Tjänstledighet för politiskt uppdrag inom kommunen

2019-12-20 i Tjänstledighet
FRÅGA |Visst har man rätt att få tjänstledigt en längre tid från sitt arbete för att vara heltidsarvoderad politiker i Socialnämnden, ett kommunalt politiskt uppdrag ?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer som du säger att man har rätt att få tjänstledigt en längre tid från sitt arbete för att vara heltidsarvoderad politiker. Frågan regleras i 4 kap 11 § kommunallagen, som stadgar att förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten ska omfatta tid för 1) möten i kommunala organ 2) andra möten som är nödvändiga för uppdragen 3) resor till och från mötena, och 4) behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.Med förtroendevald menas i kommunallagen ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 2 § första stycket kommunallagen (kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer) samt revisorer.Eftersom det rör ett arbete i en nämnd har du alltså rätt till tjänstledighet från ditt vanliga arbete för att fullgöra ditt kommunala politiska uppdrag. Eftersom det politiska uppdraget är på heltid har du rätt till ledighet från ditt vanliga arbete på heltid.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Konkurrerande bisyssla gäller även vid tjänstledighet

2019-10-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag jobbar i offentlig sektor inom omvårdnad, enklare uttryck i en mindre kommun inom äldreförvaltningen Jag och en kollega planerar starta eget AB i början av 2020 som kommer inrikta sig på hushållsnära tjänster och även hemtjänst. Innan företaget är igång ska min kollega starta själv efter nyår då hennes anställning slutar då medan jag kommer ta vid först när företaget är igång. Jag vill gå ner i sysselsättning från 100% till 80% för att kunna frigöra mer tid åt att administrera i företaget. Men i kommunen får man inte bedriva konkurrerande bisyssla.Om jag tar tjänstledigt riskerar jag då att bli stämd av min nuvarande arbetsgivare?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett anställningsavtal innebär en lojalitetsplikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Denna lojalitetsplikt är långtgående. Som en del av lojalitetsplikten finns ett förbud mot att bedriva konkurrerande bisyssla, vilket ofta är reglerat i såväl anställningsavtal som i kollektivavtal. I vissa kollektivavtal anges även att den anställde är skyldig att samråda med arbetsgivaren innan denne börjar ägna sig åt en bisyssla. Om man som i ditt fall vill ta ledigt för att starta egen verksamhet så regleras det i Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Denna verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet (se 3§), vilket det i ditt fall låter som att det skulle göra. Någon särskild regel om skadeståndsskyldighet för arbetstagare som bryter mot lagen finns inte men vid klara missbruk av reglerna skulle man som arbetstagare kunna åläggas skadeståndsskyldighet enligt allmänna avtalsrättsliga principer för kontraktsbrott i anställningsförhållandet. ViHoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Måste man berätta vad man vill plugga med när man söker tjänstledigt?

2019-08-15 i Tjänstledighet
FRÅGA |2 § 2 stJag är mitt uppe i ansökningsprocessen för att komma in på en yh-utbildning (som är CSN berättigad). Jag har varit anställd på mitt nuvarande jobb mer än 6 månader och funderar på att söka tjänstledigt ifall att jag kommer in på utbildningen. Men måste man isåfall uppge exakt vilket program det gäller för arbetsgivaren? Om man måste det, finns det någon lag som säger att de inte får sprida denna information vidare? Vill nämligen inte att någon annan på min arbetsplats får veta att jag vill plugga/vad jag vill plugga.
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Regler om rätt till ledighet för utbildning hittar du i studieledighetslagen. Enligt 1 § har arbetstagare i allmän/enskild tjänst rätt till behövlig ledighet för att undergå utbildning. Lagen omfattar i princip all utbildning, förutom självstudier (t.ex att studera på egen hand inför högskoleprovet eller andra självstudier t.ex med hjälp av youtube). Det är du själv som bestämmer vad du ska studera och ledigheten beviljas för den tid som utbildningen tar. Bra att veta är dock att tjänstledigheten är obetald. För att få ledigt måste du vid ledighetens början ha varit anställd hos samma arbetsgivare i sex månader eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren enligt 3 §.Tänk på att annat kan gälla enligt ett kollektivavtal, se 2 § 2 st. Arbetsgivaren har i vissa fall även rätt att skjuta upp ledigheten,4 §. Lagstiftningen är generös. Det finns ingen tidsbegränsning hur länge man får vara tjänstledig och man behöver inte ansöka om hela ledigheten på en gång, utan det går bra att förlänga efter hand.Det finns ingen reglering som säger att du måste berätta exakt vad det är du vill plugga, men du behöver visa att det är en riktig utbildning du ska gå, och inte som jag nämnt tidigare ska söka ledigt för självstudier eftersom det inte omfattas. Så länge kraven uppfylls har arbetsgivaren ingen rätt att neka sin anställde tjänstledighet, men däremot kan arbetsgivaren som sagt skjuta upp den. Hur länge beror på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen!Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan man få ledigt från jobbet på grund av studier?

