Kontakt under SoL placering

2021-02-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej !Jo, finns det någon juridisk skyldighet för ett par syskon: 13, och 16- år att ha kontakt med, eller att träffa ett SoL placerat syskon: 15-år om de absolut inte vill ?!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga

Socialnämnden ska alltid upprätta en genomförandeplan vid vård av ett Sol-placerat barn. Genomförandeplanen konkretiserar innehållet i vårdplanen och tydliggör för alla som är berörda vid genomförandet av en planerad insats hur den ska genomföras och vilka delmål som ska uppnås. I det inkluderas även vilken kontakt barnet ska ha. Vårdplanen och genomförandeplanen tar sikte på den placerades behov. Det finns alltså inga förutsättningar för att tvinga syskonen att ha kontakt med varandra, om de inte vill. De flesta kontakterna brukar grunda sig på samtycke från parterna, och sällan påtvingade.

Det korta svaret är att det finns ingen juridisk skyldighet för syskonen att ha kontakt med sin andra syskon om samtycke från båda sidorna saknas.

Hoppas du fick svar på frågan

Aya Alwan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3662)
2021-10-22 Få aska från utlandet för att sprida ut i Sverige
2021-10-21 Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken
2021-10-19 Ska en förvaltare ha kontakt med anhöriga?
2021-10-19 Måste man försörja sin make efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (96482)