Kan man säga upp någon som är tjänstledig?

2020-03-26 i Tjänstledighet
FRÅGA
Om en arbetstagare har beviljats tjänstledighet och arbetsgivaren säger upp arbetstagaren under tjänstledigheten.Kan arbetsgivaren avbryta tjänstledigheten men ett tidigare datum än tjänstledighetens utgång med -uppsägning.Exempel. Arbetstagare begär tjänstledighet 1/3 - 30/9 och beviljas.Arbetsgivaren behöver pga arbetsbrist säga upp en personal och vill säga upp den tjänstlediga personalen den 1/6. Kan man det? Personalen är ej fackligt anskuten men vi har kollektivavtal på företaget.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Lagen om anställningsskydd (LAS). Det är även så att specifik uppsägningstid för er arbetsplats kan vara avtalad i ert kollektivavtal, vilket jag inte har tillgång till.

Man får säga upp en person under tjänstledighet
Ja, man får säga upp någon som är tjänstledig. Det faktum att en anställd har tjänstledighet fråntar inte en arbetsgivare rätten att säga upp personen på grund av arbetsbrist. Uppsägningstiden, som jag förmodar finns avtalad i ert kollektivavtal, börjar löpa direkt vid uppsägningen och tar inte hänsyn till tjänstledighetens bestämda slutdatum. Detta innebär att personen kan sluta vara anställd innan tjänstledigheten bestämda slutdatum. Har ni ingen uppsägningstid avtalad i kollektivavtalet gäller en tid från en månad upp till sex månader beroende på hur länge personen har varit anställd. Följande framgår av lagtexten;

"För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av

- två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
- tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
- fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och
- sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år",
11 § LAS.

Uppsägningen måste vara sakligt grundad
Något som man måste tänka på är dock att vid uppsägning på grund av arbetsbrist får det inte finnas möjlighet till omplacering på arbetet. Gör det det är inte uppsägningen inte sakligt grundad varför det inte föreligger någon rätt till uppsägning, 7 § LAS. I första hand måste således den anställda beredas omplacering om detta är möjligt. Finns ingen möjlighet till omplacering råder arbetsbrist och man kan säga upp den anställde. Vidare måste man även följa de lagstadgade reglerna om turordning, det vill säga "sist in först ut". Från denna regel finns det några undantag och man kan dessutom undgå regeln om den har avtalats bort i kollektivavtalet. Mer om undantagen kan du läsa i 22 § LAS. Följs inte dessa regler kan man ogiltigförklara uppsägningen.

Avslutning
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det inte föreligger några hinder att säga upp en person som är tjänstledig, utan det fungerar precis som vanligt. Något som är viktigt att tänka på är bara att man har saklig grund för uppsägningen och att den sker enligt turordningsreglerna, alternativt kollektivavtalet.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tjänstledighet (113)
2020-09-30 Kan jag kräva att få närvara på personalmöten under tjänstledigheten?
2020-09-30 Uppsägning under tjänstledighet
2020-08-24 Kan jag få tjänstledigt för familjeskäl?
2020-06-29 När har man rätt till tjänstledighet under deltidsstudier?

Alla besvarade frågor (85738)