2019-05-11 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag har sökt utbildning som jag fick svar dagen efter som börjar nu i slutet av maj har ett jobb hur ska jag göra.
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag prata om Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen).Du har som arbetstagare rätt att ta ledigt från jobbet för i princip all utbildning, så länge det inte handlar om självständiga studier (studieledighetslagen 1 §). Det spelar ingen roll vilken typ av anställning du har haft, men från ledighetens början ska du ha jobbat där i sex månader eller minst 12 månader under de senaste två åren (studieledighetslagen 3 §).Din arbetsgivare kan skjuta upp din ledighet till en senare tid än du begärt, men då måste du få information om detta (studieledighetslagen 4 §).Jag utgår från att du uppfyller kraven som jag har gått igenom ovan! Skulle så inte vara fallet så kan du alltid skicka in en ny fråga! Mina råd:Kontakta din arbetsgivare så snart som möjligt och meddela att du behöver ta ledigt på grund av studier. Om du har möjlighet till det, så kan du kontakta ditt fackförbund för mer individuell hjälp med detta. Mitt bästa råd är att få till en bra dialog med arbetsgivaren, det går nästan alltid att komma fram till en bra lösning! Om arbetsgivaren inte vill ge dig ledigt med en gång, så kanske du skulle kunna jobba vid behov exempelvis.Kom ihåg att din arbetsgivare inte kan skjuta upp din ledighet hur länge som helst – skulle det kännas orimligt så får du mycket gärna skicka in en till fråga med de nya omständigheterna. Naturligtvis kan du även ta kontakt med våra jurister för att få mer direkt hjälp, du hittar kontaktinformation här. Jag hoppas att detta hjälpte dig och jag önskar dig lycka till med dina framtida studier!Med vänliga hälsningar,

Jag kan inte få mitt schema att fungera - vad har jag för rättigheter?

