Jag kan inte få mitt schema att fungera - vad har jag för rättigheter?

Jag är för tillfället timanställd enligt kollektivavtal. Jag har nu fått pass 2019-12-27, 2019-12-30, 2020-01-02 och 2020-01-03. Dessa pass lades till för någon dag sedan och jag har aldrig riktigt "tackat ja" till dessa pass och undrar därför om jag på något sätt kan ta mig undan de?

Jag undrar även ifall det är så att jag ännu ej fått schema under februari månad (d.v.s. 2 månader fram) kan jag informera chef att jag inte kan jobba under den perioden med säkerhet att undvika pass under den perioden?

Hur sent som senast måste jag informera chef om att jag inte kan ta pass eller behöver ledigt under framtida perioder?

Jobbar som kundservice om det är till någon nytta.

Tack, mvh.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Vem bestämmer om schema?

Ledning och fördelning av arbete är arbetsgivarens prerogativ, vilket innebär att arbetsgivaren bestämmer om inte lag eller avtal, oftast kollektivavtal, säger annat. Schemaläggning ingår i detta.

Ett anställningsavtal innebär att du under så mycket tid som specificeras i ditt avtal ställer dig till arbetsgivarens förfogande. Därefter avgör arbetsgivaren när du behövs. Frågor om lön, vilka dessa tider får vara etc. regleras i ditt kollektivavtal.

Schema ska vara färdigt senast två veckor i förväg (12 § Arbetstidslagen). Fram till denna tid är det fritt fram för schemaläggare att ändra efter bl.a. dina önskemål. Detta kan endast kringås ifall någonting oförutsebart har hänt eller om verksamheten är sådan att det krävs. Du kan fram till dess försöka komma överens med din chef om schema.

Om du vill ta semester har du rätt att veta när du får semestern två månader i förväg (11 § Semesterlagen). Här kan du förhandla med din arbetsgivare, men de har igen sista ordet(11 § Semesterlagen).

Frågor om när din chef ska ha info om dina önskemål reglerar arbetsgivaren fritt, om inte anat sägs i kollektivavtal.

Hur kan detta lösas?

I fråga om att ta dig undan dessa arbetspass har du två alternativ.

Du kan vägra att arbeta under dessa pass, men i så fall kommer du troligen bli avskedad. Att inte arbeta överhuvudtaget är att grovt åsidosätta sina skyldigheter mot arbetsgivaren, vilket är skäl för avsked(18 § LAS). Jag rekommederar inte att lösa något på det här sättet.

Du kan försöka byta arbetspass med dina kollegor, och om din chef går med på detta är det fritt fram. Dessa byten får dock inte göras på ett sådant sätt att de bryter mot reglerna om vila.Det ska vara 11 timmars sammanhängande vila per dygn(13 § Arbetstidlagen), och 36 timmars sammanhängande vila en gång per vecka(14 § Arbetstidslagen).

Passen som inte är klara än.

Grunderna för ett anställningskontrakt är att man i utbyte mot ersättning ställer sig till en arbetsgivares förfogande. Om du bara står till deras förfogande när de inte behöver dig råder det arbetsbrist under ditt pass. I det fallet har de sakliga skäl till uppsägning, eftersom arbetsbrist är ett sådant skäl.

De har förvisso en skyldighet att se om du kan omplaceras i verksamheten på ett sätt som löser problemet utan de behöver säga upp dig, men om dessa möjligheter inte finns kan de säga upp dig. I så fall har du en månads uppsägningstid, då de kan kräva att du arbetar (11 § LAS). Om du inte arbetar under denna tid kommer din sista lön att reflektera det.

Mitt råd

Ditt förhandlingsutrymme är begränsat, vilket beror på vad ett anställningskontrakt i grunden medför. Du har i teorin redan gått med på mycket av det din chef vill av dig, och ska enligt kontraktet stå till deras förfogande. Förhandling och konsensus är vägen framåt, eftersom det ligger i bådas intresse att en konflikt inte uppstår. Proaktiva lösningar, som att i förväg avtala med en kollega att byta är de som ger dig starkast hand i förhandlingar. Kommer du med en färdig lösning är det mindre betungande för en schemaläggande chef.


Jag hoppas du har fått den hjälp du behöver

Med vänlig hälsning,

Adam NovakRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”