funderingar är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar

Kan man byta efternamn?

2019-05-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om min dotter gifter sig. Kan hennes blivande man ta vår familjs efternamn Tegelstam då.
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga aktualiserar reglerna i lag om personnamn (namnlagen). Enligt 12 § namnlagen får en make byta sitt efternamn till den andra makens efternamn. Det innebär att din dotters framtida make kan ta ert efternamn.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur mycket är rimligt att betala av avgifterna för bostadsrätt efter separation?

2019-05-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vid separation hur delar man utgifterna för en bostadsrätt? Jag bor i hyresrätt och exet bor kvar i bostadsrätten och kräver hälften av ränta, amortering och avgiften. Är detta rimligt? Vi har två barn vecka vecka med.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att ni äger bostadsrätten tillsammans 50/50. Detta innebär att ni har solidariskt ansvar att betala avgifterna. Om inget annat är överenskommet mellan er ska ni alltså betala hälften var. Om du väljer att inte betala hälften av summan kan ditt ex kräva dig på mellanskillnaden så länge du står kvar på lånet, 2 § Skuldebrevslagen. Ni kan komma överens om att du ska betala mindre eftersom du inte bor kvar, men det verkar som att ditt ex inte är villig att göra detta. Kan ni inte komma överens och du vill slippa betala hälften av avgifterna kan du begära bodelning där era tillgångar ska fördelas lika mellan er. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan en vårdnadshavare bestämma hur den andre föräldern får umgås med sitt barn?

2019-05-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Mitt barns pappa har vårdnaden om våran dotter som är 11 år. Pappan har sagt sedan december 2018 att om jag vill träffa våran dotter så måste vi vara hemma hos min mamma. Jag och min dotter måste alltså sova där. Detta säger han att det beror på att han misstänker att jag missbrukar droger. Vilket inte är sant! Använder inte droger överhuvudtaget. Jag vill ha min dotter hemma hos mig! Får han verkligen göra såhär?!Mvh, leden mamma.
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att säga att jag förstår att detta måste vara en fruktansvärd upplevelse för dig! Jag hoppas att du får lite mer insyn när du har läst mitt svar, även om det inte löser din situation. Jag kommer prata om reglerna i Föräldrabalken (FB) för att reda i situationen.Får pappan bestämma hur du och din dotter får umgås?Pappan är vårdnadshavaren. Den centrala uppgiften för honom är alltså att din dotter får en trygg uppväxt där hennes behov blir tillgodosedda (FB 6 kap. 1–2 §).För att uppfylla denna uppgift, så är det av stor vikt att pappan tar hänsyn till er dotters behov av god kontakt till er båda, han ska alltså se till att hon får umgås med dig (FB 6 kap. 2 a § och 6 kap. 15 §). Men i detta ligger det att pappan har en skyldighet att se till att din dotter inte tar skada när hon är i ditt umgänge. Om pappan tror att det finns ett missbruk så måste han agera. Hur kan du lösa detta?Eftersom du säger att det inte finns något missbruk så finns det inte heller en risk för att din dotter far illa. Det du kan göra (FB 6 kap. 15 a §):1. Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun – de kan inleda samtal med er för att åstadkomma ett avtal om hur umgänget ska ske. Detta måste pappan förhålla sig till. 2. Du kan väcka talan hos domstol om umgängesrätt – även detta måste pappan förhålla sig till.3. Naturligtvis kan du även ta kontakt med en av våra jurister om du vill få en tydligare bild av vad du kan vänta dig och lite mer ingående rådgivning. Du hittar kontaktinformation här. Mina råd:Jag hade avstått från domstolen så långt som möjligt. Förhoppningsvis så är pappan villig att sätta sig ner och prata om detta, eftersom det trots allt är för er dotters bästa! Eftersom du som sagt inte missbrukar, så kommer det inte heller vara ett problem att bevisa (om de inte "litar" på dig). Jag brukar även säga att man ska försöka prata direkt med personen som konflikten har uppstått med, men i ditt fall så kanske det är bättre att vänta tills ni är hos socialtjänsten. Då finns en neutral part med i rummet som kan medla mellan er.Jag förstår att detta måste vara mycket jobbigt, inte bara för att du blir anklagad för något som är falskt, men för att du inte kan umgås med ditt barn på ett normalt sätt! Tyvärr så finns det ingen snabb lösning som jag kan ge, men jag hoppas att du har fått lite vägledning. Med vänliga hälsningar,

