Vad gäller vid tjänstledighet för att prova annat arbete?

Hej, Jag skulle vilja veta vad som gäller tjänstledighet för att testa annat jobb, om kollegorna som går på samma tjänst och har samma kompetens, får tjänstledigt. Medan jag som söker tjänstledigt inte får det. Detta har nu hänt ett antal gånger och det känns som att det är systematiskt mot mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Det finns tyvärr ingen lagstadgad rätt till tjänstledighet för att prova annat arbete hos en annan arbetsgivare. Förutsättningarna för en sådan tjänstledighet, om det överhuvudtaget finns några, brukar antingen vara reglerade i de enskilda anställningsavtalen eller i tillämpligt kollektivavtal. Du nämner dock inget om detta varför jag utgår ifrån att det inte finns något kollektivavtal och/eller att frågan om tjänstledighet för att annat arbete skulle vara reglerad på annat håll.

Arbetsgivaren har däremot en ganska långtgående arbetsledningsrätt, vilket ger denne rätt att fritt leda och fördela arbetet. Arbetsledningsrätten är i och för sig inte heller lagreglerad, men den är en s.k. allmän rättsgrundsats och gäller även utan direkt stöd i kollektivavtal. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet betraktas ofta som en dold klausul, dvs. ett avtalsvillkor som automatiskt flyter in såväl kollektivavtal som de enskilda anställningsavtalen. Arbetsledningsrätten har bekräftats i åtskilliga avgöranden från Arbetsdomstolen (AD) som är sista instans i arbetsrättsliga tvister varför domstolen också styr praxis på arbetsrättens område.

Varför andra arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och samma typ av kompetens har beviljats tjänstledighet är för mig ovisst. Men utifrån avsaknaden av lagstiftning och med tanke på din arbetsgivares rätt att bestämma samt i avsaknad av övrig vägledning med hjälp av ett tillämpligt kollektivavtal går det, såvitt jag kan bedöma, inte att göra någonting utan din arbetsgivares goda vilja. Min uppfattning är dessvärre att det enda alternativet som då kvarstår är en uppsägning på egen begäran.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Tjänstledighet ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”