Vilken form av verksamhet omfattas av konkurrensförbudet i lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet?

Hej, jag jobbar som IT-konsult på ett konsultbolag. Jag vill utnyttja lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Som näringsverksamhet vill jag starta ett eget konsultbolag. I lagen framgår det att "Arbetstagarens verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet". Jag utgår ifrån att jag kommer anses "konkurrera med arbetsgivarens verksamhet" om jag skulle jobba mot företag som även är kunder hos konsultbolaget där jag är anställd, men skulle det vara Ok att jobba mot företag som inte är kunder hos konsultbolaget där jag är anställd?

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har förstått din fråga är du arbetstagare hos ett konsultbolag. Du vill nu starta ett eget konsultbolag i enlighet med lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Det du undrar är om det skulle strida mot konkurrensförbudet att ditt konsultbolag jobbade mot företag som inte är kunder hos din arbetsgivare. Nedan kommer jag att besvara din fråga.

Konkurrensförbudet omfattar arbetsgivarens samtliga verksamhetsgrenar

Precis som du säger så reglerar lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet en möjlighet för personer som är arbetstagare att under vissa förutsättningar få ledigt från anställningen för att bedriva näringsverksamhet (1 §). Som du även är inne på så är en förutsättning för att du ska bli beviljad ledighet att din planerade näringsverksamhet inte konkurrerar med din arbetsgivares verksamhet (2 §). Detta ger uttryck för det så kallade konkurrensförbudet. Konkurrensförbudet innebär att du endast har rätt till ledighet om din planerade verksamhet inte konkurrerar med någon del av arbetsgivarens verksamhet (prop. 1997/98:27 s. 13). Förbudet omfattar därmed din arbetsgivares samtliga verksamhetsgrenar och inte bara den verksamhet som du för tillfället jobbar inom. 

Arbetsgivaren har i första hand rätt att avgöra om din planerade verksamhet omfattas av konkurrensförbudet

Genom allmänt vedertagna principer är det din arbetsgivare som har rätt att i första hand avgöra om din planerade verksamhet konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet (AD 1934 nr 179). Om du är av annan åsikt än arbetsgivaren så är det du som kommer behöva driva tvisten vidare, eventuellt till domstol. Vid bedömning av om din planerade verksamhet konkurrerar med din arbetsgivares verksamhet så beaktas de faktiska omständigheter som råder i din arbetsgivares verksamhet i jämförelse med de uppgifter du lämnar om din planerade verksamhet. Det är här även viktigt att lyfta att arbetsgivare ändå har rätt att låta dig bedriva en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens (prop. 1997/98:27 s. 13). 

Konkurrensförbudet omfattar även företag som inte är kunder hos din arbetsgivare

Några exakta uttalanden om vad som gäller för din situation finns inte i vare sig lag eller förarbete. Min tolkning av lagen och förarbetet är ändå att även om du jobbar mot företag som inte är kunder hos din arbetsgivare kan det ändå anses omfattas av konkurrensförbudet. Om du jobbar mot företag som även din arbetsgivare skulle kunna jobba mot så innebär det att företagen får två möjliga konsultbolag att välja mellan. Det innebär då en konkurrens för din arbetsgivare. Svaret beror givetvis på vilka former av konsultverksamhet din arbetsgivare bedriver och vad för form av konsultverksamhet du planerar att bedriva. Om du bedriver konsultverksamhet som inte på något sätt innebär att företag ställs inför ett val mellan ditt och din arbetsgivares konsultbolag så omfattas det antagligen inte av konkurrensförbudet. 

Sammanfattning och råd

För att ha rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet är en förutsättning att din planerade verksamhet inte omfattas av konkurrensförbudet. Konkurrensförbudet bör i min mening tolkas så att det även kan innefatta företag som inte är kunder hos din arbetsgivare just nu. Att du för tillfället jobbar på ett konsultbolag och vill starta ett eget konsultbolag talar för att din planerade verksamhet kommer att omfattas av konkurrensförbudet. Så behöver ändå inte vara fallet. Beroende på vad din arbetsgivare bedriver för verksamhet och vad du planerar att bedriva för verksamhet så kan svaret bli ett annat. 

I första hand är det din arbetsgivare som ska bedöma om din planerade verksamhet omfattas av konkurrensförbudet. Om du är missnöjd med din arbetsgivares bedömning kan du väcka talan i frågan för att få arbetsgivarens beslut ändrat. Arbetsgivaren kan ändå på frivillig väg tillåta att du bedriver verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Ett lämpligt första steg i min mening är därför att tala med din arbetsgivare för att kolla om arbetsgivaren är villig att låta dig bedriva sådan verksamhet som du planerar. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen, 

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Tjänstledighet ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”