Ingå borgen med fullmakt?

Hej igen, ställde denna fråga tidigare! Undrar en annan sak i sammanhanget? Om min dotter skriver en fullmakt till mig och jag skriver under så länge så borde det väl också fungera.

Länk till tidigare svar nedan, https://lawline.se/answers/formkrav-vid-borgensatagande "Formkrav vid borgensåtagande"

Lawline svarar

Hej igen!

Som jag nämnde i tidigare svar så är lagreglerna kring borgensåtagandet dispositiva. Detta innebär att det är du/ni tillsammans med bostadsbolaget som bestämmer hur tillvägagångssättet vid borgensåtagandet ska se ut. Bostadsbolaget kan således kräva att din dotter är på plats när hon ingår avtalet.

Det finn inget legalt hinder mot att din dotter skriver en fullmakt till dig som ger dig rätt att ingå ett borgensåtagande i hennes namn. Finansinspektionen har dock i sina allmänna råd uttalat följande: "Borgen bör tecknas av borgensmannen personligen, om det inte finns särskilda skäl. Fullmakten bör i sådana fall vara skriftlig"

Finansinspektionens allmänna råd är inte direkt bindande men fungerar som en utgångspunkt för hur ett borgensåtagande ska ingås. Vad som utgör särskilda skäl kan jag dessvärre inte svara på med full säkerhet, utan det är i detta fallet upp till kreditgivaren (bostadsbolaget) att bedöma.

Min rekommendation är att ni hör av er till bostadsbolaget och frågar om de godtar att ni ingår borgen på det sätt som du beskriver. Jag är som sagt osäker på om bostadsbolaget godtar ert tillvägagångssätt men det jag kan säga är att kreditgivare i allmänhet är restriktiva vid ingående av ett borgensåtagande.

Jag hoppas detta var till hjälp och lycka till!

Vänligen,

Oskar JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo