Vem har bäst rätt till lägenheten - hyresrätten

2019-06-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej .jag är skild och har 2 barn 4 och 6 år barns mamma vägra flytta ut hyreskontrakt på min lägenheten är på mitt namn dessutom att lägenheten anpassad för mig för att jag har grav synnedsättning och anpassad för yngsta barnet för han autistisk.
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Gifta och skiljer er och en person står på hyreskontraktet - vad händer?Du och din fru har varit gifta och är numer skilda, hyreskontraktet står på dig och därmed uppstår frågan vem får bo kvar i lägenheten? Det korta svaret är helt enkelt den som har störst behov av den gemensamma bostaden, den personen får helt enkelt bo kvar. Som det verkar enligt min åsikt har du störst behov av lägenheten eftersom du har en synnedsättning och att lägenheten är anpassad efter dig. Det skulle bli ett större hinder för dig att behöva flytta än för din före detta fru eftersom hon inte har samma synnedsättning som dig. Detta framgår av 11 kap 8 § äktenskapsbalken och enligt 7 kap 4 § äktenskapsbalken gäller även hyresrätter som gemensam bostad. Viktigt är dock att lägenheten har varit gemensam att ni bott tillsammans i den och det har ni. Vanliga bedömningsfrågor som brukar avgöra vem som behöver lägenheten bäst är exempelvis om det bara en av föräldrarna efter separation får ensam vårdnad över barnen, i sådana fall behöver den förälder som ska ha barnen lägenheten mest. Eller om det finns andra behov, såsom makarnas ålder, hälsa och avstånd till arbete och så vidare. Här spelar din synnedsättning stor roll! Detta är en bedömningsfråga som ska göras och bedöms i fall till fall. Jag skulle dock säga att du är i störst behov av lägenheten enligt det du sagt till mig. Om man inte kommer överens?Om ni inte kan komma överens så kan man tvista om detta i en domstol och då avgörs det genom en bodelningsförrättare. I min mening talar det du sagt ovan till mig för din fördel!Om du har fler frågor är det bara att kontakta mig igen eller någon av mina andra kollegor här på Lawline! Ett ytterligare tips är att du kanske vill prata med en jurist vidare om detta. Vi har jurister här på Lawline som kan hjälpa dig!Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist. Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. Vänligen,

Hur får aska gravsättas?

2019-06-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan man gravsätta askan på olika platser?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Denna typ av frågor regleras i Begravningsförordningen. Begravningsceremonin kan ske i princip var som helst. Vad gäller gravsättning av askan finns det dock särskilda regler. Askan får enbart begravas på en enskild eller allmän begravningsplats. Dock kan askan efter den avlidna strös ut på annan plats än begravningsplatsen. Detta efter länsstyrelsens tillstånd enligt 30 § Begravningsförordningen. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Vem har ansvar för barnen vid skolutflykt?

2019-06-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vad gäller vid utebad (får elever bada/simma) när man har en utedag i grundskolan? Vem är ansvarig om något händer?
Mathilda Ekdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 6 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken (FB) har vårdnadshavaren till barnet ansvar för barnet. Denne ska se till att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavaren ska även se till att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas, för att på så sätt se till att barnet orsakar skada för någon annan. Detta så kallade tillsynsansvar går dock över på skolan under den tid som barnet vistas där. Detta ansvar innebär ett ansvar för att barnet får den tillsyn som det behöver, att det inte kommer till skada eller orsakar skada för någon annan. Tillsynsansvaret kan dock vara olika beroende på barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Av detta följer att ansvaret ökar ju yngre barnet är. Enligt skolverkets hemsida sträcker sig skolans tillsynsansvar från dagens första lektion till dagens sista lektion, men kan även omfatta en viss tid före den första lektionen. I detta fall är frågan huruvida aktiviteten har anordnats av skolan eller t.ex. privat av eleverna själva. Om det är skolan som har som har arrangerat aktiviteten så är det troligt att tillsynsansvaret ligger på ansvariga lärare, men som sagt är det även andra faktorer som väger in (barnets ålder och liknande). Hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Köp med medel som är enskild egendom