2019-12-07 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är för tillfället timanställd enligt kollektivavtal. Jag har nu fått pass 2019-12-27, 2019-12-30, 2020-01-02 och 2020-01-03. Dessa pass lades till för någon dag sedan och jag har aldrig riktigt "tackat ja" till dessa pass och undrar därför om jag på något sätt kan ta mig undan de?Jag undrar även ifall det är så att jag ännu ej fått schema under februari månad (d.v.s. 2 månader fram) kan jag informera chef att jag inte kan jobba under den perioden med säkerhet att undvika pass under den perioden?Hur sent som senast måste jag informera chef om att jag inte kan ta pass eller behöver ledigt under framtida perioder?Jobbar som kundservice om det är till någon nytta.Tack, mvh.
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Vem bestämmer om schema?Ledning och fördelning av arbete är arbetsgivarens prerogativ, vilket innebär att arbetsgivaren bestämmer om inte lag eller avtal, oftast kollektivavtal, säger annat. Schemaläggning ingår i detta.Ett anställningsavtal innebär att du under så mycket tid som specificeras i ditt avtal ställer dig till arbetsgivarens förfogande. Därefter avgör arbetsgivaren när du behövs. Frågor om lön, vilka dessa tider får vara etc. regleras i ditt kollektivavtal.Schema ska vara färdigt senast två veckor i förväg (12 § Arbetstidslagen). Fram till denna tid är det fritt fram för schemaläggare att ändra efter bl.a. dina önskemål. Detta kan endast kringås ifall någonting oförutsebart har hänt eller om verksamheten är sådan att det krävs. Du kan fram till dess försöka komma överens med din chef om schema. Om du vill ta semester har du rätt att veta när du får semestern två månader i förväg (11 § Semesterlagen). Här kan du förhandla med din arbetsgivare, men de har igen sista ordet(11 § Semesterlagen).Frågor om när din chef ska ha info om dina önskemål reglerar arbetsgivaren fritt, om inte anat sägs i kollektivavtal.Hur kan detta lösas?I fråga om att ta dig undan dessa arbetspass har du två alternativ.Du kan vägra att arbeta under dessa pass, men i så fall kommer du troligen bli avskedad. Att inte arbeta överhuvudtaget är att grovt åsidosätta sina skyldigheter mot arbetsgivaren, vilket är skäl för avsked(18 § LAS). Jag rekommederar inte att lösa något på det här sättet.Du kan försöka byta arbetspass med dina kollegor, och om din chef går med på detta är det fritt fram. Dessa byten får dock inte göras på ett sådant sätt att de bryter mot reglerna om vila.Det ska vara 11 timmars sammanhängande vila per dygn(13 § Arbetstidlagen), och 36 timmars sammanhängande vila en gång per vecka(14 § Arbetstidslagen). Passen som inte är klara än. Grunderna för ett anställningskontrakt är att man i utbyte mot ersättning ställer sig till en arbetsgivares förfogande. Om du bara står till deras förfogande när de inte behöver dig råder det arbetsbrist under ditt pass. I det fallet har de sakliga skäl till uppsägning, eftersom arbetsbrist är ett sådant skäl.De har förvisso en skyldighet att se om du kan omplaceras i verksamheten på ett sätt som löser problemet utan de behöver säga upp dig, men om dessa möjligheter inte finns kan de säga upp dig. I så fall har du en månads uppsägningstid, då de kan kräva att du arbetar (11 § LAS). Om du inte arbetar under denna tid kommer din sista lön att reflektera det.Mitt rådDitt förhandlingsutrymme är begränsat, vilket beror på vad ett anställningskontrakt i grunden medför. Du har i teorin redan gått med på mycket av det din chef vill av dig, och ska enligt kontraktet stå till deras förfogande. Förhandling och konsensus är vägen framåt, eftersom det ligger i bådas intresse att en konflikt inte uppstår. Proaktiva lösningar, som att i förväg avtala med en kollega att byta är de som ger dig starkast hand i förhandlingar. Kommer du med en färdig lösning är det mindre betungande för en schemaläggande chef.Jag hoppas du har fått den hjälp du behöverMed vänlig hälsning,

