Får en arbetsgivare kräva studieintyg för tjänstledighet för studier?

Hej. Jag och min fru var tjänstelediga utomlands och pluggade på distans i vintras. Nu kräver arbetsgivaren på hennes jobb att hon ska lämna intyg för i vilken omfattning hon studerat. Min fru vill inte därför att chefen är kontrollerande och letar antagligen anledning att ifrågasätta varför hon inte jobbade när hon pluggade i så "lågt tempo". Fråga. Vad säger lagen? Vad får arbetsgivaren kräva och inte? Enligt följande länk är det enligt en jurist tveksamt om arbetsgivaren har rätt att kräva ett dylikt intyg, men hon helgarderar sig med att kollektivavtal kan upphäva lagen eller att rättsläget kan ha ändrats. https://www.foretagarna.se/juridisk-faq/semester-ledighet/kan-jag-krava-arbetstagare-pa-studieintyg-i-samband-med-tjanstledighet/  

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! 

Din frus rätt att som arbetstagares få behövlig ledighet för studier regleras i bland annat Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, men också till stor del genom eventuella kollektivavtal. 

I svaret som du hänvisar till saknas, liksom i denna fråga, information om vilket fackförbund frågeställaren tillhör, och precis som företagarna skriver har det betydelse för svaret vilken arbetsplats som din fru har och om de har ett kollektivavtal. Som de också skriver finns ingenting som egentligen hindrar arbetstagaren från att kräva att den anställde kan styrka att tillräckliga studier bedrivs för att det ska vara en tillåten tjänstledighet och en korrekt medgiven ledighet. Om styrkandet sedan sker genom att kräva ett intyg är dock en annan fråga, och där är det troligen upp till din fru att bestämma hur hon vill styrka att hon studerade tillräckligt mycket för att ha fått beviljat den tjänstledighet som hon fick. 

Det är troligt att hennes arbetsgivare undrar i vilken grad hon arbetade i och ifrågasätter om tjänstledigheten var proportionerlig i förhållande till studieomfattning, som hon också misstänker. Det beror på att hon som utgångspunkt har rätt till deltidsstudier om vissa förutsättningar är uppfyllda (vilket de är i och med att hon fick beviljat ledighet, varför jag inte går in djupare på dem) och endast för den tid och omfattning som hon faktiskt behöver för studierna (1 § Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Det innebär att hon, om hon läste i “lågt tempo” och/eller endast deltid, var skyldig att arbeta under den tid som hon inte behövde studera. Utan att veta om och isåfall vilket kollektivavtal som din frus arbetsplats har är det som skrivet ovan svårt för mig att svara mer precist på vad just den arbetsplatsen får kräva utan att gå in på alla ca 50 olika fackförbunds kollektivavtal.  

Är det något ytterligare du funderar på, eller om du skulle önska ett än mer specifikt svar, är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline (ange då gärna om och isåfall vilket kollektivavtal som hennes arbetsplats har).

Med vänliga hälsningar,  

Alexandra Holmér SposatoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Tjänstledighet ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000