krävs båda vårdnadshavares samtycke för att vaccinera barn?

2021-02-13 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Har delat vårdnad med min fd. Hon vill inte att barnen vaccineras mot livmoderhalscancer som erbjuds i skolan, men det vill jag. Vill kommer inte fram till en lösning, inget vill ge sig. Vad gäller? Tack på förhand.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande vårdnadshavare regleras i föräldrabalken (FB). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. Längst ned i dokumentet kommer finnas en sammanfattning av svaret.

Vårdnadshavare samtycke

Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål i takt med barnets stigande ålder och utveckling (6 kap. 11 § FB). Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare ska vad som sägs i 11 § gälla dem tillsammans (6 kap. 13 § första stycket FB). Det innebär alltså att vid gemensam vårdnad ska alla beslut rörande barnets personliga angelägenheter fattas gemensamt båda vårdnadshavarna.

Vidare framgår att om en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (6 kap. 13 § andra stycket FB). Vaccinering kan inte uppfattas som sådant beslut som inte kan uppskjutas utan olägenhet. Dessutom har vaccinering en ingripande betydelse för barnets framtid. För att vaccinera barn krävs alltså båda vårdnadshavarnas samtycke.

Familjerätten

Först och främst vill jag rekommendera att du vända dig till familjerätten i din kommun för att få till stånd ett samarbetssamtal. Ett samarbetssamtal är en möjlighet för separerade föräldrar med gemensamma barn att under sakkunnig ledning få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör barnet. Du kan läsa mer om samarbetssamtal här. Och du kan läsa mer om hur du kan gå vidare här.

Skulle ett samarbetssamtal inte leda till någon lösning kan du göra en ansökan om ändring av vårdnad. Rätten ska då göra en lämplighetsbedömning med hänsyn till barnets bästa och föräldrarnas samarbetsförmåga. Rätten kan dock inte återigen besluta gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig en gemensam vårdnad (6 kap. 5 § FB).

Sammanfattning

Gemensam vårdnad innebär att beslut som rör barnets personliga angelägenheter ska fattas gemensamt av båda vårdnadshavare. Vaccinering av barn är sådant som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke. Har man svårigheter att komma överens med den andre vårdnadshavaren kan man vända sig till familjerätten i kommunen för att få till stånd ett samarbetssamtal och eventuellt ett samarbetsavtal. Alternativt kan man vända sig till domstol för att få ändring av vårdnaden. I sådant fall gör domstolen en lämplighetsbedömning med hänsyn till barnets bästa och föräldrarnas samarbetsförmåga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?