Värdering av lösöre

2021-02-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hur värderar man lösöre i en 5-rums villa, inga extra vaganser.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är lösöre?

All egendom som inte är fast egendom betraktas som lös egendom. (se 1 kap. 1 § jordabalken motsatsvis). Begreppet lös egendom har alltså en mycket vid definition. Den vida definitionen har gjort det nödvändigt att dela in lös egendom i ytterligare underkategorier: lösöre, pengar, värdepapper och andra immateriella tillgångar. Till underkategorin lösöre räknas alla lösa saker som inte är pengar, värdepapper eller andra immateriella tillgångar. Husgeråd, porslin, möbler, kläder, smycken, datorer, bilar, vapen och tavlor är andra exempel på lösören.

Hur värderas lösöre?
Det finns inga lagar som reglerar värdering av det inre lösöret. Utgångspunkten för värderingen brukar vara att förhålla sig till marknadsvärdet, dvs vad ni skulle kunna få vid en eventuell försäljning av lösöret (vilket sker genom en objektiv bedömning). Dock när det gäller inre lösöre skulle värdet ibland kunna bli mycket lågt om man utgick ifrån marknadsvärdet. När det gäller lösöre brukar man istället, för att det ska bli så rättvist som möjligt, utgå ifrån det uppskattade bruksvärdet. Detta värde inriktar sig på det "upplevda" värdet lösöret har hos er personligen, som betingas av hur ett lösöre uppfyller era behov. Bruksvärdet brukar oftast ge ett högre värde än marknadsvärdet, eftersom att andrahandsvärdet på begagnat lösöre exempelvis kan vara relativt lågt.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3605)
2021-04-18 Ofullständig fråga
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?

Alla besvarade frågor (91320)