Återgå till arbete efter studieledighet - samma tjänst?

2020-12-29 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag är studieledig under totalt 2 år, när jag började studera så fick min tjänst ett vikariat..Jag har nu fått veta att om bara några dagar så övergår min vikarie till att ta över min tjänst helt och hållet och om jag kommer tillbaka till arbetet efter avslutade studier så blir det med en annan typ av tjänst och en annan befattning..Är detta rätt enligt lagen?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglering angående detta hittar man i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (här). Enligt dess 1 § har arbetstagare i allmänhet eller enskilt tjänst rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att studera i den omfattning som lagen föreskriver (alltså ett grundstadgande om din rätt enligt lagen som begränsas eller modifieras i resten av lagen). Enligt lagens 9 § ska arbetstagare som har åtnjutit ledighet vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om hen ej haft ledighet när arbetstagaren väl återvänder i tjänst. Detta kan dock i vissa fall modifieras i kollektivavtal, och eftersom jag inte har sådan information från din fråga så kan jag inte gå in på det!Vad innebär detta mer konkret då? Jo: En arbetstagare ska inte på grund av att rätten till ledighet utnyttjas riskera att komma i sämre ställning än sina arbetskamrater. Efter ledigheten ska arbetstagaren kunna återgå i samma arbete som tidigare med samma anställningsvillkor. Om det är så att förhållandena under ledigheten har förändrats så att arbetstagaren har kommit ifrån sina tidigare arbetsuppgifter eller att dessa försvunnit under tiden ska arbetstagaren vara tillförsäkrad arbetsuppgifter med likvärdiga anställningsförmåner och arbetsförhållanden jämfört med de tidigare. Däremot skyddar inte denna bestämmelse mot vanliga arbetsförsämringar som inte specifikt har med din ledighet att göra! Om detta är till följd av strukturella omorganisationer som träffat alla eller hypotetiskt kunnat träffa vem som helst så får du alltså inget skydd här. Att företaget till exempel anställt en vikarie som sedan får fast anställning kan tänkas vara en sådan situation. I detta fall är du alltså inte garanterad att få återgå i exakt samma position, men den ska i vart fall vara likvärdig. Vad detta innebär beror såklart på vad du har för tjänst och vilken tjänst du kan tänkas byta till. Hoppas detta iallafall gett dig visst material att ha i åtanke!MVH,

Vad gäller vid tjänstledighet?

2020-11-27 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som gäller kring uppsägningstid och tjänstledighet för studier. Som känt får man besked bara en eller ett par veckor innan man skall börja utbildningen. I mitt fall har jag 3 mån uppsägningstid, men jag vill inte säga upp mig utan ansöka om tjänstledigt ifall jag kommer in på en utbildning. Är det samma uppsägningstid som gäller vid tjänstledigt, eller får man gå tidigare? Tack för svar!
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vad gäller vid tjänstledighet?Till att börja med har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Precis som du själv säger behöver du inte säga upp dig utan kan istället ansöka om tjänstledigt.För att få tjänstledigt krävs det att arbetsgivaren har beviljat din ledighet. Din arbetsgivare har rätt att skjuta upp din begärda tjänstledighet i upp till sex månader (4-5 §§ lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Jag saknar information om du är medlem i facket och om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal. Men om så är fallet bör du se efter om det finns något speciellt reglerat som gäller för dig.Vad gäller tiden för tjänstledighet är det därför viktigt att ha god framförhållning. Det jag kan säga är att om du söker ledigt minst sex månader i förväg kan vara säker på att få önskad ledighet. Eftersom det är osäkert om man kommer in eller inte på sin valda utbildning och man får reda på det kort innan behöver du förmodligen söka tjänstledigt innan du fått svar från utbildningen. Det du kan göra i det fallet är att t.ex. skriva i ansökan att "jag begär tjänstledigt för studier under förutsättning att jag kommer in på sökt utbildning".Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Uppsägning under tjänstledighet

