BankId till huvudman med förvaltare?

2021-03-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag har förvaltare ochar frågat henne om möjlighet till att ett bankid för andra tjänster som än ekonomiska, det går inte att gå in apotekets, mina sidor, men vilket även gäller försäkringskassan och som ex. Finns det verkligheten ingen möjlighet att få bankid till det här t ex?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Till att börja med är BankID personliga. En förvaltare kan exempelvis inte skaffa ett BankID åt någon annan. Den som får förvaltare förordnad för sig förlorar som bekant sin rättshandlingsförmåga inom förvaltarskapets omfattning.

Förvaltarskap anpassas efter den enskildes behov och kan begränsas till att avse viss egendom, viss angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde enligt 11 kap. 7 § Föräldrabalken (FB). Den som är ställd under förvaltarskap förlorar sin rättshandlingsförmåga på de punkter som omfattas av förvaltarens förordnande, vilket innebär att denne inte med bindande verkan kan ingå avtal (11 kap. 9 § FB). Banker kan inte utfärda Mobilt BankID till en huvudman med förvaltare, oavsett om förvaltaren själv ger sitt godkännande till detta.

Svaret på din fråga blir därför att ett BankID till en huvudman med förvaltare inte är möjligt. Jag vet inte vad de olika myndigheterna har för lösning på detta, men förslagsvis bör dessa kontaktas för ytterligare vägledning.

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3658)
2021-10-18 Kan en anhörigs aska skickas till mig från utlandet?
2021-10-16 Får två sambos bevittna en fullmaktsgivarens namnteckning på en framtidsfullmakt?
2021-10-16 Flytta in hos pojkvän utan vårdnadshavares samtycke?
2021-10-16 Skriva över sin del av gemensamt hus på sin make/maka?

Alla besvarade frågor (96421)