När inskränks en rättsliga handlingsförmåga?

2021-01-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, har en flickvän som bor i Karlstad. Jag bor ca 30 mil därifrån. Min flickvän har autism och tillika jag. Vi har börjat fundera på att flytta ihop, jag har ett jobb som lantbrukare och bostad på gården där jag bor. Pga hennes autism behöver hon hjälp med vissa saker, jag anser att det går att få lika bra hjälp med det här som i Karlstad, jag har även en lättare form av autism än henne och klarar det vardagliga livet helt själv, mycket kan jag hjälpa henne med. Men hennes pappa vill inte tillåta en flytt, har han rätt till det?Båda två är myndiga, 20 respektive 21 år.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att finna svar på ditt spörsmål får man titta på Föräldrabalken (FB).

Först och främst ska det fastställas huruvida din flickvän står under vårdnad av hennes föräldrar. Av din fråga framgår det att ni båda två är myndiga då ni är minst 20 år gamla. Enligt 6 kap. 2 § 1 st. FB står ett barn under vårdnaden av båda föräldrarna till dess att barnet fyller 18 år. Vidare stadgas i 9 kap. 1 § FB att en person över 18 år har rättslig handlingsförmåga. Denna innebär att man fritt får ingå avtal och bestämma över sig själv och sina angelägenheter när man är myndig.

Till alla regler finns det givetvis undantag. Till exempel om ett godmanskap föreligger enligt 11 kap. 4 § FB. Å ena sidan påverkas inte ens rättsliga handlingsförmåga härav, så skulle det vara så att hon står under ett sådant förordnande kan hon alltså, rent juridiskt sett, fatta ett självständigt beslut i frågan om att flytta. Å andra sidan, om en person skulle ha en förvaltare som tingsrätten har förordnat enligt 11 kap. 7 § FB, förlorar huvudmannen sin rättsliga handlingsförmåga beträffande det som förvaltarskapet omfattar. Till skillnad från godmanskap är detta en tvångsåtgärd.

Som svar på din fråga, är ett förvaltarskap i sammanhanget det enda som rent juridiskt sett hade kunnat vara ett hinder till att din flickvän inte får flytta trots hennes fars vilja. Alltså torde hennes far inte ha någon rätt till att inskränka din flickväns möjlighet till att flytta med dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du givetvis välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3661)
2021-10-21 Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken
2021-10-19 Ska en förvaltare ha kontakt med anhöriga?
2021-10-19 Måste man försörja sin make efter en skilsmässa?
2021-10-18 Kan en anhörigs aska skickas till mig från utlandet?

Alla besvarade frågor (96471)