Återkalla giftorätten?

2021-02-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Huset jag bor i har jag fått ärva. Det är i mitt namn och dessutom har arvlåtaren skrivit att huset är min enskilda egendom som min fru inte har giftorätt i.Nu är jag omgift och jag undrar om det går att få giftorätten att gälla igen. Återkalla giftorätten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tyvärr går det inte att återkalla giftorätten i egendomen. Vad arvlåtaren har skrivit gäller oavsett om du är omgift eller inte. Så länge du har egendomen är det din enskilda.

Att egendomen är din enskilda framgår av 7 kap. 2 § äktenskapsbalken.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?