Kan man som ensam vårdnadshavare byta barnens efternamn?

2021-02-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Mina barn bär pappas efternamn, men vill byta till mitt istället!Jag har ensam vårdnad, men vet att han måste ge samtycke eftersom det är hans namn...Om han vägrar detta, hur går man vidare för att en domstol ska ta beslut?Kostnad för detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagen om personnamn anges vad som gäller vid ändring av personnamn, inklusive efternamn. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.

Domstolen kan fastställa namnbytet

Precis som du skriver så krävs pappans skriftliga samtycke vid byte av barnens efternamn eftersom du är ensam vårdnadshavare (34 § och 47 § lag om personnamn).

Om barnens pappa vägrar att ge sitt samtycke kan du vända dig till tingsrätten för att de i sin tur kan fastställa att byte ska ske. Avgörande blir om domstolen anser att namnbytet är förenligt med barnets bästa. Är barnet över 12 år krävs även barnets samtycke till bytet (34 § och 46 § lag om personnamn).

Vad som utgör barnets bästa är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt förarbeten till lagen ska domstolen ta hänsyn till barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad. Enligt tidigare rättsfall förhåller sig dock domstolen restriktiv inställd till namnbyte när den förälder som inte är vårdnadshavare inte har samtyckt till det. Omständigheter som kan få betydelse är om föräldern visat intresse för barnet samt i vilken utsträckning föräldern har haft kontakt med barnet (RH 2003:6 och prop. 2015/16:180 s 124).

Min rekommendation

Om pappan vägrar namnbyte och du anser att namnbytet är förenligt med barnets bästa, kan du ansöka om namnbyte hos tingsrätten.

Behöver du hjälp med att göra en sådan ansökning rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister. Jag kan tyvärr inte på förhand räkna ut kostnaden för detta men Lawline utgår från 2 000 kr per timme.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3661)
2021-10-21 Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken
2021-10-19 Ska en förvaltare ha kontakt med anhöriga?
2021-10-19 Måste man försörja sin make efter en skilsmässa?
2021-10-18 Kan en anhörigs aska skickas till mig från utlandet?

Alla besvarade frågor (96470)