2020-09-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!En anställd har lämnat in en ansökan om tjänstledighet och samtidigt en uppsägning och enligt den anställde gäller uppsägningen om denne inte kommer överens med arbetsgivaren om vissa önskemål arbetstagaren har. Arbetsgivaren har via mail sagt att tjänstledigheten beviljas. Nu vill den anställde säga upp sig så kan arbetsgivaren dra tillbaka beviljandet av tjänstledigheten då det är helt andra förutsättningar nu än när den beviljades? Beviljandet är endast gjort via mail, inte signerat på själva ansökan.
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om man som arbetsgivare kan dra tillbaka en beviljad tjänstledighet.Tjänstledighet regleras framförallt i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.I lagen finns ingen möjlighet för arbetsgivaren att dra tillbaka ett medgivande om tjänstledighet, det finns däremot en möjlighet för arbetsgivare att skjuta upp ledigheten med sex månader (5 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).Många av de rättigheter och skyldigheter man har som anställd regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).Som arbetstagare har man rätt att säga upp sitt anställningsavtal (4 § andra stycket LAS). Om personen önskar säga upp sig så har den all rätt att göra så, att en tjänstledighet är beviljad är inte ett hinder. När uppsägningstiden löpt ut är personen inte anställd och därmed inte tjänstledig längre.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

När har man rätt till tjänstledighet under deltidsstudier?

2020-06-29 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej,Jag arbetar deltid (varannan helg) på ett stort företag med kollektivavtal (inom service), men arbetar också heltid som lärare (vardagar). Jag vill dock gärna studera på halvfart och arbeta samtidigt som lärare. Min fråga är om jag kan begära om tjänstledigt för studier, även fast jag arbetar som lärare. Mina två jobb konkurrerar inte med varandra.
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!StudieledighetslagenEnligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, som du kan hitta här, har arbetstagare rätt till ledighet för behövlig ledighet från sitt arbete för att utbilda sig. Rätten till ledighet tillkommer arbetstagare som har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Om du uppfyller någon av dessa förutsättningar har du alltså rätt till ledighet för dina studier.Vad gäller för deltidsstudier?Eftersom det i ditt fall gäller deltidsstudier så omfattar ledigheten den tid du behöver till studierna. Under resterande tid, det vill säga under den tiden du inte har rätt till ledighet för dina deltidsstudier, är du skyldig att arbeta.Tänk på att ansöka om studieledighetFör att du ska ha rätt till studieledighet krävs det att arbetsgivaren har beviljat dig sådan. Arbetsgivaren kan från den dagen du ansöker om studieledighet vänta i upp till sex månader med att bevilja den. Denna tid kan dock variera beroende på vilket kollektivavtal du har. Det innebär att om du till exempel ska plugga i höst så är det i senaste laget att ansöka om studieledighet (om inte arbetsgivaren är snabb med att bevilja den det vill säga).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en arbetsgivare avbryta en redan beviljad tjänstledighet?

2020-12-27 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har fått beviljat tjänstledighet nu i jul för att kunna umgås med min sambo och hans föräldrar. Nu kommer dock arbetsgivaren och menar att dom kommer dra tillbaka min tjänstledighet pga corona. Är det tillåtet för arbetsgivaren att komma med detta besked endast 5 dagar innan min tjänstledighet ska börja?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TjänstledighetAtt få tjänstledighet innebär att du får ett tillfälligt uppehåll från din nuvarande tjänst. Tjänstledigheten kan antingen nekas eller beviljas av din arbetsgivare. I ditt fall tolkar jag att det gäller tjänstledighet för semester, d.v.s. att få extra ledighet för att umgås. Därför är det viktigt att nämna att denna typ av tjänstledighet inte är tvingande mot din arbetsgivare, såvida inget annat uttrycks i anställningsavtalet. Vad som gäller i ditt fallUtgångspunkten är att arbetsgivaren inte ensidigt kan säga upp en redan beviljad tjänstledighet, men eftersom det inte finns ett uttryckligt lagstöd för din situation får man falla tillbaka på anställningsavtalet eller eventuellt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska ha goda skäl för att avbryta en redan beviljad tjänstledighet. I det läge som råder nu med Corona, kan arbetsgivaren mycket väl ha tillräckliga skäl för att kunna göra detta. Jag råder dig att kontakta ditt fackförbund om du är bunden till ett kollektivavtal, så kan de undersöka om det finns villkor som reglerar denna typ av situation i kollektivavtalet. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan jag kräva att få närvara på personalmöten under tjänstledigheten?

2020-09-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, jag har varit tjönstledig i ca 1 år, under denna tiden har min arbetsgivare helt uteslutit mig i allt som rör hela företaget. Jag har inte fått komma på personalmöten osv, är det rätt av arbetsgivaren att göra så? För mig känns det som jag har slutat helt trots att jag inte gjort det.
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om det är rätt av din arbetsgivare att du inte får delta på personalmöten under din tjänstledighet.Många av de rättigheter och skyldigheter man har som anställd regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).Arbetsgivaren har en ganska långtgående informationsskyldighet mot sina arbetstagare (6c § LAS). Den informationsskyldigheten gäller framförallt villkor i avtalet som kan ha stor betydelse för den som är anställd.En tjänstledighet är nästan alltid en ledighet utan lön och andra förmåner. Personalmöten sker i regel under arbetstid och är därmed också betalda timmar. Enligt min bedömning så är det inget du kan kräva att få medverka på.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Kan jag få tjänstledigt för familjeskäl?

