FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/01/2021

När måste samtycke från den andra föräldern ges vid en semesterresa?

Hej! Min ex man åkte med barnen på semester 4 dagar i ett annat ort. (ca 450 km) till nyårs, men han sa inget till mig och jag fick att veta när jag ringde min son. Är det normalt att göra så, eller måste han säga till när han tar barnen på semester.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. När det kommer till frågor som rör vårdnad av barn är det föräldrabalken som är tillämplig lag.

Huvudregeln är att föräldrarna tillsammans har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, om de har gemensam vårdnad över barnet (6 kap. 11 § och 6 kap. 13 § första stycket föräldrabalken). I de fall då en av föräldrarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam (6 kap. 13 § andra stycket första meningen föräldrabalken).

Det har emellertid framkommit genom förarbetena till föräldrabalken samt rättsfall inom detta område att kortare semesterresor inte bör kräva samtycke från den andra föräldern, förutsatt att resan inte inskränker din umgängesrätt med barnen. En "kortare" semesterresa har tolkats som en vecka eller mindre. I din fråga har jag inte fått angivet om resan var utanför Sverige eller inte. Är resan inrikes, enbart fyra dagar lång och inte inskränker din umgängesrätt med barnen pekar mycket på att samtycke från din sida inte är nödvändig.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra duktiga jurister på Lawline. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam RajabRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”