Vem ska bekosta resorna till umgänget med den andra föräldern?

2021-03-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Umgänges föräldern har valt att flytta längre bort ifrån boendefamiljen. Kräver nu att boendefamiljen ska vara med och betala resorna. Ca 9mil enkel resa.Vem har rätt och ska betala resorna?Umgänges föräldern har fått chans till mötas upp vid ett visst dags en viss dag. Men väljer inte det alternativet.
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är umgängesföräldern som har det främsta ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Om barnet bor tillsammans med endast en förälder ska boendeföräldern ta del av de kostnader som uppstår i samband med barnets resor (6 kap 15 b föräldrabalken - FB). Detta förutsätter att det inte förekommer något växelvis boende (det vill säga ungefär lika mycket tid boende hos båda föräldrarna).

Man utgår från att boendeföräldern ska ta del av resekostnader i den mån det är skäligt och avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. Saknar man som boendeförälder den ekonomiska förmågan att bidra till resekostnader ska man inte vara skyldig att göra det. Även under andra omständigheter kan man undkomma kostnadsansvaret. En sådan kan vara om en umgängesförälder utan godtagbar anledning flyttar långt bort. En godtagbar anledning är till exempel om umgängesföräldern fått jobb på annan ort eller liknande.

Eftersom jag inte vet alla omständigheter i ert fall har jag svårt att ge ett svar på vem som ska betala för resorna. Jag rekommenderar er, om ni inte kommer överens på egen hand att vända er till Familjerätten i er kommun. De kan hjälpa er att komma fram till en lösning och även att skriva ett avtal kring hur ni ska fördela resekostnaderna.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3605)
2021-04-18 Ofullständig fråga
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?

Alla besvarade frågor (91356)