2020-08-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag behöver åka till min familj i Italien och stanna ett par veckor för att min far ska gå igenom en operation i njuren. Han är 80 år gammal och enligt kirurgen finns det stor risk att något kan gå snett. Jag skulle vara närvarande även för att ta hand om allt som ska göras inför operationen.Kan jag bege om tjänstledighet för familjeskäl?MvhAngelo
Suana Tafic |Hej Angelo! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först och främst vill jag skicka mina varmaste hälsningar till dig. Tråkigt att höra att din far mår dåligt. I lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, listas det i 1 § att en arbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. För att ha rätt till ledighet enligt denna lag krävs det alltså att situationen är akut, och att din närvaro verkligen behövs. Vad jag kan utläsa av din fråga så verkar situationen vara allvarlig då kirurgen påtalat att det finns stor risk att något kan gå snett. Därför tycks din situation absolut kunna falla in under "trängande familjeskäl." Mitt tips till dig är att förklara din situation för din arbetsgivare, du verkar absolut ha rätt att ta ledigt så det bör inte vara några större problem att få tjänstledigt för dessa familjeskäl. Återigen, jag håller tummarna för din fars operation och hoppas att allt löser sig!Allt gott,

Kan man säga upp någon som är tjänstledig?

2020-03-26 i Tjänstledighet
FRÅGA |Om en arbetstagare har beviljats tjänstledighet och arbetsgivaren säger upp arbetstagaren under tjänstledigheten.Kan arbetsgivaren avbryta tjänstledigheten men ett tidigare datum än tjänstledighetens utgång med -uppsägning.Exempel. Arbetstagare begär tjänstledighet 1/3 - 30/9 och beviljas.Arbetsgivaren behöver pga arbetsbrist säga upp en personal och vill säga upp den tjänstlediga personalen den 1/6. Kan man det? Personalen är ej fackligt anskuten men vi har kollektivavtal på företaget.Med vänlig hälsning
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Lagen om anställningsskydd (LAS). Det är även så att specifik uppsägningstid för er arbetsplats kan vara avtalad i ert kollektivavtal, vilket jag inte har tillgång till. Man får säga upp en person under tjänstledighetJa, man får säga upp någon som är tjänstledig. Det faktum att en anställd har tjänstledighet fråntar inte en arbetsgivare rätten att säga upp personen på grund av arbetsbrist. Uppsägningstiden, som jag förmodar finns avtalad i ert kollektivavtal, börjar löpa direkt vid uppsägningen och tar inte hänsyn till tjänstledighetens bestämda slutdatum. Detta innebär att personen kan sluta vara anställd innan tjänstledigheten bestämda slutdatum. Har ni ingen uppsägningstid avtalad i kollektivavtalet gäller en tid från en månad upp till sex månader beroende på hur länge personen har varit anställd. Följande framgår av lagtexten;"För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av- två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,- tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,- fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och- sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år", 11 § LAS. Uppsägningen måste vara sakligt grundadNågot som man måste tänka på är dock att vid uppsägning på grund av arbetsbrist får det inte finnas möjlighet till omplacering på arbetet. Gör det det är inte uppsägningen inte sakligt grundad varför det inte föreligger någon rätt till uppsägning, 7 § LAS. I första hand måste således den anställda beredas omplacering om detta är möjligt. Finns ingen möjlighet till omplacering råder arbetsbrist och man kan säga upp den anställde. Vidare måste man även följa de lagstadgade reglerna om turordning, det vill säga "sist in först ut". Från denna regel finns det några undantag och man kan dessutom undgå regeln om den har avtalats bort i kollektivavtalet. Mer om undantagen kan du läsa i 22 § LAS. Följs inte dessa regler kan man ogiltigförklara uppsägningen. AvslutningSammanfattningsvis kan jag konstatera att det inte föreligger några hinder att säga upp en person som är tjänstledig, utan det fungerar precis som vanligt. Något som är viktigt att tänka på är bara att man har saklig grund för uppsägningen och att den sker enligt turordningsreglerna, alternativt kollektivavtalet. Jag hoppas att detta var svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen