Kan arbetsgivaren ha rätt att återkalla beviljad ledighet?

2021-11-06 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hejsan! Jag ansökte om ledighet för december under nyårshelgen, min chef hade godkänt tjänstledigheten och den var godkänd i över en månad innan den plötsligt blev återkallad, anledningen var att det var någon som hade sagt upp sig och att hon var tvungen att göra om hela schemat för decembermånad och kunde inte garantera ledighet. Jag har bokade flyg och hotell när tjänstledigheten var godkänt och kan inte avboka dom. Finns det något jag kan göra? Har chefen rätt att återkalla beviljad ledighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns inga uttryckliga regler i lag vad som gäller om en arbetsgivare återkallar ett beslut om beviljad tjänstledighet. Enligt Arbetsdomstolen gäller som utgångspunkt att ett beslut om beviljad semesterledighet är bindande, det vill säga att arbetsgivaren inte ensidigt har rätt att återkalla beviljad ledighet. I ett sådant fall kan arbetsgivaren bli skyldig att betala allmänt och ekonomiskt skadestånd för kostnader som arbetstagaren haft till följd av att ledigheten avbrutits, tillexempelvis dina kostnader för flyg och hotell (AD 2017 nr 33).

Arbetsgivaren kan dock ha rätt att ensidigt återkalla ett beslut om beviljad ledighet om hen har haft fog för det. För att arbetsgivaren ska anses ha haft fog för sitt beslut krävs att något oförutsedd hänt som arbetsgivaren inte kunnat ha anledning att räkna med. Arbetsgivaren kan alltså inte återkalla beslut om beviljad ledighet på grund av dålig planering. Enligt ett rättsfall från Arbetsdomstolen måste en arbetsgivare räkna med att sjukdom inträffar, "men möjligen inte att tre personer blir frånvarande hela sommarperioden på grund av egen eller annans sjukdom" (AD 2017 nr 33).

Jag kan inte göra en slutlig bedömning gällande om din arbetsgivare har haft fog eller inte att återkalla din ledighet, eftersom det beror på omständigheterna i fallet. Enligt min mening är en uppsägning något som arbetsgivaren bör kunna räkna med, särskilt om ni är många anställda. Det är dock ytterst upp till en domstol att avgöra om din arbetsgivare anses ha haft fog i beslutet eller inte.

Min rekommendation är att du tar kontakt med din fackliga organisation gällande frågan, om du är medlem i en sådan. Om du inte är fackligt medlem är min rekommendation att du kontaktar en av våra kunniga jurister för mer hjälp.

Annars hoppas jag att du är nöjd med ditt svar!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?