2019-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag äger ett fritidshus som är min enskilda egendom. Nu skulle jag vilja köpa till en bit mark till denna fastighet med pengar som också är min enskilda egendom.Vilken dokumentation krävs för att det ska vara juridiskt odiskutabelt att den nya större fastigheten fortsätter att vara min enskilda egendom? Jag tänker att jag och min hustru t.ex. får skriva på någon form av försäkran där vi är överens om att medlen jag betalar den nya marken med är min enskilda egendom, alt. att man mer generellt skriver en daterad sådan försäkran gällande kontot med medlen. Det tillsammans med ett kontoutdrag som visar transaktionen tycker jag själv låter som en klar dokumentation.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för din fråga! Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 2 § 6 p. så är även det som träder istället för enskild egendom, även den, enskild egendom. Så eftersom du köper marken med dessa medel så kommer även äganderätten till fastigheten och avkastningen att vara din enskilda egendom. Det är såklart gott tänkt av dig att ha både axel- och livrem och ytterligare klargöra genom ett avtal med din hustru. Däremot blir den inte juridiskt giltig förrän ni registrerat den hos skatteverket i form av ett äktenskapsförord, vilket självklart går bra att göra, men det ska inte behövas. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

När får man resa med sitt barn i 6 månader vid gemensam vårdnad?

2019-06-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har frågat snällt till mitt ex om jag kan tar med varans dottern till usa för en stund (6 månader) men hon började bråka om att jag kan inte och jag har bestämdt att åka så jag för åka utan henne ( dottern). Vad säger lagen om det och om jag har rätt att göra det? Tack.OBS: min fru är amerikanskt medborgare och dottern kan få amerikanskt pass direkt då, så hon kommer att inte stanna där olaglig.
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att ni har gemensam vårdnad över er dotter. Gemensam vårdnadUtgångspunkten vid gemensam vårdnad är att båda föräldrarna tillsammans ska fatta beslut om större frågor som rör barnets personliga angelägenheter, se 6 kap. 11 § och 6 kap. 13 § Föräldrabalken. Vardagliga beslut får den ena föräldern dock fatta självständigt. I vardagliga beslut räknar man till exempel kortare resor eller utflykter, även utomlands. Detta innebär att det som utgångspunkt vid längre utlandsvistelser krävs samtycke från båda föräldrarna för att den ena föräldern ska få resa med barnet. Vissa länder kräver även ett skriftligt intyg från bägge föräldrarna för att godkänna inresa till landet. Längre UtlandsvistelseVad som räknas som en längre utlandsvistelse är svårdefinierat och det finns ingen uttrycklig definition i lagen, men 6 månader borde räknas som en sådan och du kan således inte ta med barnet till USA utan ditt ex samtycke. Resa i framtidenVill du resa med barnet under längre tid i framtiden så är alternativen att antingen komma överens med ditt ex eller att ansöka om ensam vårdnad. Ansökan om ensam vårdnad sker via en stämningsansökan till Tingsrätten.Det ska tilläggas att ett olovligt bortförande av barn till ett annat land kan vara straffbart i Sverige.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag förbjuda barnen från att träffa en släkting på min partners sida när vi skiljer oss?

2019-06-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, Vi har varit gifta i 14 år och har 3 barn. Efter många bråk med hans mor så har vi inte haft en bra kontakt på 10 år. Under många av dessa år så har vi även inte haft någon kontakt med henne då hon har skrikit väldigt olämpliga saker. Mina funderingar på skilsmässa är stora då jag står i vägen för relation med hans mamma. Jag har under dessa år inte velat att hans mamma träffar våra barn och då hon har gjort det har jag varit med annars har barnen inte fått träffat henne. Hon har aggressivt beteende och förnekar alltid det hon sagt och gjort. Jag litar inte på henne och är rädd vad hon är kapabel att göra om man inte går därifrån vid varje bråk. Nu hotar han med skilsmässa vilket jag känner att jag vill ta ut men kan jag söka laglig rätt att han inte får ta barn till henne under hans veckor. Vilket han hotar med.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Gemensam vårdnadUtgångspunkten både innan och efter en skilsmässa är att båda föräldrar har vårdnaden om dom gemensamma barnen, och utövar denna tillsammans (Föräldrabalk 6:2). Att vara vårdnadshavare innebär att man ser till att barnen får sina behov tillgodosedda och den tillsyn som barnen behöver med hänsyn till deras ålder (Föräldrabalk 6:2 2 st), och detta är ditt och faderns ansvar gemensamt. Du kan alltså inte själv fatta beslut om att barnen inte ska träffa sin farmor. Även om du hade haft ensam vårdnad så är det fadern som bestämmer vad som ska hända när barnen har umgänge med honom. SocialtjänstenÄr du orolig för att dina barn far illa hos sin farmor kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten har en utredningsskyldighet och måste därmed utreda hur det förhåller sig med barnens farmor (Socialtjänstlag 11:1). Om socialtjänsten bedömer att barnen far illa hos sin farmor kan dom bestämma att barnen inte ska träffa henne. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Har jag rätt att kräva del av makes pengar?

