Måste jag säga upp mig från jobbet för att studera utomlands ett år?

Hej! Jag har en tillsvidareanställning på 100% sedan ungefär ett år tillbaka (Unionen är min arbetsplats fackförbund). Jag har planer på att studera utomlands i ett år (jag tänkte satsa på 2023 eller 2024), men har jag rätt till tjänstledighet under den tiden eller måste jag säga upp mig? Jag vill självklart inte säga upp mig, men jag vill inte ge upp min dröm att få flytta utomlands ett år. Tacksam för hjälp och rådgivning!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar huruvida du har rätt till tjänstledighet för att studera utomlands ett år. Detta regleras i Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, även kallad studieledighetslagen.

Rättigheter enligt lagen

1 § i lagen säger att arbetstagare i allmän eller enskild tjänst har rätt till behövlig ledighet under den tid de undergår utbildning. Denna rätt gäller för arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna, alternativ sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, 3 §. Detta bör inte vara något problem för din del eftersom du säger att du har varit anställd redan nu sedan ett år tillbaka.

Arbetsgivaren har dock rätt att uppskjuta ledigheten till senare tid än vad du som arbetstagare begärt, enligt 4 §. Dock måste arbetsgivaren underrätta dig om detta och anledningen till det. Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal, vilket din verkar vara, så måste Unionen i ditt fall samtycka i fall arbetsgivaren vill skjuta på din ledighet längre en sex månader, 5 §.

För det fall du skulle avbryta din utbildning har du även rätt att återgå till arbete, 10 §.

Inskränkningar

Avvikelser från lagen får göras i kollektivavtal som godkänts på arbetstagarsidan, enligt 2 § andra stycket i fråga om paragraferna 3 § , 4 § tredje stycket 5 § och 10 § i ditt fall. Dock får de inte göras till din nackdel, vilket framgår av 2 § första stycket.

Sammanfattning

Du behöver inte säga upp dig för att få studera utomlands ett år, utan det är din rätt som arbetstagare att få kvarstanna i tjänsten även om du vill ta studieuppehåll. Din arbetsgivare har dock möjlighet att skjuta på din ledighet om denne vill, förutsatt att inget annat framgår av avtalet. Mitt råd till dig är därför att vara ute i mycket god tid med att ansöka om tjänstledigheten för att ha så stor sannolikhet som möjligt att få den beviljad. Kolla gärna även med ditt fackförbund eller själv i ditt kollektivavtal om något avviker från lagen.

Lycka till!

Vänligen,

Julia WahlgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”