Kan ena maken sälja den andra makens egendom vid händelse av stroke eller liknande?

2021-02-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Gifta makar, äger två bilar. Vad händer om maken som står på bilarna blir akut dålig tex stroke, blir oklar ett tag. Har den andra makan rätt att sälja bilarna för att få ekonomin att gå ihop? Konstig fråga kanske men vi började fundera på detta.Man får ju bara stå en ägare på ägarbeviset.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ägarförhållanden i ett äktenskap
I ett äktenskap är fortfarande ägandeförhållande skiljt åt såvida det inte framgår tydligt att det råder gemensamt ägande. Alltså är makens egendom dennes egen och maken ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Alltså kan man inte bara rakt av sälja sin makes egendom, även om maken drabbats av stroke eller liknande som resulterat i att maken förlorat sin rättshandlingsförmåga.

Framtidsfullmakt
En enkel lösning på detta problem är att man skriver en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt skriver man till en person så att de ska kunna rättshandla åt en i händelse av sjukdom eller liknande som gör att man inte längre kan ta hand om sina ekonomiska och personliga angelägenheter. En framtidsfullmakt regleras som andra fullmakter enligt reglerna i 2 kap. Avtalslagen.

När man skriver en framtidsfullmakt ska det framgå att det just rör sig om en fullmakt, vem eller vilka som fullmakten omfattar, vad fullmakten ska innebära, exempelvis om man kanske vill att ens make ska kunna sälja av bil, men inte hela huset, samt övriga eventuella villkor. Personen som har framtidsfullmakten är den som avgör när den börjar gälla, exempelvis i händelse av sjukdom såvida inte fullmaktsgivaren uppställt villkor att ikraftträdandet ska prövas av domstol eller liknande.

Andra alternativ
Om en person inte kan råda över sin egendom kan även god man eller förvaltare utses som på olika sätt hanterar personens ekonomi (11 kap Föräldrabalken). Det går även exempelvis att visa på dold samäganderätt i vissa fall. Dold samäganderätt uppkommer då två eller flera personer faktiskt bidragit på olika sätt till ett inköp, men att endast en av dem verkar som faktiskt ägare. Exempelvis om en står som ägare på bilen trots att båda gemensamt betalat för den. Däremot kan det vara relativt svårt att visa och lär kräva en domstolsprocess.

Sammanfattning
Enklast för ett gift par att se till att man kan hantera varandras egendom i händelse av sjukdom är att skriva framtidsfullmakter till varandra. Dessa gäller då endast när man själv saknar förmåga att råda över sin ekonomi och kan på så vis fungera som en slags garanti då man är beroende av den delade ekonomin.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3677)
2021-12-08 Närmast anhörig - vem är det?
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare

Alla besvarade frågor (97717)