Privata familjeskäl som giltig frånvaro

2019-09-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag söker jobb, har inte fått något ännu. Nu till min fråga - av privata familjeskäl så behöver jag kunna ta ledigt ca 3 månader åt gången 2 ggr om året. Jag kommer att ta ledigt när det är aktuellt oavsett vad arbetsgivaren tycker. Så är det bara. Min man och min familj är det viktigaste för mig. Vad säger lagen? Men jag kommer Ändå att ta ledigt. Mina familjerelationer är viktigare än något jobb.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Privata familjeskäl som giltig frånvaroDu beskriver inte anledningen till att du behöver vara ledigt, så som om det rör sig om en sjukdom etc. Jag kommer därför redogöra för de möjligheter jag kan tänka mig faller in under det du kallar "privata familjeskäl".Trängande familjeskälEnligt lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har en arbetstagare rätt att få tjänstledigt i samband med en nära anhörigs sjukdom eller olycksfall, om det kräver ens omedelbara närvaro.Har någon i din familj med andra ord fått en plötslig sjukdom eller skadat sig så att din omedelbara närvaro är absolut nödvändig har du rätt att vara ledig. För att ha rätt till ledighet enligt denna lag krävs det att situationen är tämligen akut, så som en oförutsedd sjukdom eller plötslig olycka. Vård av närståendeÄr någon i din familj svårt sjuk kan du även få rätt till ledighet för att vårda den närstående. Med svårt sjuk menas att sjukdomen utgör ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Under tiden har den som vårdar en närstående även rätt till närståendepenning för utebliven inkomst och betalas ut av försäkringskassan. Har du inget trängande familjeskäl kan ledighet bli svårtUtöver rätt till ledighet av trängande familjeskäl eller ledighet för vård av närstående har du inte någon självklar rätt till någon längre tjänstledighet för andra privata angelägenheter. Arbetsgivaren kan såklart bevilja dig ledighet för att du önskar det och han/hon är okej med det. Arbetsgivaren har dock ingen skyldighet att ge dig ledigt om du inte har något av de skäl jag beskrev ovan som ger rätt till ledighet enligt lag.Om du inte har något giltigt skäl enligt lag men ändå tar ledigt emot din arbetsgivares viljaOm du inte har något trängande familjeskäl eller behöver vara hemma för närståendevård kan det röra sig om olovlig frånvaro från arbetet om du tar ledigt emot din arbetsgivares vilja. Olovlig frånvara kan vara saklig grund för uppsägning. Jag skulle därför råda dig att inte stanna hemma från ditt framtida jobb om du inte är säker på att du har en giltig anledning eller har fått tillstånd från din chef.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Efter studieledighet har arbetstagare blivit erbjuden en tjänst om 40%, trots att anställningen tidigare var på heltid.

