Amerikanskt medborgarskap och insemination

2021-02-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo är två kvinnor som planerar att skaffa barn via insemination. Jag har svenskt medborgarskap och hon har svenskt och amerikanskt medborgarskap. Om jag bär barnet, kommer vårt barn få både svenskt och amerikanskt medborgarskap? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om svenskt medborgarskap finns i lag om svenskt medborgarskap (här). Enligt 2 § förvärvar ett barn svenskt medborgarskap vid födelsen om minst en förälder till barnet är svensk medborgare, oavsett vart i världen barnet föds. En person kan vidare ha dubbelt medborgarskap om länderna tillåter detta, vilket både Sverige och USA gör. Däremot finns det inom svensk rätt inga regler om förvärvande av amerikanskt medborgarskap.

I regel förvärvar den som har en förälder som är amerikansk medborgare amerikanskt medborgarskap. I och med att det är din sambo som är amerikanska, och i och med att hon inte bär barnet kommer föräldraskapet att fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 9 § föräldrabalken). Förutsatt att din sambo har samtyckt till inseminationen i enlighet med lagen och att det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen kommer hon att vara juridisk föräldrer till barnet, vilket gör att barnet, såsom frågan lyder kommer att få dubbelt medborgarskap.

Vänligen,

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3664)
2021-10-28 Kan den ena maken skänka bort makarnas lägenhet utan den andre makens samtycke?
2021-10-27 Kan man häva ett bodelningsavtal?
2021-10-22 Få aska från utlandet för att sprida ut i Sverige
2021-10-21 Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken

Alla besvarade frågor (96614)