Har man rätt till tjänstledighet som familjehemsförälder?

Som familjehem och jourhem så behöver man ofta vara hemma en period i början av ett uppdrag. Många upplever att det är svårt att få tjänstledigt för detta. Jag har läst lite i lagen men skulle gärna vilja ha ett tydligare svar på vad som egentligen gäller. Överlag är arbetsgivare ofta givmilda och ger sin arbetstagare tjänstledigt, men just nu vet jag om en familj som vi bli familjehem och som inte får tjänstledigt för sin arbetsgivare. Så min fråga är: Har man några rättigheter att få tjänstledigt en kortare tid när man är familjehem och jourhem?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Såvitt jag kan bedöma lyder det korta svaret på din faktiska fråga att man inte har någon allmän rätt till kortare tjänstledighet för att anordna ett jour- och/eller familjehem, dvs. för att agera familjehemsförälder. Det finns ingen generell lagstiftning som reglerar rätten till tjänstledighet, däremot ett antal punktlagar, exempelvis lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning och lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet för att nämna några. Frågan kan också vara reglerad i tillämpligt kollektivavtal, om ett sådant skulle finnas på den aktuella arbetsplatsen vill säga. Däremot är den som har ett jour- och/eller familjehem berättigad till föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen (vilket inte ska förväxlas med tjänstledighet). Nedan lagrum hänvisar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges.

I 1 § 1 st. sägs att en arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag (dvs. föräldraledighetslagen). I vissa fall har även en annan arbetstagare rätt till ledighet. I den femte punkten i paragrafens andra stycke anges vidare att med förälder likställs den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder). Rätten till den här ledigheten går inte heller avtala bort och inte ens om arbetstagaren mot all förmodan själv skulle vilja detta. Vissa justeringar (avvikelser) kan dock tillåtas om överenskommelse avseende dessa har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation och då genom kollektivavtal, 2 §. Det finns olika former av föräldraledighet, vilka följer av 3 §, och regler för anmälan och beslut från arbetsgivarens sida finns i 13-14 §§ och arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten.

Det är för mig ovisst vilken lag du hänvisar till i din ärendebeskrivning, men enligt min mening kräver tjänstledighet ett godkännande från arbetsgivaren i det här fallet, vilket i sin tur innebär att det också blir dennes goda vilja som kommer att styra huruvida ledighet kan beviljas under uppdragets initialstadium. Men som ovan anförts tillkommer däremot i princip samma förmåner enligt föräldraledighetslagen en familjehemsförälder som vilken annan förälder som helst.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Tjänstledighet ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”