Hur kan jag bli av med en inneboende?

2018-04-10 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! För tre år sedan köpte jag ett fritidshus i syfte att nyttja det för egen del. Omständigheter gjorde att jag lät min far flytta in och han har nu mer eller mindre ockuperat fastigheten. Jag har ingen tillgång till huset och han vägrar betala för de omkostnader som huset kostar mig. Jag har krävt att han ska flytta och ställt en massa krav, men han vägrar och jag vet inte vad jag ska göra. Helst vill jag att han flyttar så att jag kan sälja huset, men han hävdar att han har gjort investeringar inhyser (vad detta skulle vara har jag ingen aning om). Nu vet jag inte hur jag ska gå till väga?
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en hyresgäst eller inneboende inte flyttar går det att ansöka om avhysning av en person hos Kronofogden (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Ansökan görs via en blankett på Kronofogdens hemsida där du bland annat får uppge skälet för att du vill att personen blir avhyst. Efter ansökan kommer hyresgästen att informeras av Kronofogden om kravet och därefter kan Kronofogden meddela ett utslag om att hyresgästen ska flytta. När det finns ett utslag kan det verkställas av Kronofogden, som då kommer att flytta och magasinera personens saker samt byta lås.Med vänliga hälsningar

Faktura efter slutfaktura

2018-04-01 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag ha flyttat och sagt upp elavtal hos ett elbolag. Sen fick jag slutfakturan och betalade den. Nu 2 månader senare få jag en faktura igen. 800 kr för att rätta till slutfakturan. Är sådant ok?
Anna Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varför du har fått ytterligare en faktura efter slutfakturan vet jag inte och därför kan jag tyvärr inte avgöra om det är okej i ditt fall. Jag tänker mig att det rimliga är att slutfakturan (den som du redan fått och betalat) reglerar den slutliga avgiften och vanligtvis är den sista fakturan som man betalar under förutsättning att man betalar hela avgiften. Enklast är nog att be om klarhet från det elbolag som skickat ut den senare fakturan för att kolla vad denna är tänkt att reglera eller om det bara har blivit något missförstånd.Om man får en faktura som man inte anser sig skyldig att betala ska man i regel bestrida denna hos den som skickat fakturan. Görs inte detta är risken att fakturan skickas vidare till ett inkassobolag eller kronofogdemyndigheten om man inte betalar fakturan. Det finns dock möjlighet att bestrida faktura även där men enklast och bäst är att bestrida den så fort som möjligt för att undvika ytterligare problem.Vänliga hälsningar,

Låneavtalet berör långivaren och låntagaren och skapar inte personliga skyldigheter för arvtagaren av den belånade fastigheten.

2018-03-31 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Har ärvt fastighet. Finns lån hos bank med inteckning som överstiger ev försäljnings värde. Ärver man lånet? Måste man som arvtagare betala?Det löper tydligen på .. är begärt anstånd.Om man inte kan betala lånet vad händer då?Tar de fastigheten och man slipper vidare kostnader?Vare sig hos långivare eller t.ex kronofogde..Vill inte få betalningsanmärkning. Eller kostnader hos någon annan? Skatteverket?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Låneavtalet finns mellan långivaren och låntagaren och ärvs inte tillsammans med fastigheten. Fastigheten är dock fortfarande belånad och utgör säkerhet för låntagaren ifall långivaren inte betalar lånet. Skyldigheten att betala lånet är fortfarande hos låntagaren. I denna mening är arvtagaren inte skyldig att betala. På grund av att långivaren är dock i så fall berättigad att sälja huset för att få de pengar som låntagaren inte betalt kan det vara i arvtagarens intresse att betala lånet själv, om man vill behålla fastigheten. Annars riskerar man att den ska säljas, om långivaren väljer att utöva sin rättighet. Kostnader för exekutiv försäljning o.d. belastar låntagaren.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Frånträda solidariskt betalningsansvar?