2019-06-15 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag är har en fast anställning på heltid sedan 30 år. Blev utbränd för två år sedan, och deltidssjukskriven. Jag har hintat om att jag helst vill göra något annat pga detta (utbrändheten) och hitta annat jobb.I september tog jag tjänstledigt för studier och har så varit t om igår. Ansökte om studieledighet t om terminens slut (så jag har inte avbrutit studieledigheten eller så).Men nu när terminen och min tjänstledighet är slut, och jag tänkt börja jobba, hävdar min chef att "jaaa, du kan ju få jobba 40%, mer har vi inte, men resten kan du ju hoppa in om någon är sjuk eller ska ha semester i enheten". Hen har alltså redan anställt folk i mitt ställe. Kan hen göra så? Även om jag hintat om att jag vill göra annat, så har jag ju inte sagt upp mig eller begärt fortsatt tjänstledighet än , men hen har ändå anställt folk. Så jag verkar ju inte ha något att gå tillbaka till, varken nu eller om jag skulle välja att jobba till hösten.Känner mig ganska förtvivlad! Om jag ska jobba vill jag ju göra det på min tjänst, och inte hamna någon annanstans bara för att chefen anställt någon i mitt ställe..Vid tjänsteplanering, borde det väl vara naturligt att fråga ALLA, även de som är föräldralediga eller tjänstlediga, vad/hur de tänker efter sin ledighet? Eller anta att de återgår i tjänst? Känns inte bra alls, enda vettiga alternativet verkar vara att säga upp sig..
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tjänstledighet för studier (studieledighet) regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen).I studieledighetslagen stadgas att en arbetstagare som har åtnjutit ledighet ska, när han eller hon återgår i arbete, vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han ej haft ledighet (9 § 1 stycket studieledighetslagen). Observera att den närmare innebörden kan framgå av kollektivavtal (9 § 2 stycket studieledighetslagen). Av lagstadgandet framgår att arbetstagaren inte ska riskera att komma i sämre ställning än sina arbetskamrater på grund av att ha utnyttjat rätten till ledighet. I första hand ska arbetstagaren, efter att ha avslutat utbildningen, kunna återgå i samma arbete som tidigare och med samma anställningsvillkor. Om förhållandena under ledigheten har förändrats på så sätt att arbetstagaren har kommit ifrån sina tidigare arbetsuppgifter eller att de tidigare arbetsuppgifterna har försvunnit av olika skäl, är dock arbetstagaren tillförsäkrad arbetsuppgifter med likvärdiga anställningsförmåner och arbetsförhållanden jämfört med tidigare.Av din fråga framgår inte annat än att chefen har talat om att du ska återgå till den tjänst som du hade innan ledigheten, med förändringen att anställningen gått från en heltidsanställning till att du blev erbjuden att jobba 40 %. Vidare framgår att arbetsgivaren har anställt folk i ditt ställe. Själva syftet med 9 § studieledighetslagen är att en arbetstagare inte får tillskyndas försämrade arbetsförhållanden av den anledningen att hon eller han har utnyttjat sin rätt till ledighet för studier. Lagen ska alltså garantera att arbetstagaren inte kommer i sämre ställning för att han eller hon ägnar sig åt utbildning än om arbetstagaren går kvar i anställningen. Arbetstagaren får dock tåla sådana förändringar som har påverkat de arbetstagare som har gått kvar i arbete. En studieledig arbetstagare bör t.ex. få acceptera samma förändringar i fråga om förtjänst och ändrade arbetsuppgifter som arbetsplatsen i övrigt. Om du inte kan beredas en heltidstjänst med samma arbetsuppgifter är arbetsgivaren skyldig att bereda dig likvärdiga arbetsuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter. Av din fråga framgår funderingar om din arbetsgivares handlande vad avser tjänsteplaneringen. Arbetstagare som kommer tillbaka efter tjänstledighet har självfallet ett intresse av att samtala med arbetsgivaren om planer på att återgå i tjänst m.m. Arbetsgivaren har å sin sida en bestämmanderätt över sin verksamhet och har rätt att leda och fördela arbetet. Denna rätt begränsas av skyldigheten att garantera en arbetstagare samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor efter det att studieledigheten har upphört. Jag rekommenderar dig därför att i första hand att ta kontakt med din arbetstagarorganisation om du är medlem i sådan. Att du känner dig uppmanad att säga upp dig efter studieledighet på grund av att arbetsförhållandena har ändrats är nämligen en sådan situation som lagen avser att skydda mot. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Rätt att avbryta godkänd tjänstledighet?

2019-04-19 i Tjänstledighet
FRÅGA |Om arbetsgivaren har godkänt tjänstledighet går det att ta tillbaka sen ?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall det är möjligt att avbryta den redan godkända tjänstledigheten.Det finns några olika lagar som reglerar möjligheterna till tjänstledighet. Till exempel studieledighetslagen. Är du tjänstledig för studier har du enligt 10 § rätt att återgå till arbete om du vill det. Dock måste du informera arbetsgivaren om det 2-4 veckor innan du har tänkt att gå tillbaka till arbetet. Hur tjänstledigheten är beviljad har också betydelse då om du t.ex. blivit beviljad tjänstledighet för studier under 2 år, inte har rätt att gå in och arbeta på sommaren. Söker man tjänstledigt för varje termin är arbetsgivaren skyldig att låta arbetstagaren jobba mellan perioderna. Denna lagen gäller dock bara tjänstledighet för studier och går inte att tillämpa på all typ av tjänstledighet. Kolla därför upp om det finns en lag reglerad för just den typ av tjänstledighet som du har.Utöver regleringar i lag kan återgång till arbete vara reglerat i avtal eller kollektivavtal. Har du skrivit på ett avtal för din tjänstledighet kan du se där om det står något reglerat för vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå till arbete.I och med att arbetsgivaren beviljat din tjänstledighet och förmodligen fixat en vikarie för din tjänst är det inte självklart att du har rätt till att återgå tidigare än vad ni har kommit överens om. Det är därför viktigt att kolla upp om det finns något i lag, avtal eller kollektivavtal reglerat för dig.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,