Övergår en avliden makes borgensansvar på den efterlevande maken?

Hej. Jag undrar hur jag påverkas i följande situation : Min man (vi är gifta) har gått i borgen för ett billån till sin son från ett tidigare förhållande. Vad händer om sonen inte kan betala och min man skulle gå bort? Är det jag som får stå för detta då?


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och handelsbalken (HB).

Du har inget ansvar för din mans borgensåtagande

Eftersom det är din man som har gått i borgen så är det endast han som får ansvara för en eventuell betalning av sonens lån. Att ni är gifta innebär inte att du har något ansvar för din mans borgensåtagande. Varje make ansvarar endast för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § ÄktB.

Vad händer med borgen om din man skulle gå bort?

I din fråga framgår inte om din man har tecknat en proprieborgen eller en enkel borgen, jag kommer därför att förklara situationen vid båda formerna av borgen i mitt svar.

Om din man går bort och har tecknat en proprieborgen så övergår borgensansvaret på dödsboet. I praktiken innebär detta att borgen då betalas med de tillgångar som finns i dödsboet. Den här regeln står inte skriven i lagen utan är fastslagen av Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2000 s. 97.

Om din man skulle gå bort och har tecknat en enkel borgen så har långivaren enligt 10 kap. 10 § HB rätt att kräva att sonen finner en ny borgensman som kan träda i din mans ställe. Om detta inte är möjligt har långivaren rätt att driva in lånet med hjälp av kronofogden. Om sonens tillgångar inte räcker till för att betala lånet så ansvarar istället dödsboet efter din man för resterande skuld.

Observera att du inte i något av fallen blir ansvarig för din mans borgensåtagande.

Sammanfattningsvis

Du är inte på något sätt personligen ansvarig för din mans borgensåtagande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,
Erik BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”