2018-03-02 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Frånträda solidariskt betalningsansvar?2018-03-01 i FORDRINGARFRÅGAHejJag och min syster har tillsammans ett solidarisk bolon från banken. Min syster äger 100 procent av bostadsrätten Jag och hon står båda för lanen och det är hon som äger bostadsrätten. Jag vill inte vara med längre men min syster vill att jag ska vara med lanet. Fråga: Kan jag säga upp mitt lån från banken?SVARHej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att vara medlåntagare innebär att man står med på lånet och att man är solidariskt ansvarig för att lånet betalas tillbaka till banken tillsammans med låntagaren. En medlåntagare utgör därför en säkerhet för att banken ska få betalt för det givna lånet eftersom banken kan kräva medlåntagaren på lånet i det fall låntagaren inte kan betala. Genom att ha en medlåntagare stärks låntagarens betalningsförmåga och det ökar chansen för att banken beviljar lånet.Mitt råd är att kontakta banken som beviljat lånet om du inte längre vill stå som medlåntagare. Rimligtvis kommer banken att göra en bedömning av låntagarens kreditvärdighet för att kunna avgöra om låntagaren ensam kan stå på lånet. Bankens godkännande krävs alltså för att du ska kunna frånträda ditt ansvar som medlåntagare.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,He, tack sa mycket for svaret ovanFaktum ar att min syster kan inte sta ensam for banklanet, eftersom hon ar fortidspensionar ochhenes inkomst raker inte till att sta for lanet sjalvVad gor jag nu
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag måste dessvärre instämma med min kollega. Du har tyvärr inte någon möjlighet att frånträda ansvaret för lånet, förutom att prata med banken för att kunna finna någon lösning.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Kan arbetstgivaren återkräva misstagsbetalning?

2018-04-07 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag går i pension nu och lämnade min ansökan att sluta på jobbet förra veckan. Efter en vecka blev jag uppringd av min arbetsgivare som hävdar att jag fått ut för mycket i lön i 2 år. Detta har alltså inte uppmärksammats tidigare utan kom i det skedde när jag ska gå i pension. Det grundar sig i att jag blev sjukskriven och när jag återgick till jobbet kunde jag bara jobba 75 %. De menar dock att jag erhållit 100 % lön. Detta är inget jag reagerat på när jag fått mina utbetalningar i 2 år. Har de nu rätt att kräva återbetalning vilket de menar att de ska göra?
|Hej och tack för att du valt att ställa din fråga din Lawline!Det du beskriver är en så kallad misstagsbetalning, där någon presterat mer än denne var skyldig. Det finns ingen lag kring misstagsbetalningar, utan regler har utvecklats i praxis. Som huvudregel gäller att den som överfört till exempel pengar, utan att ha en sådan skyldighet, har rätt att återfå pengarna. Undantaget är om mottagaren varit i god tro (d.v.s inte känt till att betalningen var felaktig) och om denne har inrättat sig efter betalning.Vad gäller anställningsförhållanden gäller dock en lite annorlunda praxis. Här prövas framförallt den goda tron hos lönemottagaren mer ingående. Av rättsfallet AD 1993 nr 170 följer att man prövar om lönebeskedet är klart och tydligt, om det är svårt att överblicka lönen eller inte (om man t.ex jobbar skift) och om det framstår som ett oväntat belopp eller inte för arbetstagaren.I ditt fall kan det hävdas att det borde framstå som oväntat att det utbetalade lönebeloppet inte förändrades efter du gick ner till 75 % i arbetstid, alltså att du borde ha uppfattat att lönen var för hög. Dessutom verkar du inte har arbetat skift. Hur klart och tydligt lönebeskedet är, till exempel om det står antal timmar eller procent på lönebeskedet, vet jag inte. Arbetsgivaren har dessutom kort efter du slutade påtalat felet.Sammanfattningvis måste jag tyvärr meddela att arbetsgivaren förmodligen har skäl att återkräva lönen. Mitt bästa råd är tar du kontakt med din f.d.arbetsgivare och försöker ordna en avbetalningsplan.

Kontanter i företagshypotek

2018-03-31 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |hej,som jag förstått så ingår INTE kassa, bankmedel och aktier och andra finansiella instrument i företagshypotek. Jag undrar dock om kontanter ingår som förmånsrätt i företagshypteksborgenärers kvarvarande egendom???tacksam för svar.
| Hej! Tack för din fråga! Företagshypotek är en särskild förmånsrätt vilket innebär att först efter att hypoteksinnehavarna fått betalt fördelas det eventuella överskottet mellan borgenärerna som har allmän förmånsrätt, 5 § Förmånsrättslagen. Precis som du konstaterat så undantas aktier, kassa och bankmedel m.fl. från hypoteksunderlaget enligt 2 kap. 1 § st. 2 Företagshypotekslagen. Lagen nämner uttryckligen inte kontanter men i litteraturen är uppfattningen att även kontanta medel hör till denna kategori om det ligger i kassan. Det som ligger i kassan och även det som typiskt sett är snabbt omsättningsbart till pengar är alltså inte hypoteksunderlag.Med vänlig hälsning,

Vad händer om man som gäldenär ignorerar ett kravbrev?

