Har man rätt att arbeta hos en annan arbetsgivare om man är tjänstledig?

Jag är tjänstledig på grund av studier på heltid. Min anställning var på deltid, men de kunde inte erbjuda mig mindre timmar förutom tjänstledigt. Kan jag då under tiden jag studerar, jobba någon annanstans utan att min arbetsgivare har något att säga till om? Dvs avskeda mig eller liknande.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Regler kring tjänstledighet för studier finns i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Regler kring avsked finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Jag kommer därför att besvara din fråga utifrån dessa två.


Har man rätt att arbeta hos en annan arbetsgivare om man är tjänstledig?

Enligt lag har du rätt till tjänstledighet för studier (1 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Du har däremot ingen rätt att få tjänstledigt för att arbeta hos en annan arbetsgivare. Det är alltså upp till din nuvarande arbetsgivare att besluta om du får arbeta någon annanstans eller inte.


Kan din arbetsgivare avskeda dig om du arbetar hos en annan arbetsgivare under din tjänstledighet?

Att bli avskedad innebär att man blir uppsagd från sitt arbete men utan någon uppsägningstid, det vill säga, anställningen upphör direkt. För att bli avskedad krävs det att man har misskött sig grovt, exempelvis kan det handla om att man har begått ett brott på arbetsplatsen eller att man har agerat grovt illojalt mot sin arbetsgivare (18 § LAS). Att vara tjänstledig hos arbetsgivaren samtidigt som man har en anställning på ett hos en annan arbetsgivare kan vara att se som ett illojalt beteende och hade eventuellt kunnat vara grund för avsked.


Rekommendation

Min rekommendation är att du pratar med din arbetsgivare om saken och även förklarar varför du vill arbeta hos en annan arbetsgivare under din tjänstledighet. Förhoppningsvis kan ni på sådant sätt komma överens om något som passar er båda två.


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Tjänstledighet ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000