2019-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vi är gifta o har inte tänkt ändra på det. Vi har inte skrivit äktenskapsförord. Maken startade ett företag efter att vi gifte oss, det gick bra o nu efter 12 år har han solgt. Är nu ekonomisk oberoende o har slutat arbete vid 53 års ålder, inte planerat hur länge. Jag arbetar fortfarande o vill det o har inget emot att han inte arbetar. Det som är lite känsligt är att jag ibland säger att 1/2 vinst summan har jag rätt till. Han tycker det är hans pengar o att han har gjort sig förtjänt av pengarna. Han är generös, vi reser o lever bra så det är inte det men det stör lite att han tänker så. Jag planerar att arbeta till 65 (52 nu). Om han inte arbetar framöver o pengarna tar slut så finns det inte mycket när jag går i pension. Har jag rätt att kräva att en del är mina pengar? Som sagt, jag får del av pengarna när vi reser etc men det är klart att då han inte arbetar så kommer inget in varje månad. 50% av min utbetalda lön går till gemensamma kostnader. Tack på förhand.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Den grundläggande principen är att vardera make var för sig äger och ansvarar för sina tillgångar och skulder, äktenskapsbalken 1 kap 3 §. Ett äktenskap innebär alltså inte i sig att pengar eller annan egendom ägs gemensamt av makarna. Däremot blir det annorlunda om ni skulle skilja er. Eftersom ni inte har skrivit något äktenskapsförord ska er respektive egendom efter avdrag för eventuella skulder läggas samman och delas lika mellan er vid en bodelning, äktenskapsbalken 9 kap 1 §, 10 kap 1 § , 11 kap 2 § och 11 kap 3 §. Detta innebär att du vid en eventuell separation skulle ha rätt till hälften av din makes egendom efter avdrag för eventuella skulder. Alltså kan du, så länge ni är gifta, inte kräva att en del av din makes pengar är dina.Hoppas du fått svar på din fråga!

Ändring av namn på barn

2019-05-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan man ansöka hos tingsrätten om barns namnändring (dubbelt efternamn istället för enkelt) utan den andres samtycke när föräldrarna delar vårdnaden?I liknande frågor så tolkar jag lagen som det enbart är möjligt när föräldern som inte samtycker inte är vårdnadshavare och jag tolkar era svar som felaktiga.I detta fallet föreligger det underliga att den som motsätter sig ändringen slåss för att barnets mammas flicknamn skall stå kvar som mellannamn.
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att önskan är att barnets mellannamn ska bli ett av två efternamn, men att en förälder motsätter sig detta.Regler om vårdnad finns i Föräldrabalken och regler om namn finns i Lagen om personnamn. Det är fullt möjligt att ändra barnets namn, så att barnets mellannamn istället blir en del av ett dubbelt efternamn.För att kunna ändra ett barns namn när föräldrarna har gemensam vårdnad krävs dock att båda föräldrar godkänner namnbytet (6 kap. 11§ och 13§ Föräldrabalken).Är båda föräldrarna överens ansöker de om namnbytet till Skatteverket (3§ Lagen om personnamn). Du skriver dock att ni inte är överens, vilket gör frågan desto svårare. Den förälder som vill byta namn på barnet har då möjlighet att vända sig till domstolen, där domstolen gör en bedömning om vad som är bäst för barnet.Svaret på din fråga blir alltså att, ja – man kan vända sig till domstol för att byta namn på barnet utan den andre förälderns samtycke, och då kommer domstolen göra en bedömning av vad som är bäst för barnet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,