2018-03-26 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag fick brev för ett tag sedan från en advokatbyrå som anklagar mig för fildelning där de påstår att jag har olaglig laddat ner en serie. Påståendet är felaktigt då jag aldrig ens har kollat på den serien tidigare. De kräver mig nu på pengar annars hävdar de att de kan ta detta vidare till domstol. Jag läste lite på eran hemsida och såg att andra också har skrivit till er angående detta ämne. jag såg att ni rekommenderade att ignorera kravbrevet. Min fråga handlar snarare då om processen, skulle jag välja att ignorera kravbrevet går ärendet då först via inkasso eller går det direkt till domstol? Tacksam för ett svar angående detta! Vänliga hälsningar,
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du vart ärendet kommer att hamna efter att du har ignorerat kravbrevet.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningVad som händer med ärendet beror på advokatbyrån och dess klient. Något allmängiltigt svar finns inte.Vart går ärendet?Vad som händer beror på advokatbyrån eller dess klient. De kan välja att inte gå vidare med ärendet. De kan även välja att gå till ett inkassoföretag eller att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (vill du läsa mer om betalningsföreläggande finns t.ex. följande tidigare svar på Lawline: Innebörden av ett utslag i ett ärende om betalningsföreläggande).Advokatbyrån måste dock inte gå vidare till t.ex. ett inkassoföretag eller kronofogdemyndigheten. Byrån kan istället gå direkt till domstol, om den anser det vara bäst för dess klient.Vissa regler kan påverka byråns val. Exempelvis kan det vara svårt för din motpart att få full ersättning för kostnaderna av en domstolsprocess om kravet lika gärna kunde ha drivits in genom ett s.k. betalningsföreläggande (18 kap. 3 a § rättegångsbalken).Observera dock att om du hela tiden vägrar att betala, men du förlorar hos domstol, så kommer ärendet sannolikt sett att landa hos kronofogdemyndigheten. Det är kronofogden som tvångsvis verkställer domar genom utmätning.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med indrivning av skulder är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Handräckning av utlånad soffa

2018-02-28 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Det tog tid innan min nya hyresgäst möbler kom från Tyskland. Så jag lånade ut bord,stolar och min dotters bäddsoffa mm. Min far avled för ett par månader sen och min dotter ville ha denna oanvända bäddsoffa.Nu har hyresgästens möbler kommit och jag ville ha tillbaka sakerna. Nu hävdar hon och hennes vännina att jag skänkt alla saker till hyresgästen. Vilket jag inte gjort,utan ville bara vara snäll och låna ut sakerna så hon hade något att sitta/sova på.Denna bäddsoffa var det ända min dotter valde hos sin morfar,så det känns så ledsamt. Kan jag göra något?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om någon vägrar att lämna ut föremål som rätteligen tillhör dig kan du begära handräckning av Kronofogdemyndigheten (KFM). Läs mer om handräckning här. KFM kommer dock inte utreda huruvida du faktiskt lånade ut soffan eller om det var en gåva. Om det är så att hyresgästen bestrider din ansökan om handräckning, kommer KFM pausa ärendet och hänvisa dig till tingsrätten. I tingsrätten kan du väcka talan och begära att få tillbaka soffan. När du har en dom på att hyresgästen ska lämna tillbaka soffan kan du återigen vända dig till KFM och begära verkställighet av domen. I det här skedet spelar det ingen roll vad hyresgästen säger utan KFM kan åka hem till vederbörande och hämta tillbaka soffan.Sammanfattningsvis: Du kan begära handräckning hos KFM. Om hyresgästen inte svarar på föreläggandet eller erkänner ditt krav kan KFM hämta soffan direkt. Om hyresgästen däremot bestrider föreläggandet får du vända dig till domstolen och begära att soffan återlämnas. Om hyresgästen, trots domen, inte återlämnar soffan kan KFM åka dit och verkställa domen (d.v.s. hämta soffan).