FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/02/2021

Kan jag återkalla giftorätten i enskild egendom?

Huset jag bor i har jag fått ärva. Det är i mitt namn och dessutom har arvlåtaren skrivit att huset är min enskilda egendom som min fru inte har giftorätt i.

Nu är jag omgift och jag undrar om det går att få giftorätten att gälla igen. Återkalla giftorätten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Såsom jag uppfattat det har du fått ärva en fastighet av någon som villkorat arvet med att fastigheten ska vara din enskilda egendom. Din fråga är om du kan, nu när du har en ny make, kan återkalla giftorätten så att din make får ta del av fastigheten vid en eventuell bodelning.


Det går inte att återkalla giftorätten

Enl. 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. är viss egendom att se som enskild egendom och ingår då inte i en eventuell bodelning. Enl. 4 p. i denna bestämmelse gäller att egendom som ärvts under föreskrift om att den skall vara enskild egendom också är just enskild egendom. När det rör sig om arv är grundprincipen att arvlåtarens vilja ska respekteras så långt som det bara är möjligt. I din situation är det dessvärre så att arvlåtarens vilja om att det ska vara enskild egendom också kommer att slå över er eventuella vilja att få till att egendomen ska vara giftorättsgods. Huset kommer således förbli enskild egendom.


Ni kan lösa det på annat sätt

Någonting som brukar glömmas bort eller vara svårt att förstå att föreskrift om att någonting ska vara enskild egendom inte är samma sak som ett överlåtelseförbud. Vad jag menar med detta är att egendomen förvisso är din enskilda och ska inte ingå i en bodelning, men du har fortfarande rätt att sälja, ge bort, hyra ut, pantsätta, osv, egendomen. Härav har du och din nya make möjlighet att reglera äganderättsförhållandena genom förmögenhetsrättsliga avtal istället för familjerättsliga. Du kan nämligen ge bort, eller sälja del av huset till din make och på så sätt kommer hen få ta del av fastigheten trots att den ärvts som enskild egendom. Att komma ihåg här är dock att om du ger bort hälften av fastigheten till din make, kommer denna hälft inte att vara din makes enskilda. På så sätt kommer du, vid en eventuell skilsmässa eller vid dödsfall få hälften av dennes hälft som du givit bort. Med andra ord får du då 75 % av fastighetens värde vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall om du ger bort hälften av fastigheten. Hur ni vill reglera detta är upp till er och det är i grund och botten ingen juridisk fråga.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan ni inte återkalla giftorätten i egendomen. Er bästa möjlighet att se till att båda makar får egendom är genom förmögenhetsrättsliga avtal, t.ex. köpeavtal eller gåvoavtal. För att upprätta dessa rättsenligt bör ni kontakta en jurist som hjälper er. Om ni har några fler frågor är ni välkomna att kontakta mig eller mina kollegor på Lawline så ska vi hjälpa er bäst vi kan.

Tack, allt gott!

Vilhelm OxhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”