FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/02/2021

Kan vi gifta oss i både USA och Sverige?

Hej. Jag är svensk medborgare och amerikansk medborgare och jag är sambo här i usa. Nu planerar vi att gifta oss och då uppstod frågan om var. I vilket land. Om vi gifter oss här i usa, kan vi då också vigas i Sverige? Eller ska vi planera vigsel i Sverige först och sedan ha nån fin fest i usa. Vi kommer fortsätta att bo i usa.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svensk rätt skulle erkänna ert äktenskap, även om det ingicks i USA

Ert äktenskap kommer med största sannolikhet erkännas i Sverige även om ni ingick det i USA. Förutsättningen är att äktenskapet anses giltigt på den plats där ni ingick det (1 kap. 7 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förkortas IÄL). Om ni alltså gifter er i en delstat i USA, enligt den delstatens regler, är huvudregeln att ni anses gifta även ur svensk rätts synvinkel.

Det finns några få undantag från den regeln. Svensk rätt vill inte erkänna äktenskap om någon av personerna var under 18 år, om äktenskapet verkar ha ingåtts under tvång, eller, om åtminstone en av personerna är svensk medborgare, någon av personerna var frånvarande vid ingåendet eller något annat hinder skulle förelegat enligt svensk rätt och (1 kap. 8 a § IÄL). Det här sistnämnda tar sikte exempelvis på hur polygama äktenskap inte erkänns i Sverige även om de var giltiga på platsen där äktenskapet ingicks, förutsatt att någon av personerna har någon koppling till Sverige, såsom medborgarskap. Något sådant hinder är antagligen inte aktuellt i ert fall, och huvudregeln att ert äktenskap erkänns i Sverige står sig.

Ni kan i så fall inte också vigas i Sverige

Den som vill ingå äktenskap i Sverige får inte träffas av något av de hinder som ställs upp i svensk lag (1 kap. 1 § IÄL). Den som redan är gift kan inte ingå äktenskap enligt svensk rätt (2 kap. 4 § äktenskapsbalken). Det gäller alltså även när det nya äktenskapet vore mellan samma personer. Ni kan alltså inte även vigas i Sverige, om ni redan ingått äktenskap i USA.

Om det är den rättsliga statusen som äkta makar ni vill åt, är emellertid detta alltså inte ett problem: ert äktenskap kommer erkännas i Sverige ändå. Om det är det kyrkliga ni skulle sakna kan de flesta kyrkor välsigna ert äktenskap i en ceremoni som är lik en vanlig vigsel.

Tvärtom, då?

Principen att ett äktenskap som ingåtts utomlands erkänns om det var giltigt på den platsen där det ingicks är vedertagen, och det är mycket möjligt att samma princip gäller i USA. I så fall kan ni inte heller gifta er först i Sverige och sedan i USA, utan ni får välja ett land och sedan, som du säger, fira ingåendet ändå i det andra landet.

Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om ni har någon ny fundering!

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?