Sälja makes aktier

2019-05-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan en make sälja mina aktier/fonder, som är min enskilda egendom, utan att informera mig. Maken har även skött mina deklarationer som jag skrivit på och trott vara ok. Detta har skett under många år och uppdagas nu när han vill skiljas efter mer än 40 års äktenskap. Har man möjligheter att kräva något tillbaka. När är man förvaltare och när är man syssloman?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enskild egendom definieras i 7 kap 2 § Äktenskapsbalken och kan av ett antal anledningar vara just enskild, men huvudsaken är att egendomen bland annat inte skall ingå i en eventuell bodelning. Punkt nummer sex i paragrafen säger att enskild egendom även är det "som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild." Detta betyder i ditt fall att om pengarna som aktierna och fonderna har sålts för har trätt i dess ställe och utgör fortfarande din enskilda egendom. Det finns dock inget förfogandeförbud över aktierna och maken kan alltså sälja dessa, men du bör invända enligt punkterna ovan vid en bodelning att pengarna utgör enskild egendom och försöka göra anspråk på dessa. Det uppkommer viss problematik när pengarna sammanblandas med annan på ett konto, så du bör därför konsultera med en verksam jurist för att vara säker på din sak. Vad gäller deklarationen har jag svårt att se något problem med det inträffade så länge inget fel uppdagas, har det så får du gärna kommentera nedan eller skriva en ny fråga. Förvaltare är en titel som någon har vars för en t.ex sjuk person sköter dess ekonomiska angelägenheter, detta efter utseende av tingsrätt. Syssloman är en person som är anlitad för att sköta personliga angelägenheter mot ersättning. Hoppas detta gav svaret på er fråga!

Hur få svensk dom gällande vårdnad registrerad i USA?

2019-05-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,2012 beslutade domstol i USA att Sverige är barnets hemvist varför frågan om vårdnad, boende och umgänge nu under 2018 avgjorts i Svensk domstol. Det finns ett gammalt avtal, en s.k Parenting Plan fr 2013 registrerad vid amerikansk domstol som nu myndigheterna i USA hänvisar till som gällande. På vilket sött kan jag få den nya svenska domen registrerad i USA?Mvh
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I regel gäller inte en vårdnadsdom från svensk domstol i ett annat land om det inte finns något avtal eller konvention som både Sverige och det andra landet ratificerat. USA har skrivit på men inte ratificerat 1996 års Haagkonvention som rör detta område. I praktiken innebär det att det är upp till den amerikanska delstaten att bestämma hur den svenska domen ska hanteras. Jag råder dig i första hand att kontakta en amerikansk jurist i denna fråga. Du kan även kontakta svensk ambassad i USA som kan hjälpa dig.Behöver du mer hjälp eller rådgivning av en svensk jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning som är gratis eller boka tid med en jurist:- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2./Vänligen,

Kan jag byta mina barns efternamn utan deras pappas samtycke?

2019-05-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Mina barn har sin pappas efternamn. Jag och barnens pappa är separerade sen flera år tillbaka. Idag är jag gift med en ny man och bär hans efternamn. Barnen (15 och 11år gamla) vill nu lägga till även mitt efternamn. Barnens pappa vägrar att skriva på papper gällande det trots att barnen talar om vad de önskar. Hur kan jag göra för att deras önskan ska uppfyllas? Jag förstår barnens känsla, men deras pappa tycker att de inte är mogna för att bestämma vad de vill.Vad händer om jag tar det vidare till tingsrätt? Hur går jag tillväga från nu?Tacksam för svar.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från att ni har gemensam vårdnad om er dotter. Enligt lagen om personnamn 9 § får en person byta sitt efternamn till ett dubbelt efternamn som är bildat av båda föräldrarnas efternamn. En ansökan om namn som avser ett barn under 18 år ska göras av barnets vårdnadshavare, föräldrabalken 6 kap 2 §. Om barnet har två vårdnadshavare, måste de göra en gemensam ansökan. Detta betyder att det inte spelar någon roll att pappans namn inte ska tas bort, så länge han också har vårdnaden om barnet så måste han vara med på ansökan om ändring av namn för barnet. Pappan till barnet måste alltså också ansöka om ändring av efternamnet även om hans efternamn inte ska tas bort. Mitt första råd till er är att försöka komma överens. Eftersom det i ert fall dock verkar svårt så kan du ansöka hos tingsrätten om att få göra namnbytet ändå, lagen om personnamn 45 §. Detta gör du hos den tingsrätt som ligger närmast där ni bor. För att hitta rätt tingsrätt klicka här. En ansökan får inte ske utan barn över 12 års samtycke, lagen om personnamn 46 §. Då utreder tingsrätten om namnbytet är förenligt med barnets bästa och om så anses vara fallet så meddelas beslut om detta vilket gör det möjligt att ansöka om namnbytet utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Hoppas du fått svar på din fråga!

Har man rätt till sin särbos inkomst?

2019-05-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Räknas inkomster tillsammans med den personen som man e särbo??
Mathilda Ekdahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om man inte är gift, har man endast rätt att ta del av sin partners egendom om man är sambor. I sådana fall kan man ha rätt till en andel av den gemensamma egendomen. Du frågor dock vad som gäller vid särboskap, vilket innebär att det ovanstående inte är tillämpligt. Jag förstår det även som att parterna inte heller är gifta. Det finns inte någon lag för vad som gäller när man är särbo. Inte heller har man en automatisk rätt till varandras egendom, då det inte finns några rättigheter eller skyldigheter vid särboskap.Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,